ċimiterju – One News

Notifiki

Inawgurat monument tat-trabi fiċ-ċimiterju ta’ Santa Marija f’Għawdex

Kien inawgurat monument tat-trabi fiċ-Ċimiterju ta’ Santa Marija f’Għawdex nhar il-Ħadd 25 ta’ Novembru 2018 b’solidarjetà sħiħa ma’ dawk l-ommijiet li għaddew minn telfa simili.

Il-Ministru għal Għawdex permezz tal-midja soċjali esprimiet li jgħaddi kemm jgħaddi ż-żmien, mumenti bħal dawn ma jintesew qatt fejn anke hi stess għaddiet minnha u wriet is-solidarjetà tagħha.

“Avventura” sesswali f’ċimiterju swiethom qares

Avventura sesswali bejn raġel ta’ 42 sena u prostitua swiethom qares wara li kienu mmultati €10,000 ewro kull wieħed. Jidher li din l-avventura saret biswit ċimiterju f’Padova.

Wara rapporti u ilmenti minn diversi membri tal-pubbliku, il-Pulzija marru fuq il-post u minnufih żammu lill-koppja responsabbli ta’ atti mhux xierqa fil-pubbliku.

Huma mistennija jitressqu l-Qorti fil-jiem li ġejjin, għalkemm hemm ċans li din id-deċiżjoni tinbidel.

BIL-FILMAT: Mara tappella dwar siġra perikoluża f’Ħal Lija

Lilian Chetcuti Riolo tellgħet dan il-filmat b’appell biex tingħata attenzjoni siġra perikoluża li tinsab biswit iċ-ċimiterju ta’ Ħal Lija.

Kif jidher fil-filmat, is-siġra tidher immejla sew għal fuq it-triq minn fejn ta’ kuljum jgħaddi traffiku kbir b’rutina ta’ kuljum.

 

Jekk applikajt għal qabar fl-Addolorata, se tirċievi ittra dalwaqt

Mill-ġimgħa d-dieħla se jibdew jintbgħatu l-ittri lil dawk li applikaw għall-qabar fl-Addolorata, biex fit-tielet ġimgħa ta’ Mejju jibdew jingħataw l-appuntamenti biex jiffirmaw konvenju.
Il-Ministru Chris Fearne spjega li l-konvenju se jkun iffirmat minn Nutar Pubbliku. Ħamsin fil-mija, ċioe €4,000 deposit, se jitħallsu mal-konvenju, inkluż xi spejjeż oħra marbuta mal-kuntratt.

Send this to a friend