ċikkulata – One News

Notifiki

Attent se jekk se tuża din iċ-ċikkulata

Id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika, jixtieq jinforma lill-pubbliku, li l-imsemmi prodott m’għandux jiġi kkunsmat minħabba l-possibilità ta’ biċċiet tal-plastik fl-istess prodott. Aqra aktar

Jekk ma tgħaddix mingħajr ċikkulata, aqra dan

Tbati meta tigi biex tevita li tiekol cikkulata ghax fil-veru sens tal-kelma, ma tghaddix minghajrha?!

Prova kul ikliet li jissodisfaw. Jekk tiekol ikliet b’ħafna fibri u proteini biex tħossok aktar mimli għal aktar tul ta’ ħin, u jgħinek tnaqqas il-kilba tiegħek.
Evita li taqbeż l-ikliet. Tgħidx la ma qabdekx ġuħ, mela ha naqbiżha għax imbagħad tbati wara u tispiċċa tiekol iżjed.
Ixorb iżjed ilma jew almenu xorb tal-frott. Żid ikel b’ħafna magnesium/ jew prodotti li fihom il-ħadid fid-dieta tiegħek. Żid mixja u aljena rasek.

Jekk imbagħad ma tridx tixxennaq iżżejjed, ħu mqar ċangatura waħda ħalli ma tħallix ix-xewqa tirkbek.

Mhux faċli, imma hemm mod kif tasal. Wara kollox, fil-ħajja m’hawn xejn li tirbħu b’mod faċli.

Jekk imbagħad tħossha l-aħħar tad-dinja mingħajr ċikkulata sħiħa, kul almenu ċikkulata skura.

Min hu l-addict? U x’għandu jagħmel?

Isir il-ħin fil-ġurnata u ħafna jkunu għadhom għaddejjin itektku fuq il-mobile tagħhom avolja jkunu ħalfu li jieqfu u jaraw film minflok, jew inkella jkunu daħħluha ma’ wahda mir-riżoluzzjonijiet tagħhom; li jnaqqsu mill-użu tal-mobile matul il-jum. Taf li qed teħxien u ma tieqafx tiekol jew anqas tilħaq tara ċikkulata li ma tkunx trid titħanha jew xi tip ta’ ħelu ieħor. Taf li d-droga ħażina u li qed tkissrek u tibqa’ tieħu minnha; izjed minn hekk, tibqa’ tara kif se tagħmel biex iġġib il-flus biex tieħu d-droga għax mingħajrha ma toqgħodx…din tissejjah addiction.

 

Tajjeb li wieħed jagħmel distinzjoni bejn vizzju u addiction. Vizzju hu xi ħaġa li tidra tagħmel u li jidħol fir-rutina tiegħek b’mod repetut u tispiċċa tagħmlu b’mod awtomatiku. Addiction hija xi ħaġa li ma tgħaddix mingħajrha għax tidħol fis-sistema tiegħek bħala bniedem u tikkalzrak b’tali mod li kapaċi tkun b’konsegwenzi serji. Ġeneralment jissejjaħ addict dak li jieħu d-droga, imma dan mhux gust. L-addict huwa dak li jieħu ċikkulata bla waqfien avolja jaf li qed tagħmillu hsara jew ikel, tista’ tkun addict għax-xorb, għax-xogħol, għas-sess, għas-serq, għal-logħob, għax-xiri…u bosta oħrajn li hemm uhud minnhom lanqas wieħed jimmagina.

 

Teżisti ukoll dik li tissejjaħ cross addiction u din isseħħ meta per eżempju bniedem jieqaf minn forma ta’ addiction u jizvijjaha f’oħra, ngħidu ahna mix-xorb idur għal-logħob, mid-droga għall-ikel u forom oħra. Kapaci tkun perikoluza ghax mohhok jahseb li tkun qtajt mix-xorb imma l-problema tkun għadha hemm għax inti sempliċiment tkun biddilt is-suġġett tal-addiction tiegħek; issa għandek il-logħob flok ix-xorb. Ovvjament, l-eċċessiv f’kollox jitqies li mhux tajjeb, allura wieħed irid isib bilanċ li xejn mhu faċli li tagħmel hekk. Iktar kapaċi ngħiduha bil-fomm milli nwettquha.

 

Huwa tajjeb li l-addict ikollu ħin kalm speċjalment jekk ikollu ġranet stressanti fuq ix-xogħol, tajjeb li jitkellem u jikxef il-ħsibijiet ta’ moħħu ħalli ma jerġax imur għall-addiction primarja tiegħu, tajjeb li jammetti li anke jkun qed jinnamra mal-ħsieb tal-addiction passata tiegħu billi jitilgħulu xi memorji…b’hekk biss iżomm lilu nnifsu fi stat li jkun jaf ir-realta’ tiegħu u jitgħallem jaċċettaha. Titqies bħala marda imma mhux kulħadd jaqbel dwar dan. Dan huwa suġġett kontroversjali li ħafna jibżgħu jiddiskutu. Studjuzi anke fl-Universita’ ta’ Minesota fl-Amerka jikkonfermaw li din hija marda. Mingħajr ma wieħed jallarma ruħu, mhux għax tiekol erba’ ċikkulati, ikun ifisser li inti addict…addict huwa dak li jibda u ma jieqafx u li jaf li darba huwa ħafna u l-ħafna mhux biżżejjed, għax ikollu kemm ikollu ma jabbasta ruħu qatt bil-konsegwenzi li jsegwu, ikunu koroh. Tajjeb ukoll li wieħed isemmi, li għalkemm l-OCD (Obsessive Compulsive Disorder- segwi izjed dwar l-OCD f’din il- link: http://www.one.com.mt/news/?s=ocd) mhix xi ħaga allarmanti żżejjed, meta mwaħħda mal-addiction, din ma tgħin xejn anzi taċċellera l-problema. Għal aktar informazzjoni tkellem mat-tabib tiegħek li jista’ jiggwidak aħjar kif titratta l-addiction. Tibqax passiv u informa ruħek għax bi ftit sforz, tħossok aħjar.

Jekk tiekol din iċ-ċikkulata jaf titkemmex inqas malajr

Forsi jaf tkun aħbar li lanqas biss titwemmen, iżda għadd ta’ xjentisti għadhom kif ħolqu ċikkulata li tnaqqas iċ-ċans li wieħed ikollu t-tikmix u ġilda mdendla.

‘Esthechoc’, l-isem li ngħatat din iċ-ċikulata li nħolqot minn xejntisti mill-Università ta’ Cambridge, jingħad li hi għolja fil-livelli antiossidant u li żżid iċ-ċirkolazzjoni, dan sabiex jiġi evitat tikmix u żżomm il-ġilda tidher aktar żagħżugħa.

Dawk li ħolqu din iċ-ċikkulata, qalu li din jaf tbiddel il-ġilda ta’ bniedem ta’ età ta’ bejn il-50 jew 60 sena, għal ġilda tidher u tinħass bħal ta’ persuna ta’ 20 jew 30 sena. Testijiet urew li wara erba’ ġimgħat minn meta bdew jieklu din iċ-ċikkulata, il-volontiera li ppruvaw din iċ-ċikkulata kellhom inqas infjammazzjoni fid-demm tagħhom u żieda fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm.

Aqra aktar

Imut il-moħħ wara l-Kinder Surprise

William Salice, l-kreatur tal-bajda taċ-ċikkulata tant popolari mat-tfal, Kinder Surprise, miet il-Ħamis fl-etá ta’ 83 sena fl-Italja.

 

Huwa kien qed jingħata kura medika wara li sofra minn puplessija. Dan ġie kkonfermat mill-fondazzjoni tiegħu Color your life u l-midja Taljana.

Aqra aktar

492,480 bajd falz fost oġġetti oħra illegali mwaqqfa mid-dwana

Riċentement id-Dipartiment tad-Dwana waqqaf mas-sittax-il kontenitur b’affarijiet foloz f’istanzi separati. Dawn inħatfu minn uffiċjali huma u jwettqu tfittxija fuq kontenituri għaddejjin mill-Port Ħieles jew huma u dieħlin fl-Unjoni Ewropea. 

Fosthom 69,142 par żarbun tal-isport, 12,137 par żarbun, 18,600 beritta, 1,560 basket, 2,666 ġugarell u 492,480 bajd taċ-ċikkulata. Dawn kienu foloz imma kellhom ismijiet ta’ ditti rinomati.

Dan is-suq huwa wieħed multi-biljunarju li mhux biss jippromwovi l-iskjavitù u l-użu tat-tfal li jitħaddu illegalment, imma jimmina wkoll l-istabiltà finanzjarja u jiswa lill-Ewropej eluf ta’ xogħolijiet kull sena. Oġġetti foloz, li jistgħu jinkludu ikel u xorb, fihom materjal tossiku li jagħmel ħsara u kimiċi li mhumiex konformi mal-liġijiet ta’ saħħa u sigurtà.

 

 

Jekk tħobb iċ-ċikkulata, is-Sibt mur il-Ħamrun

Min iħobb iċ-ċikkulata nhar is-Sibt li ġej ma jistax ma jmurx il-Ħamrun, għat-tmien edizzjoni tal-Festival taċ-Ċikkulata.

Wara s-success miksub fl-aħħar snin, il-festival se jsir tul Triq il-Kbira San Ġużepp.

L-attrazzjonijiet principali magħmula mic-cikkulata għal din is-sena huma t-“Titanic” – twil xejn inqas minn 24 pied, u l-“Karozza tal-Linja Antika” – twila madwar ħames piedi.

Aqra aktar

Send this to a friend