Chris Cardona – Page 7 – One News

Notifiki

Spezzjoni waħda flok 23 għan-negozji ż-żgħar f’pajjiżna

Mit-30 ta’ Marzu daħlet fis-seħħ liġi li tirregola l-inspezzjonijiet li jsiru lin-negozji żgħar. Bidla li se tfisser li minflok negozju jibqa’ jkollu 23 spettur differenti, ilkoll jaraw aspetti differenti tan-negozju, jibdew isiru l-ispezzjonijiet ta’ kollox minn spettur wieħed biss.

Hu stmat li din il-kordinazzjoni fl-ispezzjonijiet se tfisser minn tal-inqas tnaqqis ta’ 25% fl-ammont ta’ spezzjonijiet li jsiru f’negozji żgħar.

Aqra aktar

L-inizjattivi tal-Gvern qed iwasslu għar-riżultati

L-iskema li nieda l-Gvern riċentament, is-Seed investment Scheme qed tintlaqa’ tajjeb mis-suq. L-interess għal din l-iskema qed ikompli jiżdied u fiż-żmien li ġej se jkollna kumpaniji li bis-saħħa ta’ din l-iskema se jkunu sabu aċċess għall-finanzjament.

Dan spjegah il-Ministru Chris Cardona fi żjara li għamel lill-kumpanija MCL components, li fi kliem il-Ministru hija eżempju għall-kumpanija imprenditorjali oħra. Dan għaliex il-kumpanija f’erbà snin it-tmexxija ta’ din il-kumpanija użaw skemi ta’ Malta Enterprise u kkollaboraw ma’ Malta Industrial Park biex illum qed joperaw negozju b’domanda kbira u jimpjegaw mal-ħamsin ruħ.

Aqra aktar

Il-GRTU tfaħħar il-viżjoni ekonomika tal-Gvern

Is-sitwazzjoni ekonomika li nħolqot matul dawn l-erbgħa snin kienet waħda tant pożittiva li rnexxiela tagħti nifs qawwi anke lin-negozji, dan anke minħabba l-attitudni ProBusiness li rnexxilu jibni dan il-Gvern.

Stqarr dan il-President tal-GRTU Paul Abela waqt laqgħa m’uffiċjali tal-Partit Laburista fejn fiha kienu diskussi numri t’inizzjativi li bidlu r-rota ekonomika tal-pajjiż. Din il-laqgħa ma saritx biss biex tevalwa l-aħħar xhur, iżda saret biex jkunu studjati proposti ġodda għall-manifest elettorali li jmiss.

Aqra aktar

L-aktar Gvern kompetenti ekonomikament u soċjalment ġust

  • Dan huwa l-aktar Gvern kompetenti ekonomikament u l-aktar soċjalment ġust
  • Dak li ħaddiehor m’għamilx f’iktar minn kwart ta seklu, aħna għamilnih fl-ewwel erba’ snin ta’ dan il-Gvern
  • Il-Kap tal-Oppożizzjoni għadu jemmen lil kliemu 4 snin ilu, li Malta se tmur għall-bail-out minkejja s-suċċessi ekonomiċi li kulħadd jista’ jara u jħoss

Dawn kienu punti li tqajmu f’konferenza tal-aħbarijiet indirizata mil-Viċi Kap tal-Partit Laburista Chris Cardona u l-Ministru Chris Cardona fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista.

Chris Cardona qal li dan huwa mument ta’ kburija Nazzjonali.

Aqra aktar

“Ir-rigal tagħna lil Malta ħielsa hi li dan il-pajjiż qed idaħħal aktar ġid milli qed jonfoq”

Waqt li indirizza ċ-ċeremonja tal-Ħelsien, il-Prim Ministru Joseph Muscat, qal kif propju llum, ir rigal tal-lum lil Malta ħielsa, dan il-pajjiż qed idaħħal aktar ġid u aktar flus milli qed jonfoq Dan fil-waqt li semma l-kisbiet li wettaq dan il-Gvern fosthom l-inqas rata ta’ nies ifittxu xogħol u l-ogħola rata ta’ nies jaħdmu fl-Ewropa.

Aqra aktar

L-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista f’laqgħa mal-Forum Unions Maltin

Id-Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit Chris Cardona flimkien ma’ membri oħra tal Amminisrazzjoni tal-Partit Laburista żammew laqgħa mal-Forum Unjins Maltin fejn matulha Chris Cardona enfassiza l-ħtieġa tad-djalogu bejn il-partijiet kollha, djalogu li kien parti mis-suċċess li qed jikseb dan il-Gvern għax kien, għadu u se jibqa’ jisma’. Minkejja dan, issokta jgħid id-Deputat Mexxej Laburista, dan il-Gvern ma jibżax jieħu d-deċiżjonijiet, deċiżjonijiet fejn ikun hemm bżonn, deċiżjonijiet li propju jittieħdu wara li jkun sema’.

Aqra aktar

Dettalji dwar iċ-ċentru ta’ distribuzzjoni li se joħloq aktar impjiegi f’Malta

Il-Malta Enterprise u l-Malta Industrial Parks bi ftehim ma’ LIDL se jkunu qed jistabilixxu f’pajjiżna International Regional Distribution Center. Investiment li fost oħrajn se jkun qed iżid l-impjiegi. Fuq ONE BREAKFAST, il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Mario Galea, ta aktar dettalji dwar dan l-investiment il-ġdid u fost oħrajn spjega x’attira l-investituri lejn pajjiżna.

Aqra aktar

Send this to a friend