Chris Cardona – Page 6 – One News

Notifiki

Il-Partit Laburista jgħid li Busuttil irid ikun kontabbli dwar Egrant

“Il-kontabilità tgħodd għal kulħadd u mhux għal xi ħadd mod u għal xi ħaddieħor mod ieħor.” Dan kien il-messaġġ tal-Partit Laburista meta tkellem id-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona b’reazzjoni għal kif il-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil ma laqax l-isfida tal-Prim Ministru dwar jekk galadarba jirriżulta li Busuttil gideb u jinstab li m’hemm l-ebda konnessjoni bejn il-Prim Ministru u martu Michelle mal-kumpanija Egrant, Busuttil għandu jirriżenja.

Cardona qal li wieħed ma jistax jieħu persuna li hi involuta fil-politika bis-serjetà, meta l-istess persuna titfa’ akkużi serji u wara tmur tinħeba. Spjega kif jekk jirriżulta li Simon Busuttil gideb fuq il-Prim Ministru u heddu li se jkun qed jitfgħu l-ħabs, dan għandu jerfa’ r-responsabbiltà.

Kompla billi qal li jekk Busuttil mhux lest li jerfa’ din ir-responsabbiltà, dan mhuwiex denju li jkun Prim Ministru.

“L-għażla hija ċara, waħda li tmur fl-għeruq tat-tmexxija tal-pajjiż”

L-għażla hija ċara, waħda li tmur fl-għeruq tat-tmexxija tal-pajjiż. Bejn persuna serja u kredibbli li hu Joseph Muscat u minn naħa l-oħra Simon Busuttil, li jippersonifika l-inkompetenza, il falsità, u li jrid jitfa lill-Prim Ministru l-ħabs.

Dan qalu d-Deputat Mexxej Laburista għall-Affarijiet tal-Partit, Chris Cardona, waqt mass meeting f’Ħaż-Żabbar.

Aqra aktar

Wegħda mwettqa għall-ġenituri li jridu jittrasferixxu n-negozju lit-tfal

Ilum tnediet skema li kienet mħabbra fl-aħħar Baġit, jiġifieri t-tnaqqis tal-boll, minn 5% għal 1.5%, għal meta ġenitur jittrasferixxi n-negozju lit-tfal tiegħu. Dan għandu jgħin ħafna negozji tal-familja biex jibqgħu mexjin ’il quddiem.

Ħabbru t-tnedija l-Minsitri Chris Cardona u Edward Scicluna.

Il-Ministru Cardona qal li kif ħareġ ċar mir-riċerka u konsultazzjoni pubblika,  is-suċċessjoni tan-negozji tal-familja hija l-aktar proċess ta’ sfida li n-negozji tal-familja jkollhom jgħaddu minnu minħabba li, jekk ma jsirx tajjeb, jista’ jirriżulta t-tmiem tan- negozju tal-familja.

Aqra aktar

Acapulco: DCG ma tmurx tixhed; reġgħet bla provi

Il-blogger Nazzjonalista, Daphne Caruana Galizia, ma preżentatx ruħha l-Qorti meta dalgħodu komplew jinstemgħu l-kawżi ta’ libell fil-konfront tagħha li nfetħu mid-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista, Chris Cardona.   

L-avukat Pawlu Lia, li qed jidher f’isem Cardona, insista fl-awla li quddiem l-allegazzjonijiet serji li għamlet b’rabta mal-istorja li l-Ministru mar f’burdell il-Ġermanja kien qed jistenna li tippreżenta l-provi fil-Qorti. Tant li kien għalhekk li talab li l-ewwel xhieda tkun tagħha.

Aqra aktar

“Bżonn ta’ investiment biljunarju fl-infrastruttura”

 “Il-pass li jmiss huwa investiment qawwi fl-insfrastruttura,” qal hekk il-President tal-Assoċċjazzjoni Maltija għal-Lukandi u Ristoranti, MHRA, Tony Zahra dan hekk kif komplew is-sensiela ta’ laqgħat tal-Partit Laburista mal-imsieħba soċjali f’pajjiżna.
Dalgħodu id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona iltaqa’ ma’ uffiċjali tal-MHRA.
Cardona spjega kif f’dan il-proċess, il-Partit Laburista qiegħed jisma’ l-proposti tad-diversi msieħba soċjali, biex fuq il-proposti tagħhom ikun jista’ jibni manifest elettorali b’saħħtu għall-elezzjoni li jmiss.

Aqra aktar

CARDONA: UMLI IŻDA B’SAĦĦITNA

Id-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista, Chris Cardona, qal li l- umiltà hija parti mill-kobor tal-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista. Għalkemm għamilha ċara li din ma tfissirx dgħjufija.

F’diskors fejn tkellem dwar il-kisbiet tal-moviment u kif fl-aħħar erba’ snin kienu mmarkat bil-kelma suċċess, Cardona tkellem dwar is-suċċess ekonomiku. “Wettaqna dak li ħafna qed jiddeskrivu bħala l-miraklu ekonomiku Malti. Mhux biss kellna l-ewwel upgrade mill-aġenziji ta’ kreditu f’20 sena, imma b’mod konsistenti rreġistrajna tkabbir ekonomiku li jiżboq kull aspettativa’,” qal Cardona li huwa wkoll Ministru tal-Ekonomija, għalkemm żied li s-suċċess ta’ dan il-pajjiż m’huwiex limitat għal ekonomija u l-finanzi.

Aqra aktar

Għall-ewwel darba jiltaqa’ l-Kunsill tar-Regolaturi

F’Kastilja tlaqqa’ għall-ewwel darba il-Kunsill tar-Regolaturi taħt it-tmexxija tal-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni u t-Tnaqqis tal-Burokrazija Anthony Agius Decelis.

Dan il-Kunsill li qed ilaqqa’ r-regolaturi kollha biex jikkordinaw aħjar il-ħidma tagħhom kien propost li jitwaqqaf fl-elfejn u ħdax bħala parti mill-Att dwar l-intrapriżi ż-żgħar u medji, iżda kien issa bir-rieda ta’ dan il-Gvern li beda jiltaqa’.

Fil-ftuħ ta’ din il-laqgħa, iċ-Chairman Anthony Agius Decelis spjega kif bil-liġi, dan il-Kunsill għandu mandat biex jiltaqa’ tlett darbiet f’sena u saħaq li fejn hemm materji li r-regolaturi għadhom ma indirizzawx dawn jiġu indirizzati f’qafas regolatorju li jiltaqa’ taħt kappa waħda.

Aqra aktar

Send this to a friend