chadwick lakes – One News

Notifiki

Approvat ir-restawr fiċ-Chadwick Lakes

Wied il-Qlejgħa, jew aħjar kif inhu magħruf, iċ-Chadwick Lakes, se jiġu rrestawrati wara li l-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-permess għall-pjan ta’ rijabilitazzjoni u xogħol ta’ restawr.

Fl-istaġun tax-xita il-widien taċ-Chadwick Lakes joffru sistema mill-aqwa li kienet saret fi żmien l-Ingliżi għall-ilqugħ tal-ilma.

Dan il-wied mibni lejn tmiem is-seklu dsatax huwa xogħol l-inġinier Osbert Chadwick. Il-proġett kellu l-għan li jiġbor l-ilma tax-xita biex jgħin lill-bdiewa fl-inħawi u biex l-ilma tax-xita joskula fil-blat biex jittella’ għat-tisqija għan-nixfa tas-sajd.

Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-ilma Manuel Sapiano qal li bħalissa l-istat tal-wied tinsab fi stat ħażin ħafna.

Manuel Sapiano, il-Kap Eżekuttiv ta’ Water Services qal “Huwa wieħed minn dawk il-postijiet f’Malta fejn għandna ambjent uniku, ambjent li jiddependi mill-ilma li jgħaddi minn hemmhekk u allura kull proġett li jsir hemmhekk irid isir f’rispett totali lejn dak l-ambjent”.

Qal li x-xogħol ta’ rijabilitazzjoni jinkludi r-restawr tal-ilqugħ tal-ilma li hemm fil-wied u tneħħija tal-ġebel li akkumula tul iż-żmien.

In-naħa ta’ fuq taċ-Chadwick Lakes se jiġi rrijabilitat f’żona edukattiva waqt se ssir trejqa għall-mixi tul il-wied li jibda mill-Fiddien u jibqa’ sejjer lejn il-Wied tal-Mosta li bħalissa jidher mimli ħajja bl-ilma tax-xita.

Is-Sur Sapiano qal li dan il-proġett, li huwa kkofinanzjat mill-Unjoni Ewropea se jagħti wkoll importanza kbira għal-ħarsien tal-ekosistemi u l-għejjun tal-bijodivesità ta’ dawn il-widien.

Sapiano rrimarka li “Irridu naraw kif il-proġett innifsu jibqa’ sostenibbli u kif ħa jibqa’ miżmum ‘il quddiem mhux tranġa darba u wara ftit snin reġa’ ġie kollox kif kien u allura jiġu rispettati dawk li jagħmlu użu mill-post, dawk li qegħdin madwar il-post, l-ambjent tal-post sabiex jinħoloq ukoll il-bżonn li l-post jinżamm f’qagħda tajba minħabba li jiġi apprezzat iżjed”

B’reazzjoni l-Ministeru għall-Immaniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi qal li jinsab sodisfatt li permezz tad-deċiżjoni tal-Awtorita tal-Ippjanar, Chadwick Lakes se jingħata l-attenzjoni li jixraqlu.

Il-Ministru qal li dan il-proġett se jkompli joħroġ is-sbuħija ta’ dan il-post li se jkompli jservi aħjar għar-rikreazzjoni tal-familji Maltin u Għawdxin.

Ara: IL-Bdiewa b’xaqq ta’ tama wara xhur ta’ nixfa

Fl-isfond tal-ilma nieżel f’Wied il-Qlejja u tax-xemx tixref qalb is-sħab, il-Ħadd filgħodu l-bdiewa irħewlha lejn ir-rabà tagħhom li wara xhur ta’ qtiegħ il-qalb minħabba n-nixfa li esperjenza pajjiżna sabu l-ħamrija imlaħalħa.

Bix-xita li għamlet fl-aħħar jiem kienet essenzjali ħafna għal bdiewa biex ikabbru l-ħxejjex tagħhom.

Aqra aktar

Bir-ritratti: Infetħu bibien is-sema u ntlew il-Widien ta’ Chadwick

F’Jannar stenna xita, ksieħ u nar. Hekk jgħid il-qawl Malti u żgur mhux sejjer żmerċ, dan hekk kif tmiem ix-xahar ta’ Jannar qed inqattgħuh b’ksieħ u xita li qed  timla l-widien ta’ Chadwick Lakes li żvujtaw tul ix-xitwa xotta tal-2016.

Fil-waqt li bosta jaf ma jkollhomx ix-Xitwa għal qalbhom, wieħed ma jistax ma japprezzax il-ġid li ġġib magħha x-xita, xita li tkun mistennija ferm mill-bdiewa Maltin.

Ritratti mill-isbaħ meħuda mill-fotografu Kevin Abela mid-Dipartiment tal-Informazzjoni, jixdhu kif ic-Chadwick Lakes ingħata l-ħajja mill-ġdid bl-ilma tax-xita miġbur jagħti pjaċir lill-papri li kienu hemm.

Aqra aktar

Send this to a friend