Notifiki

Il-Ministru Carmelo Abela jgħid li mar minn jeddu jagħti stqarrija d-Depot u reġa’ ċaħad l-allegazzjonijiet foloz

Illejla l-Ministru Carmelo Abela mar id-Depot fejn ta stqarrija u reġa’ ċaħad bl-iktar mod qawwi allegazzjonijiet li qed isiru fuqu minn Jason Azzopardi, li hu kien involut fl-attentat ta’ hold-up fuq il-bank HSBC ħdax-il sena ilu.

Fuq il-paġna tiegħu fuq facebook, il-Ministru Carmelo Abela qal li għamel stqarrija dwar kalunja fil-konfront tiegħu.

Spjega li lill-pulizija preżentalha kopja tad-dikjarazzjoni bil-ġurament li diġà kien ipreżenta fil-Qorti fil-kawża ta’ libell kontra Jason Azzopardi.

Il-Ministru Abela innota li minkejja li bdew il-proċeduri tal-libell u Jason Azzopardi kellu sal-lum biex jippreżenta r-risposta tiegħu, dan baqa’ ma rrispondiex.

Il-Ministru Carmelo Abela spjega li minbarra li ta dan id-dokument lil Pulizija, huwa esprima d-disponibbiltà tiegħu li jikkopera bis-sħiħ biex inneħħi kwalunkwe dubju dwaru u biex toħroġ il-verità sħiħa.

Il-Ministru Carmelo Abela sfida lil Jason Azzopardi biex jagħmel bħalu u hu wkoll imur għand il-pulizija ladarba għoġbu jagħmel l-allegazzjonijiet.

Hawnhekk il-Ministru staqsa għalfejn Jason Azzopardi għadu sal-lum il-ġurnata ma stqarrx mal-Pulizija dak li qed jallega u baqa’ sieket.

Saħaq li hu jistenna li f’kull każ, il-pulizija tibgħat għalih minnufih u tinterrogah.

Żied jgħid li min għamel din il-gidba tiegħu, primarjament il-Kap tal-Oppożizzjoni għandu jerfa’ r-responsabbiltà sħiħa flimkien mad-deputat Jason Azzopardi.

Carmelo Abela saħaq li t-tnejn li huma urew fl-aħħar ġimgħat li lesti jassoċjaw ruħhom fl-istrateġiji tal-kriminali biex jilħqu l-għanijiet politiċi tagħhom.

Temm jgħid li hu minn dejjem laqa’ kull investigazzjoni li se tikkonferma li hemm kalunja u konġura fil-konfront tiegħu.

Reklami fil-gazzetta juru r-riga differenti ta’ Dr Hyzler

Reklami fil-gazzetta li kien għamel George Hyzler lura fi żmien meta kien Segretarju Parlamentari juru r-riga differenti li qed juża bħala Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika. Dan innutah il-Ministru fl-Uffiċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela li fi programm fuq l-istazzjon nazzjonali wera r-reklam li kien għamel Hyzler fuq il-gazzetta meta kien Segretarju Parlamentari fi żmien Gvern Nazzjonalista. Aqra aktar

Mediċina tal-kanċer li tiswa €3,000 fix-xahar tibda tingħata b’xejn mill-Gvern

Fil-jum iddedikat għall-pazjenti bil-kanċer, pajjiżna żied mediċina oħra kontra l-kanċer fuq il-formularju tal-Gvern biex tibda tingħata b’xejn.  Dan filwaqt li kompla jitkabbar ir-riżors uman f’pajjiżna fil-ġlieda kontra l-kanċer. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne f’konferenza tal-aħbarijiet mal-Ministru Carmelo Abela fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo.

Chris Fearne spjega li l-mediċina ‘Everolimus’, li tintuża għall-kanċer avvanzat fosthom għall-tumuri tat-tip ‘neuroendocrine’ ser tkun qed tingħata b’xejn lill-pazjenti Maltin u Għawdxin.

Aqra aktar

Gvern Nazzjonalista seraq 50 jum f’leave li jaħbat fil-festi pubbliċi u nazzjonali

Fil-Parlament qed tiġi diskussa liġi li biha titwettaq b’mod sħiħ il-wegħda tal-Gvern li jagħti lura fi ġranet leave l-btajjel pubbliċi u l-festi nazzjonali li jaħbtu fi tmiem il-ġimgħa.Aqra aktar

Send this to a friend