byron camilleri – One News

Notifiki

Jinħatru 35 Surġent ġdid tal-Pulizija

Ħamsa u tletin Kuntistabbli tal-Pulizija nħatru surġenti waqt ċerimonja li saret fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana. Tnejn u għoxrin minnhom kienu rġiel u tlettax minnhom huma nisa.Aqra aktar

Il-bżonn li tiħrax il-ġlieda kontra organizzazzjonijiet kriminali diskussa f’laqgħa mal-Ministru għall-Intern Ġermaniż

Malta temmen li l-potenzjal li għandu r-reġjun tal-Mediterran jista’ jiġi msarraf aħjar għall-benefiċċju tal-popli Ewropej u dawk fl-Afrika ta’ Fuq.

Dan saħqu l-l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri u l-Ministru għall-Intern tal-Ġermanja Horst Seehofer ddiskutew temi ta’ interess bilaterali kif ukoll temi ta’ interess għall-Unjoni Ewropea f’Berlin. Dan fid-dawl tal-fatt li bħalissa l-Ġermanja għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.Aqra aktar

Tinħatar inkjesta dwar każ ta’ priġunier

Fi stqarrija l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi ħabbar li ħatar inkjesta skont il-liġi bil-għan li tistabilixxi l-fatti b’rabta ma’ każ fejn priġunier li ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest, kien rilaxxat mill-ħabs u deher il-Qorti mhux akkumpanjat minn Uffiċjali tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi.  Intqal li l-Ministru ħa dan il-pass minnufih hekk kif kien mgħarraf bil-każ.

L-inkjesta se tkun qed titmexxa mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi u t-termini ta’ referenza ta’ din l-inkjesta jitolbu li jiġu stabiliti l-fatti kollha tal-każ. Dan filwaqt li l-inkjesta mistennija toffri dawk ir-rakkomandazzjonijiet li tħoss li huma meħtieġa. L-inkjesta għandha titlesta fi żmien għoxrin jum.

Il-Ministeru għall-Intern qal li minn informazzjoni preliminari jidher li l-priġunier li qed issir referenza għalih kellu kawżi oħra minbarra dak li deher dwaru quddiem il-Qorti t-Tlieta filgħodu.

Il-proġett tal-Pulizija fil-Komunità se jkun issa fi 11-il lokalità oħra

F’laqgħa ta’ konsultazzjoni pubblika dwar il-pulizija fil-komunità ġie spjegat lis-sindki u rappreżentanti ta’ lokalitajiet kif il-Korp tal-Pulizija se jniedi ħames taqsimiet oħra ta’ pulizija fil-komunità li bejniethom se jkunu qed jolqtu ħdax-il lokalità madwar il-pajjiż.

Il-proġett tal-pulizija fil-komunità ġie estiża għal-lokalitajiet ta’ Marsaxlokk, Birżebbuġa, Pembroke, Swieqi, Fgura, Rabat, Ħad-Dingli, Mtarfa, Mdina, Floriana u Valletta wara sejħa interna fil-korp għal uffiċjali interessati f’dan il-proġett.

Aqra aktar

Send this to a friend