busuttil – One News

Notifiki

BIL-FILMAT: Busuttil u Gonzi f’laqgħa sigrieta fl-Excelsior

One News jista’ jiżvela laqgħa sigrieta li saret dalgħodu bejn l-eks kapijiet Nazzjonalisti Lawrence Gonzi u Simon Busuttil f’lukanda l-Furjana.

Il-laqgħa li bdiet għall-ħabta tat-tmienja damet għaddejja għal madwar sagħtejn u saret fl-isfond tas-sejħa li għamel il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia l-Ħadd li għadda biex Busuttil jissospendi lilu nnifsu mill-Partit Nazzjonalista.

Aqra aktar

Skomdu jitkellem dwar is-siġġu ta’ Busuttil

 

Il-kandidat għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, deher skomdu ferm meta mistoqsi jekk Simon Busuttil għandux iżomm is-siġġu parlamentari tiegħu ladarba jinħatar kap ġdid.

Delia li jagħti l-impressjoni li għandu opinjoni fuq kollox ftit li xejn ried jitkellem dwar x’għandu jiġri minn Busuttil ladarba ma jibqax kap.

Mario Galea, li qed jappoġġja lil Delia, qal ċar u tond li Busuttil għandu jwarrab iżda Delia kien kawt. B’mod stramb ħafna qal li teknikament qas jista’ jkollu opinjoni.

Aqra aktar

Perikoluż

 

Kull darba li staqsewni għal kelma waħda biex niddeskrivi lill-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, iddeskrivejtu bħala perikoluż.

Nista’ ngħid li wara l-elezzjoni ġenerali kkonfermajt dan il-ħsieb iktar minn qatt qabel.

Fl-aħħar erba’ snin li fihom rajtu jmexxi l-Partit Nazzjonalista Busuttil deher bħala bniedem ‘bitter’, xi kultant kattiv u bniedem li jaħseb li għalih japplikaw liġijiet u regoli differenti minn dawk li japplikaw għall-kumplament tas-soċjetà. Dan fl-istess waqt li jattakka lil ħaddieħor li jagħmel hekk.

Aqra aktar

Busuttil kostrett jammetti dwar De Marco u kumpanija f’Ċipru…jgħid l-importanti li ddikjaraha

Simon Busuttil għadu kemm inkixef waħdu dwar il-Viċi Kap tiegħu, Mario De Marco.

Iffaċjat mill-Prim Ministru waqt Xarabank ilbieraħ, Simon Busuttil irreċta li hu sporpriż meta mistoqsi fuq il-kumpanija tal-Viċi Kap f’Ċipru. Minflok spjega jew provda dettalji dwar din il-kumpanija barra l-pajjiż, Busuttil ċaħad għal kollox li teżisti, u minflok infexx f’attakki fuq il-Prim Ministru.

Aqra aktar

It-taxxi juru d-differenza bejn Muscat u Busuttil

Li l-Prim Ministru Joseph Muscat mexxa l-aktar Gvern kompetenti fil-qasam ekonomiku fl-istorja Maltija hu fatt magħruf u rispettat minn dawk kollha ta’ rieda tajba. Iżda li għandna Kap tal-Oppożizzjoni li mhux biss hu inkompetenti, imma perikoluż għall-qagħda finanzjarja tal-familji tagħna hi realtà li ħarġet fid-dieher matul din il-kampanja elettorali.

Ħarsa ħafifa lejn il-proposti ta’ Joseph Muscat u Simon Busuttil dwar it-taxxa tad-dħul twassal għal konklużjoni inekwivoka. Joseph Muscat jassigura ġustizzja u mobilità soċjali. Simon Busuttil iġib diviżjoni u rigress. Mal-Prim Ministru Muscat tgawdi l-kotra. Ma’ Busuttil igawdu dawk bi dħul għoli, waqt li ż-żgħir jibqa’ b’xejn. Politika b’viżjoni biex kulħadd jimxi ’l quddiem, kontra politika li ddaħħalna ġol-ħajt. Minn miraklu ekonomiku taħt Joseph Muscat, għall-falliment totali taħt Simon Busuttil. Fuq kollox, Joseph Muscat iżomm kelmtu, waqt li Simon Busuttil idawwar fehemtu aktar minn pinnur fi grigalata.

Jekk qatt kien hemm dubju dwar il-kredenzjali ekonomiċi tal-kap tal-Oppożizzjoni, il-fatti segwenti huma l-akbar xhieda li lil Simon Busuttil ma tistax tafdah Prim Ministru.

Ma’ Muscat igawdu aktar

Id-differenza netta bejn iż-żewġ mexxejja hi waħda msejsa fuq il-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Muscat irid iqassam is-surplus ma’ kulħadd, l-aktar ma’ dawk bl-inqas dħul, waqt li Busuttil irid iberbaq il-ġid li ħoloq Gvern Laburista fuq dawk li jaqilgħu l-aktar, b’dawk li jaqilgħu l-inqas minsija għalkollox.

Jekk nieħdu koppja miżżewġa li b’kollox taqla’ anqas minn €13,000, b’Joseph Muscat Prim Ministru din tieħu €340. Ma’ Simon Busuttil jibqgħu b’xejn. Busuttil jagħżel li jħalli 70,000 ħaddiem li huma l-aktar fil-bżonn b’xejn biex minflok iroxx il-flus fuq dawk li huma komdi. B’hekk, waqt li ma’ Joseph Muscat igawdu 190,000 minn kull faxxa tas-soċjetà, Busuttil jaħseb f’120,000 billi jeskludi għalkollox il-familji bl-anqas dħul.

Fil-każ ta’ familja ta’ ġenituri li t-tnejn jaqilgħu paga medja ta’ €16,000, taħt Joseph Muscat jingħataw rifużjoni ta’ €600, €70 aktar minn dak li qed joffri Busuttil. B’hekk, familja bi dħul medju se tgawdi aktar bi Gvern immexxi minn Joseph Muscat. Tant li għal kull €1 li qed iwiegħed Busuttil, Joseph Muscat se jagħti €1.15. Għaliex kif għamel fl-aħħar 4 snin, Joseph Muscat iżomm kelmtu magħna, għall-kuntrarju ta’ Busuttil li jfalli fl-iktar kalkoli bażiċi.

Eżempju ċar ta’ kemm Simon Busuttil huwa kontra l-ġustizzja soċjali hija l-wegħda tiegħu lil dawk li jaqilgħu €20,000. Lil dawn, Busuttil irid jagħtihom €1,800 iżda għal dawk bil-paga minima m’għandux lanqas ċenteżmu. B’kuxjenza soċjali, Joseph Muscat jaħseb f’kulħadd b’mod ġust, biex dawk li jaqilgħu l-inqas jieħdu l-akbar benefiċċji. Għall-kuntrarju, bil-fatti Simon Busuttil irid ireġġa’ l-arloġġ lura biex jerġa’ jdaħħal il-firda bejn il-familji Maltin u Għawdxin.

Dan kollu jkompli joħroġ biċ-ċar mill-kalkoli ta’ Busuttil stess. Bi kliem fieragħ, Simon Busuttil iwiegħed €44 miljun lil 120,000 ħaddiem. Fil-fatt jirriżulta li bil-wegħda ta’ Busuttil, €32 miljun imorru għand 30,000 bi dħul bejn €15,000 u €20,000. Fi kliem ieħor, Busuttil jagħti tliet kwarti tal-flus lill-kwart tal-ħaddiema milquta bil-wegħda tiegħu.

Eżempju ċar tal-politika Nazzjonalista li tagħti l-ħafna lill-ftit waqt li tinsa liż-żgħir. Kuntrast qawwi mal-politika ta’ Joseph Muscat li tqassam il-ġid b’mod ekwu u ġust.

Għaliex ma’ Joseph Muscat igawdu l-ħaddiema kollha, inkluż dawk li ma jikkwalifikawx biex iħallsu t-taxxa, waqt li ma’ Simon Busuttil 70,000 ħaddiem ma jieħdu xejn u 90,000 jaqsmu biss il-kwart li jibqa’.

Din hi d-differenza bejn Prim Ministru progressiv u Kap tal-Oppożizzjoni rigressiv. Mhux politika rettorika iżda fatti li joħorġu mill-wegħdi ta’ Busuttil stess. Prim Ministru mnebbaħ mill-prinċipju soċjalist tal-ġustizzja soċjali, biex min jaqla’ l-inqas jieħu l-aktar, kontra Kap tal-Oppożizzjoni li wera kemm l-uniku interess tiegħu hu li jixtri l-voti ta’ dawk bi dħul medju jew għoli waqt li jħalli l-ħaddiem iż-żgħir jaqdef għal rasu.

Jekk dan ma kienx biżżejjed, Simon Busuttil reġa’ wera l-inkompetenza tiegħu fil-qasam ekonomiku. Inkompetenza grassa li toħroġ mill-fatt li Busuttil ibbaża l-kalkoli tiegħu fuq dawk fuq komputazzjoni singola, waqt li nesa għalkollox li jeżistu żewġ tipi oħra ta’ tax bands: il-miżżewġin u l-ġenituri. Jew nesa, jew agħar minn hekk, ried iqarraq b’dawn tal-aħħar għall-gwadann politiku tiegħu. Qerq li jinkixef minn kliem Busuttil stess meta sostna li “kull min jaqla’ €20,000 se jiffranka €1,185 fis-sena”. Fil-verità, dawk fuq komputazzjoni miżżewġa u li jikkwalifikaw għal din il-miżura jiffrankaw €365 biss, €820 anqas mill-gidba ta’ Busuttil, waqt li dawk fuq komputazzjoni ta’ ġenituri jiffrankaw €290 anqas minn dak li wiegħed Busuttil. Dan il-qerq, jew inkompetenza qawwija, kompla joħroġ fil-wegħdi kollha ta’ Busuttil, li bbaża kollox fuq kategorija waħda f’attentat iddisprat biex jerbaħ il-voti.

Ħaġa waħda hi ċerta f’dan kollu: lil Simon Busuttil ma tistax tafdah Prim Ministru. Busuttil mhux biss jipperikola s-suċċess ekonomiku ta’ pajjiżna, iżda hu ta’ periklu ukoll għall-qagħda finanzjarja b’saħħitha tal-familji tagħna.

Busuttil bl-aktar wegħda rigressiva fl-istorja

Jekk li qarraq bil-familji u l-ġenituri waqt li ħalla lil ħaddiema bi qligħ baxx b’xejn, ma kienx biżżejjed, Simon Busuttil irid joħloq diskriminazzjoni ukoll bejn is-self-employed. F’wegħda deskritta bħala l-aktar miżura rigressiva li qatt ġiet proposta fl-istorja fiskali ta’ pajjiżna, Simon Busuttil irid jiddistingwi bejn self-employed u ħaddiema li jaqilgħu l-istess. Wegħda mhux ikkalkulata li tkisser il-ġustizzja soċjali u li jkollha impatt negattiv ħafna fuq is-settur pubbliku u dak privat.

Iswed fuq l-abjad, Busuttil qed jipproponi li min jaħdem u jaqla’ sa €20,000 iħallas 10% taxxa, waqt li l-istess taxxa tapplika għal self-employed bi dħul iddikjarat ta’ €50,000. Xi jfisser dan fil-ħajja ta’ kuljum? Ifisser li tabib li jaħdem mal-Gvern jew ma’ sptar privat iħallas aktar mid-doppju f’taxxa minn tabib li jaħdem għal rasu. Bl-aktar mod sfaċċat, din il-wegħda ta’ Busuttil tmur kontra l-prinċipju fundamentali tal-istess ħlas għall-istess xogħol.

B’dak li qed iwiegħed Busuttil, jibda jkollna sitwazzjonijiet perversi fejn min iħaddem iħallas inqas taxxa mill-impjegati tiegħu, anke jekk dan jaqla’ bil-wisq aktar. Dan għaliex ma’ Simon Busuttil, ħaddiem li jaqla’ aktar minn €20,000 iħallas 25% taxxa, waqt li min iħaddmu u jaqla’ aktar mid-doppju tiegħu jħallas biss 10% f’taxxa. Eżempju prattiku hu dak ta’ infermiera li taħdem ma’ konsulent fi klinika privata. Jew skrivan li jħallas aktar taxxa mill-avukat li jħaddmu. Din hi l-politika ta’ Simon Busuttil. Politika rigressiva li mill-aqwa fl-Ewropa, tagħmilna l-ewwel pajjiż fid-dinja fejn min iħaddem iħallas inqas taxxa mill-impjegati tiegħu.

Iħarbat pajjiż

Minbarra li toħloq diskriminazzjoni, din il-wegħda kapaċi twassal biex għadd ta’ professjonisti jitilqu minn mal-kumpaniji privati jew mis-settur pubbliku għad-detriment tal-istess kumpaniji u ta’ dawk kollha li kienu jużaw is-servizzi tagħhom. Dan sakemm ma jkunx hemm żieda sproporzjonata fil-pagi li tista’ tikkrolla l-ekonomija suċċess li bena dan il-Gvern. Possibbiltà oħra hi li l-professjonisti jkunu dikjarati self-employed għall-fini biss tat-taxxa, f’riskju ċar li jikber in-numru ta’ self-employed finta u tiżdied l-evażjoni tat-taxxa.

Din il-miżura għandha l-potenzjal li tkisser il-finanzi pubbliċi b’mod irreparabbli. Għax għall-Busuttil, il-prinċipji tajbin biss għall-propoganda politika, u meta niġu għall-fatti malajr jarmihom ’il barra mit-tieqa. Sintomu ta’ mexxej klassist u inkompetenti għall-aħħar.

L-għażla qatt ma kienet daqstant ċara. Għażla bejn min hu mnebbaħ mill-prinċipju tal-ġustizzja soċjali, u min iggwidat mill-kilba għall-poter. Bejn min irid li jkompli joħloq il-ġid u jqassmu lil kulħadd, u min qed jogħrok idu biex iberbaq is-surplus anke jekk ipoġġi l-ekonomija tagħna fl-ITU. Għaliex jekk m’għandu xejn, Busuttil espert fejn jidħol id-dejn u l-infiq sparpaljat. Kien hu u l-Gvern Nazzjonalista li poġġew lil pajjiżna fil-proċedura tad-defiċit eċċessiv. Kien Busuttil u l-Partit Nazzjonalista li kissru l-Air Malta u ħallew l-Enemalta b’biljun ewro dejn, f’xifer ta’ falliment. Kien Busuttil u l-Gvern preċedenti li għollew il-kontijiet tad-dawl u l-ilma waqt li hu u sħabu ffangaw b’żieda ta’ €500 fil-ġimgħa. Lil min tafu, tistaqsix għalih, u lil Simon Busuttil ma tistax tafdah.

Muscat ifisser suċċess

Huwa biss b’Joseph Muscat fit-tmun li nistgħu nibqgħu mixjin f’din it-triq ta’ suċċess. Triq ta’ suċċess fejn il-ġid jilħaq lil kulħadd, u fejn kulħadd jista’ jimxi ’l quddiem. Huwa biss Joseph Muscat li jista’ jilħaq l-aspirazzjonijiet tagħna biex aħna lkoll nirrealizzaw din il-ħolma Maltija. Wasalna biss nofs triq, u b’Joseph Muscat Prim Ministru, l-aqwa żmien ta’ pajjiżna għadu ġej!

BUSUTTIL PERIKOLUŻ

Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna spjega fid-dettall kif il-proposti tal-Partit Nazzjonalista mhumiex studjati u kkalkulati sew u se jwassluna għall-kriżi finanzjarja, b’Malta tispiċċa lura fil-proċedura tad-defiċit eċċessiv.

Il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed li se jnaqqas it-taxxa tas-self-employed u tal-part-timers għal 10%; miżura stmata li tiswa €85m fis-sena però fil-verità se tqum €120m.

Dan il-Gvern diġà esperjenza sitwazzjoni simili meta żamm il-wegħda tal-Gvern Nazzjonalista ta’ qablu li jnaqqas it-taxxa. Dik il-proposta ġiet tiswa €42m u ddaħħlet fuq perjodu ta’ 4 snin għax il-pajjiż ma kienx jiflaħ. Allura dan jitfa’ dubji serji kemm din il-miżura li saret mingħajr konsultazzjoni hija sostenibbli. Apparti hekk din il-proposta hija rigressiva, il-professjonisti li jifilħu l-aktar se jibbenefikaw l-aktar.

Il-benefiċċju taċ-childcare iddaħħal minn dan il-Gvern biex iservi ta’ inċentiv sabiex min hu fuq il-benefiċċji soċjali jmur jaħdem u joħroġ mir-riskju ta’ faqar. B’dak li qed iwiegħed Simon Busuttil dan jispiċċa u jżid l-ispiża fuq in-nefqa tal-Gvern b’€53m u fuq kollox iħott dak kollu li nbena.

Il-miżuri marbuta mal-pensjonjiet ukoll mhumiex ikkalkolati tajjeb. Il-Partit Laburista qiegħed jipproponi miżuri sostenibbli u studjati sew li se jitwettqu fuq medda ta’ sentejn, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħmel wegħdi li jiswew miljuni kbar ta’ ewro li se jkissru l-ekonomija ta’ pajjiżna.

“Dak kollu li qiegħed jipproponi Simon Busuttil ifisser waħda minn dawn l-affarijiet; li jkollna defiċit eċċessiv, l-introduzzjoni ta’ taxxi ġodda jew wegħdi li ma jitwettqux. Simon Busuttil tella’ kont ta’ bejn €320m u €340 mingħajr ma studja r-riperkussjonijiet kollha u wettaq ħafna żbalji,” għalaq il-Ministru Edward Scicluna.

“Bezzina jigdeb dwar l-applikazzjoni tiegħu fuq ODZ u jirtiraha biss għax inqabad”

Fi stqarrija l-Partit Laburista spjega kif d-deputat tal-PN Toni Bezzina gideb fl-istqarrija li ppubblika llum wara nofs in-nhar. L-ewwelnett qal li l-applikazzjoni mhux veru tiegħu u ta’ martu biex ftit linji wara jgħid li se jirtiraha.

It-tieninett applika għal Villa bil-pool u garaxx fost l-oħrajn fuq art sekdata bħala ODZ u ta’ sbuħija naturali, qal il-PL. Hija gidba li applika biss biex jirrestawra żewġ binjiet dilapidati skont xi policy tal-Awtorità tal-Ippjanar.  Fil-verità ried jeqred medda ta’ art ODZ għall-gwadann personali.

Aqra aktar

Agħar minn qabel l-2013

Konvint li s-sitwazzjoni li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista hija agħar minn qabel l-2013. Lanqas għandi dubbju. Nistgħu nsemmu ħafna eżempji. Nistgħu nsemmu d-differenza kbira fit-tmexxija, u nistgħu nsemmu wkoll il-mod ta’ kif qed isir il-politika llum. Naqbdu l-episodju tal-bieraħ.Aqra aktar

Send this to a friend