bresit – One News

Notifiki

Qbil unanimu dwar il-linji gwida għan-negozjati dwar Brexit

Il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea unanimament qablu fuq il-linji gwida ta’ negozjar għat-taħdidiet ta’ Brexit mar-Renju Unit.

Is-sebgħa u għoxrin mexxejja ħadu inqas minn kwarta biex approvaw dawn il-linji gwida għan-negozjati li kienu nħarġu fil-wieħed u tletin ta’ Marzu mill-President tal-kunsill ewropew, Donald Tusk.

It-taħdidiet mar-Renju Unit mistennija jibdew wara l-elezzjoni ġenerali fit-tmienja ta’ Ġunju li ġej.

Aqra aktar

Send this to a friend