BOV – One News

Notifiki

Tliet Koreani msieħba f’kumplott ma’ Niġerjan dwar is-serqa virtwali mill-BOV

Id-Dipartiment tal-Ġustizzja fl-Istati Uniti xeħet dawl fuq informazzjoni ġdida dwar is-serqa permezz ta’ attakk virtwali fuq is-sistemi tal-Bank of Valletta fi Frar ta’ sentejn ilu.Aqra aktar

Il-BOV toħroġ €26.5 miljun minħabba l-Falcon Funds

Il-Bank of Valletta kellu iħallas is-somma ta’ sitta u għoxrin miljun u ħames mitt elf ewro fi ftehim fuq il-kwistjoni tal-Falcon Funds mal-aġenzija tal-pensjonijiet Żvediża. Aqra aktar

Il-BOV b’żieda ta’ nofs biljun ewro fid-depożiti tal-klijenti

Id-depożiti tal-klijenti fil-Bank of Valletta żdiedu b’aktar min-nofs biljun ewro fil-bidu tas-sena finanzjarja, u filfatt qabżu l-ħdax il-biljun ewro sal-aħħar ta’ Ġunju li għadda. Dan ħareġ f’konferenza tal-aħbarijiet li fiha, il-bank ħabbar li f’dan iż-żmien is-self żdied b’wieħed u disgħin miljun ewro, li hija rata ta’ tkabbir annwalizzat ta’ erbgħa fil-mija.

Hawnhekk tħabbar ukoll li fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena l-BOV rrapporta qligħ qabel it-taxxa ta’ tlettax-il miljun u tmien mitt elf ewro.

It-tmexxija tal-BOV spjegat ukoll li l-bank għad għandu likwidità għolja ħafna.

Aqra aktar

Dr Gordon Cordina nnominat bħala Chairman tal-Bord tal-Bank of Valletta

Il-Gvern innomina lil Dr Gordon Cordina bħala Chairman tal-Bord tal-Bank of Valletta.

Fi stqarrija kien spjegat li ladarba l-ħatra tkun approvata, tidħol fis-seħħ fis-sebgħa ta’ Ottubru li ġej.

Dr Gordon Cordina hu fost l-ekonomisti ewlenin fil-gżejjer Maltin b’esperjenza professjonali mifruxa fuq 25 sena fil-qasam bankarju, tfassil ta’ politika, akkademja u konsulenza fis-settur privat. Huwa għandu wkoll snin ta’ esperjenza fil-Kumitat tal-Bord u Riskju f’istituzzjonijiet finanzjarji ewlenin f’Malta.

Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri awgura lil Dr Cordina għal din il-ħatra u rringrazzja lis-Sur Taddeo Scerri għax-xogħol li wettaq bħala Chairman tal-BOV.

Send this to a friend