Notifiki

Xi ħadd għoġbu jbattal dar fit-triq

Fl-iskola tal-Knisja St Francis ta’ Bormla qiegħdin isiru xi xogħolijiet. Għalhekk min qiegħed jieħu ħsieb, ra li jġib l-iskips neċessarji u li f’kull ħin inaddaf warajh.

Iżda kien hemm min ħa vantaġġ mis-sitwazzjoni. Is-sindku ta’ Bormla Alison Zerafa Civelli ikkonfermat li minn dar viċin l-iskola, fi Triq il-Kampnar, tbattal ammont ta’ ġebel għal ġot-triq. Meta l-Pulizija marret tħabbat il-bieb ta’ din id-dar, sabet raġel li qal li mhux sid il-propjetà, iżda tqabbad mis-sid jieħu ħsieb il-binja sakemm il-propjetarju siefer.

Aqra aktar

Araw id-differenza

Tlesta x-xogħol ta’ restawr fuq il-British Buildings f’Bormla, minbarra li tneħħa l-asbestos mill-post, li se jkun qed jospita parti mill-campus tal-American University of Malta.

L-attenzjoni issa ddur fuq in-Knights Buildings, li se jgħaddu mill-istess proċess. Filwaqt li l-binja f’Bormla tidher fl-istat li kienet hawn taħt, fir-ritratt ta’ fuq tider restawrata.

Illejla waqt ONE News se jixxandru dettalji estensivi.

Aqra aktar

Inawgurat il-klabb tar-regatta f’Bormla

Il-Klabb tar-Regatta f’ Bormla kienu ilhu mitluq għal divesi snin mingħajr qatt ma ttieħdet azzjoni fuqhu. Madankollu kien fil-ħsieb tal-Gvern li meta jkun lest Baċir Numru wieħed issir rinovazzjoni sħiħa ta’ dan il-klabb li jinsab propju ħdejn Baċir Numru Wieħed f’ Bormla.Aqra aktar

L-AUM tfittex pass ieħor f’Bormla

Nhar il-Ħamis, l-Awtorità tal-Ippjanar mistennija tiddeċiedi fuq xogħol f’Bormla li huwa parti mill-proġett tal-American University of Malta. Issa li r-restawr il-Baċir Numru Wieħed huwa avvanzat ferm l-investituri tal-American University of Malta se jkunu qed ifittxu permess għal estensjoni ta’ sular f’Baċir Numru Wieħed b’mod li jikkumplimenta l-post u jkompli jsebbaħ dak li qed isir wieħed mill-iktar postijiet attraenti fil-Kottonera.

Aqra aktar

Il-ġmiel tal-baċir li se jsir universitá

Ix-xogħol infrastrutturali ta’ restawr fuq l-American University of Malta f’Bormla qabad pass tajjeb hekk kif tlesta nofs ix-xogħol fuq il-ġebla tan-naħa ta’ barra.

Issa li li l-proġett beda jieħu l-ewwel dehra tiegħu, ONE News niżel fit-toroq ta’ Bormla biex jitkellem dwar l-aspettativi li qed jiżdiedu fost in-nies tal-Kottonera,  inklużi magħhom l-entitajiet kummerċjali.

Aqra aktar

Bormla tirbaħ ir-regatta

Bħala parti mill-Pagaent of the Seas saret regatta speċjali “Palju De Vallette” fil-Port il-Kbir.

Kienu l-Bormliżi li rebħu l-ewwel post. Ir-regatta mmarkat il-ftuħ tal-Pageant of the Seas u saret bis-sehem ta’ qaddiefa Taljani, li kienu kollha nisa.  Ir-regatta kienet oriġinali minħabba l-fatt li bdew u spiċċaw mill-istess post fil-Port.

Aqra aktar

Il-ħaddiema fil-baċir!

Dalgħodu dehru l-ewwel ħaddiema fil-baċir numru wieħed ta’ Bormla fejn se jkun hemm wieħed miż-żewġ kampus tal-Universita Amerikana f’Malta. Dak li dehru jagħmlu l-ħaddiema huwa xogħol ta’ preparazzjoni, partikolarment armar li se jintuża għall-ħidma.

Aqra aktar

Send this to a friend