Notifiki

L-Iscouts ta’ Bormla fis-Sud Tirol

Il-ħolma ta’ Baden-Powell ta’ familja kbira ta’ żgħażagħ minn madwar id-dinja magħqudin fi spirtu ta’ fratellanza, ħbiberija u avventura għadha kif saret realta` waqt attivita` li fiha ħadu sehem grupp ta’ 21 Venture Scout u Leaders mill-Grupp tal-iScouts ta’ Bormla ġewwa l-Italja bejn is-17 u s-27 ta’ Lulju li għadda.

Aqra aktar

ARA: 65 appartament ġdid u 115 spazju ta’ parkeġġ f’Bormla

Is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes dalgħodu żar is-sit propost f’Bormla għal proġett għall-akkomodazzjoni soċjali.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali qal li saret laqgħa ta’ konsultazzjoni dwar dan il-proġett bejn il-Gvern u l-Kunsill Lokali.

Is-Sindku ta’ Bormla Alison Zerafa Civelli qalet li l-komunità hija ferħana li se jsir dan il-proġett li se jagħmel titjieb f’ħajjet in-nies. Saħqet li bħalissa hemm bini abbandunat u fih ikun hemm lok ta’ abbuzz.

Għaldaqstant bil-proġett se jkun hemm lok ta’ tisbiħ fiż-żona. It-twaqiegh tal-bini abbandunat ser isir sal-aħħar ta’ din is-sena.

B’kollox se jkun hemm 65 appartament u mal-115 spazju ta’ parkeġġ. Il-proġett tal-akkomodazzjoni soċjali se jkun imzewwaq bi spazju pubbliku u se jkun hemm facilitajiet ta’ ċentru għaż-żgħażagħ u għall-ħarsien tat-tfal.

Il-progett imiss ma’ erba’ toroq fosthom Triq l-Irlandizi, t-triq li twieled fiha l-ex Prim Ministru Dom Mintoff.

Proġett ġdid li minnu se tibbenefika l-komunità Bormliża

Se jkunu qed jinbnew 70 appartament ġdid u kif ukoll 115-il garaxx li parti minnhom se jkunu għall-użu tal-komunità. Tħabbar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet mtella’ mill-Ministru Michael Farrugia quddiem binja fi stat ta’ abbandun f’Bormla li se tkun qed terġa’ tingħata l-ħajja permezz ta’ proġett ġdid.

Hu spjega kif se jkun qed jinbeda proġett ta’ bini ta’ madwar 400 unit ieħor, biex b’hekk fil-ħames snin li ġejjin se jkunu nbnew ‘il fuq minn 1,000 unit.

Farrugia sostna li jinsabu kburin li f’dan il-proġett se jinkludu wkoll faċilitajiet li ġew mitluba mill-komunità Bormliża. Fil-fatt għall-ewwel darba f’Malta dan il-proġett se jinkludi  fih ukoll faċilitajiet soċjali, spazji miftuħa, se ssir riċiklaġġ ta’ ċertu materjal mill-binja eżistenti, konservar ta’ mina storika, se tonqos b’24% il-massa ta’ bini u se jinħoloq spazju miftuħ, kif ukoll il-bini ta’ 70 appartament u 115-il garaxx.

Permezz ta’ diskussjonijiet ma’ NGO’s saru tibdiliet fil-proġett sabiex jiġu rrispettati wkoll siti ta’ wirt storiku.

Aqra aktar

Proġetti li taw nifs ġdid lill-Kottonera

F’dawn l-erba’ snin il-gvern żamm mal-wegħda tiegħu u wettaq għadd ta’ proġetti li taw nifs ġdid lill-Kottonera .

Kullana ta’ proġetti li dettalji dwarhom tahom il-Ministru għall-infrastruttura Joe Mizzi .

Proġett li biddel u sebaħ iz-zona ta’ Bormla huwa dak tal-Baċir Numru wieħed. Proġett li taħt gvern preċedenti baqa’ nofs leħja. Izda Gvern ġdid żamm mal-wegħda tiegħu u Baċir Numru Wieħed inbidel f’zona mill-isbaħ ta’ rikreazzjoni.

Issa biex ikompli jingħata l-ħajja għaddejja l-ħidma fuq l-Università Amerikana.

F’Bormla saru għadd ta’ proġetti oħra fosthom  it-tisbiħ u riabilitazzjoni ta’ Xatt ir-Riżq, xogħlijiet fil-ġnien ta’ San Ġwann t’Għuxa  u xoghlijiet fil-housing tal-Verdala. Saru wkoll interventi fuq għadd ta’ toroq, u xogħlijiet ta’ restawr  fosthom fuq il-faċċati tal-knisja ta’ Santa Tereża u l-Knisja parrokkjali.

Aqra aktar

Send this to a friend