Jinfetħu l-uffiċini rinovati tal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara

Tlesta r-rinovar fl-uffiċini tal-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara bil-għan li jingħata servizz aħjar lill-Karkariżi.

Fil-ftuħ ta’ dawn l-uffiċini, intqal kif Birkirkara hija lokalità importanti fiċ-ċentru ta’ Malta, li b’popolazzjoni ta’ madwar erbgħa u tletin elf persuna, għandha realtajiet uniċi.

Is-Sindku ta’ Birkirkara, Joanne Debono Grech sostniet li l-Kunsilliera  u l-ħaddiema tal-Kunsill jeħtieġu l-aqwa ambjent biex fih jaqdu lir-residenti.

Aqra aktar

Send this to a friend