arti – Page 5 – One News

Notifiki

Jiltaqgħu l-artisti li jpinġu fuq il-ġisem

Sa ftit tas-snin ilhu kien hawn minn iqies it-tattoo bħala tabu. Madankollu llum il-ġurnata din saret xi ħaġa normali, anzi saret titqies bħala arti diffiċli aktar milli kieku qed tpenġi fuq tila.

Dawk li jfittxu biex jagħmlu tpinġija jvarjaw minn diversi setturi tas-soċjetà, fosthom anke professjonisti.

Aqra aktar

Wara 42 sena, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti se jiċċaqlaq

 Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti se jagħlaq il-bieb għall-aħħar darba fi Triq Nofsinhar il-Belt Valletta nhar il-Ħadd 2 t’Ottubru.

Għal 42 sena l-Mużew Nazzjonali tal-Arti opera mid-Dar tal-Ammiraljat, kif inhi magħrufa l-binja, minħabba l-użu tagħha bħala r-residenza uffiċjali tal-Ammiraljat Ingliż fil-Mediterran fil-perjodu tal-kolonjaliżmu Ingliż.

Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti se jiġi trasferit fil-Berġa tal-Italja fi Triq Merkanti fejn bħalissa għaddej ix-xogħol bi tħejjija ħalli l-kollezzjoni tal-arti tkun tista’ tiġi trasferita fil-binja l-ġdida. Ix-xogħol miexi kif ippjanat u l-mużew se jkun magħruf bħala l-MUŻA. Il-Mużew tal-Arti l-ġdid se jerġa’ jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku fl-2018 meta l-Belt Valletta tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura.

Aqra aktar

Picasso f’pajjiżna

Għall-ewwel darba f’pajjizna ser issir esebizzjoni bix-xogħol artistiku ta’ Pablo Picasso .

Il-flus kollha li se jinġabru minn din l-esebizzjoni, li se ssir f’Marzu 2018 fil-Palazz tal-President, se jmorru għall-Malta Community Chest Fund.

B’kollox se jkun hemm mitt biċċa tal-arti esebiti għall-pubbliku li huma kollha xogħol ta’ Picasso. Il-pubbliku se jkollu l-opportunità jifhem aħjar x-xogħol dan l-artist.

Aqra aktar

Arti fil-festa u tul taraġ rustiku

Għal darboħra, l-Art Club 2000 qed jorganizza esebizzjoni mill-isbaħ tal-arti u artigjanat bħalha parti miċċelebrazzjoni ta’ żmien il-festa tal-Vitorja ġewwa l-Mellieħa. Din l-esebizzjoni hija is-sbatax-il edizzjoni minn meta twaqqaf l-Art Club – organizzazjoni volontarja bl-għan ewlieni li tippromwovi kultura artistika fost t-tfal u anke l-kbar.

Fost ix-xogħlijiet esebiti tul it-taraġ rustiku ta’ Triq San Publju kif ukoll ġewwa l-Club inniffsu wieħed jista’ jammira pittura u skultura ta’ madwar sittin artist differenti, lkoll b’temi u lwien differenti. Issib ukoll għadd ta’ xogħolijiet artiġjanali, magħmulin minn studenti li jattendu d-diversi korsijiet li jorganizza l-istess Club.

Aqra aktar

Imħabbar il-programm ta’ Spazju Kreattiv

Fil-Kavallier ta’ San Ġakbu ġie imħabbar il-programm ta’ Spazju Kreattiv għal bejn Settembru li ġej u Lulju tas-sena d-dieħla.

Se jkunu għaxar xhur li fihom se nkomplu naraw prestazzjonijiet multi-dixxiplinarji, kunċerti mużikali u wirjiet tal-arti li se jkomplu jixprunaw il-kreattività artistika f’pajjiżna.

F’dawn l-aħħar xhur spikka l-interess ta’ bosta li ressqu s-sottomissjonijiet tagħhom sabiex ikunu parti minn Spazju Kreattiv. Mill-applikazzjonijiet kollha ntgħażlu sittin proġett li jkopru mal-ħmistax-il forma t’espressjoni artisitika differenti.

Barra minn hekk, din is-sena wkoll mistennija tingħata importanza kif jixraq lil wirt artistiku u kulturali tal-aħħar seklu li għadda.

Aqra aktar

L-arti tal-paċi

Proġett pilota bejn il-Ġnus Maqgħuda u l-Gvern Iranjan ra t-trasformazzjoni ta’ ħitan ta’ mibgħeda bejn l-Iran u l-Afganistan f’biċċiet tal-arti. Għal din il-biċċa xogħol ingħaqdu żewġ kommunitajiet li għal żmien twil ma kienux jaraw għajn m’għajn.

Aqra aktar

Fond ġdid għall-arti jinkoraġġixxi kollaborazzjoni internazzjonali fit-tul

Dawk l-artisti li huma interessati li joħolqu proġett artistiku ambizzjuż ma’ sieħeb internazzjonali fit-tliet snin li ġejjin issa se jkollhom ukoll l-opportunità li jiffurmaw parti mill-programm tal-Belt Valletta 2018 hekk kif għadu kif tnieda fond ġdid.

Il-fond – imsejjaħ il-Multi Annual Support Grant – huwa t-tielet fergħa tal-Malta Arts Fund immexxi mill-Kunsill Malti għall-Arti u se jkollu allokazzjoni ta’ €220,000.

Aqra aktar

Send this to a friend