Vandaliżmu fuq proġett artistiku tal-Valletta 2018

Sfortunatament proġett artistiku bil-għan mhux biss li jsebbaħ artistikament imma wkoll li jfakkar dak li jgħid il-Malti, spiċċa vvandalizzat.

Dawn huma atti inaċettabbli fi żmien li suppost sirna aktar kuxjenti għall-apprezzament ta’ dak li naraw madwarna. F’kumment li tella’ c-chairman tal-Valletta 2018 is-Sur Jason Micallef, ikkundanna dan l-aġir bla riservi.

Ara: http://www.one.com.mt/news/2018/02/02/il-baqra-kollha-tinbiegh-jghid-il-malti/

 

 

Ġmiel ta’ Scarfs b’temi Maltin

Fuq il-mezzi tal-midja soċjali deheru jiċċirkolaw scarfs b’temi differenti; temi Maltin. L-artista tagħhom hija Julianne Marie Brincat.
                                                                  
ONE News tkellem ma’ Brincat fejn saħqet li l-arti fejn toħloq disinni kif ukoll il-pittura, jagħtu ħajja lill-iscarf bl-iskop li jsiru parti mill-individwu li jilbishom. Fil-ħsieb tagħha hemm l-idea, li l-individwu jilbes bicca arti għax hu magħmul minn bicca (jiġifieri drapp) fejn tkun trazmetta wkoll il-burdata, kultura u l-ħsibijiet permezz tagħha.

Aqra aktar

Il-baqra tinbiegħ kollha, jgħid il-Malti

L-arti tista’ tiġi espressa f’diversi modi u stili differenti dejjem skond kif jgħogbu l-artist. Dan kapaċi wkoll jirrifletti l-ġewwieni emozzjonali tiegħu jew tagħha.

Għad hawn ħafna nies li jippreferu stil barokk fl-arti; kemm fl-iskultura u anke fil-pittura. Imma din li qed naraw, hija l-arti moderna li tinzel tajjeb ukoll ma’ bosta u ta’ min wieħed jammiraha u japprezza.

Hemm min iħobb kull stil u għalhekk, kif jgħid il-Malti: il-baqra tinbiegħ kollha.

Min jidħol fil-kapitali, jista’ jara mill-viċin din l-arti sabiħa fosthom fi Pjazza Kastilja.

Aqra aktar

Bir-ritratti: Arti jew vandaliżmu? – il-Pulizija tinvestiga

Artist minn South East London qajjem furur fuq il-midja soċjali wara li għamel tip ta’ arti li tissejjaħ ‘street art’ fil-widien tax-Xlendi.

Kienu bosta individwi li lmentaw kif din l-arti m’hi arti xejn iżda hi vandaliżmu. Uħud sostnew li mhux sew li ħażżeż f’post li jarmi s-sbuħija u li din it-tip ta’ arti ma tmurx fin-natura hekk kif tkerrah il-post.

Spjegaw kif xi ħaġa bħal din għandha ssir billi wieħed jitlob permess lill-awtoritajiet u mhux jaqbad u jħażżeż fejn jgħoġob lilu.

L-artist ma staħa xejn wara li għamel din l-arti hekk kif hu ffirma ismu ħdejn it-taħżiż li hu għamel.

One.com.mt tkellem mal-Pulizija fejn dawn sostnew li huma jinsabu infurmati b’dan il-każ li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija bħalissa jinsabu għaddejjin.

U int x’taħseb; arti jew vandaliżmu?

Malta bl-ewwel Premju għall-Arti

Sa fl-aħħar l-artisti Maltin se jkollhom premju li jirrikonoxxi l-eċċellenza artistika li joffru.

F’lukanda ewlenija tħabbret l-ewwel edizzjoni għall-Premju għall-Arti li għalih diġa fetħu n-nominazzjonijiet u ċ-ċerimonja se ssir fil-bidu tas-sena d-dieħla.Aqra aktar

Send this to a friend