arti – Page 3 – One News

Notifiki

Ġmiel ta’ Scarfs b’temi Maltin

Fuq il-mezzi tal-midja soċjali deheru jiċċirkolaw scarfs b’temi differenti; temi Maltin. L-artista tagħhom hija Julianne Marie Brincat.
                                                                  
ONE News tkellem ma’ Brincat fejn saħqet li l-arti fejn toħloq disinni kif ukoll il-pittura, jagħtu ħajja lill-iscarf bl-iskop li jsiru parti mill-individwu li jilbishom. Fil-ħsieb tagħha hemm l-idea, li l-individwu jilbes bicca arti għax hu magħmul minn bicca (jiġifieri drapp) fejn tkun trazmetta wkoll il-burdata, kultura u l-ħsibijiet permezz tagħha.

Aqra aktar

Il-baqra tinbiegħ kollha, jgħid il-Malti

L-arti tista’ tiġi espressa f’diversi modi u stili differenti dejjem skond kif jgħogbu l-artist. Dan kapaċi wkoll jirrifletti l-ġewwieni emozzjonali tiegħu jew tagħha.

Għad hawn ħafna nies li jippreferu stil barokk fl-arti; kemm fl-iskultura u anke fil-pittura. Imma din li qed naraw, hija l-arti moderna li tinzel tajjeb ukoll ma’ bosta u ta’ min wieħed jammiraha u japprezza.

Hemm min iħobb kull stil u għalhekk, kif jgħid il-Malti: il-baqra tinbiegħ kollha.

Min jidħol fil-kapitali, jista’ jara mill-viċin din l-arti sabiħa fosthom fi Pjazza Kastilja.

Aqra aktar

Bir-ritratti: Arti jew vandaliżmu? – il-Pulizija tinvestiga

Artist minn South East London qajjem furur fuq il-midja soċjali wara li għamel tip ta’ arti li tissejjaħ ‘street art’ fil-widien tax-Xlendi.

Kienu bosta individwi li lmentaw kif din l-arti m’hi arti xejn iżda hi vandaliżmu. Uħud sostnew li mhux sew li ħażżeż f’post li jarmi s-sbuħija u li din it-tip ta’ arti ma tmurx fin-natura hekk kif tkerrah il-post.

Spjegaw kif xi ħaġa bħal din għandha ssir billi wieħed jitlob permess lill-awtoritajiet u mhux jaqbad u jħażżeż fejn jgħoġob lilu.

L-artist ma staħa xejn wara li għamel din l-arti hekk kif hu ffirma ismu ħdejn it-taħżiż li hu għamel.

One.com.mt tkellem mal-Pulizija fejn dawn sostnew li huma jinsabu infurmati b’dan il-każ li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija bħalissa jinsabu għaddejjin.

U int x’taħseb; arti jew vandaliżmu?

Malta bl-ewwel Premju għall-Arti

Sa fl-aħħar l-artisti Maltin se jkollhom premju li jirrikonoxxi l-eċċellenza artistika li joffru.

F’lukanda ewlenija tħabbret l-ewwel edizzjoni għall-Premju għall-Arti li għalih diġa fetħu n-nominazzjonijiet u ċ-ċerimonja se ssir fil-bidu tas-sena d-dieħla.Aqra aktar

Mill-kirurġija għall-fotografija

Kitba ta’ Rachel Powell

Il-fotografija hija arti partikolari mmens. Hi ħafna aktar milli sempliċiment tieħu ritratt. Tgħinek tieqaf, tosserva, taħseb u tifhem. Għal David Grima żagħżugħ ta’ 21 sena, student fir-raba’ sena tal-kors tal-Mediċina, il-fotografija tagħtih il-possibilità li juża kif irid, kemm b’mod astratt u kemm b’mod iktar viċin ir-realtà li ngħixu fiha.

Huwa beda jesplora din l-arti minn meta kien fis-sekondarja. “Ħassejt li kelli certu vojt meta niġi biex nesprimi ruħi; inħoss li ċertu ħsibijiet nista’ nesprimihom bir-ritratti ħafna aktar milli jien kapaċi bil-kliem jew b’modi oħra.” Grima jgħid li għandu interessi varji li jinkludu l-bijoloġija, il-kimika u l-fiżika, l-ispazju, il-baħar u l-art. Jiddeskrivi  lilu nnifsu bħala idealist u xi ftit ċiniku b’mumenti ta’ nikiliżmu.

Aqra aktar

Sejħa oħra tal-Malta Arts Scholarships Scheme – s’issa MITT STUDENT ibbenefika

Tħabbret it-tnedija ta’ sejħa oħra tal-Malta Arts Scholarships Scheme.

Din tall-lum kienet it-tmien sejħa taħt din l-iskema. Il-Minsitru Evarist Bartolo spjega li sa llum madwar mitt student fil-maġġoranza tagħhom zgħażagħ, ibbenefikaw jew għadhom qed jibbenefikkaw minn boroż ta’ studji pprovduti taħt din l-iskema. 

Fil-fatt sitta u sittin mill-boroż ta’ studju mgħotija, sal-lum, ingħataw mill-2013 ‘l hawn. Il-Ministru Bartolo qal li dan jikkonferma l-interess tal-Gvern fil-qasam tal-Arti kif ukoll l-impenn tiegħu li jkompli jinvesti biex aktar nies jiġu nkoraġġieti li jitħarġu f’dan il-qasam.

Aqra aktar

€10,000 għal produzzjoni fil-festival internazzjonali tal-arti

Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 2017 b’kollaborazzjoni mal-Festival Internazzjonali Malti għall-Arti ħabbru sejħa pubblika għal produzzjoni b’numru ta’ dixxiplini (teatru, żfin, mużika, new media) li tiġbor fiha waħda jew tgħaqqad uħud mit-temi tal-Presidenza: il-Migrazzjoni, is-Settur Marittimu, is-Sigurtà, is-Suq Uniku, il -Viċinat tal-Ewropa u l-Inklużjoni Soċjali.

Aqra aktar

Presidenza li tpoġġi lill-artisti wkoll fil-qalba tal-Ewropa

Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 2017 hija assoċjata mal-aspett politiku. Madankollu, dawn is-sitt xhur li fihom Malta qiegħda fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-Ewropa, huma wkoll opportunità għat-talent lokali. Għalhekk il-Presidenza Maltija tal-UE qed tippreżenta programm kulturali vast u varjat maġenb dak politiku.

Ix-xahar ta’ Jannar, li ta bidu lil din il-Presidenza, għadda bħal leħħa ta’ berqa. Mhux inqas dak ta’ Frar, li segwieh b’diversi proġetti kulturali kbar. Fosthom hemm uħud li għadhom għaddejjin s’issa.

Aqra aktar

Kriminalità li tiswa l-MILJUNI

Ir-reati kriminali marbuta mal-kultura ma jkunux evidenti ħafna, għax ma jaffettwawx nies daqs kemm jaffettwawhom reati oħra.

Imma immaġina tixtri biċċa arti tiswa eluf kbar ta’ ewro għax mingħalik qed tixtri l-oriġinali, iżda ma tkun ksibt xejn għajr kopja li l-valur tagħha jkun inqas bil-bosta.  Din hija waħda mill-isfidi fil-qasam tal-kriminalità marbuta mal-kultura.

F’din l-intervista tista’ ssegwi x’qal espert tal-Europol, Michael Will. Fost oħrajn qal li ġieli jkun hemm anke persuni akkademiċi involti.

Aqra aktar

Send this to a friend