art – One News

Art mitluqa f’Ħal Luqa se tinbidel f’żona ta’ rijabilitazzjoni għall-pubbliku

Art f’Ħal Luqa li ilha għexieren ta’ snin tintuża bħala miżbla ta’ se tiġi rijabilitata għall-skopijiet oħra, grazzi għall-iffirmar ta’ ftehim bejn il-Malta Industrial Parks u Wasteserv. L-art li għandha medda ta’ madwar 85,000 metru kwadru u tinsab viċin iż-żona industrijali tal-Marsa u fuqha se jitwettaq dan il-proġett ta’ rijabilitazzjoni li mistenni jitlesta fi żmien sentejn.

Dan il-proġett ser ikun pilota, li jintroduċi attivitajiet bħal “landfill mining,” fejn żoni differenti fil-miżbla jiġu ttrattati b’mod differenti minħabba li jkunu jeħtieġu metodoloġija ta’ trattament differenti.

Ser ikun hemm ukoll koordinazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet sabiex jaqsmu l-għarfien li għandhom f’dan ir-rigward, li ser iwassal sabiex japplikaw l-istess sistemi f’siti oħra taħt ir-responsabilità tagħhom. Ftit qabel l-iffirmar ta’ dan il-ftehim, il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u n-Negozji Żgħar Chris Cardona, saħaq kif huwa d-dover tal-Gvern li din l-art pubblika, b’valur li jilħaq kważi disgħin miljun ewro tintuża għal skopijiet siewja, li jkunu ta’ benefiċċju għal poplu kif ukoll għall-pajjiż.

Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera sostna li din l-art ser tiġi riġenerata għal skop ta’ afforestazzjoni, faċilitajiet sportivi u industrijalizzazzjoni b’infrastruttura ħadra.

Il-Gvern b’viżjoni ħolistika u sostenibbli għall-qasam agrikolu

B’reazzjoni għal konferenza stampa li għamlet l-Oppożizzjoni llum dwar ir-regolamenti tal-2018 dwar Art Agrikola Proprjetà tal-Gvern, il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti kapitali flimkien mal-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u tibdil fil-klima fi stqarrija qalu li l-Gvern jifhem li d-deputati tal-Oppożizzjoni qegħdin jagħmlu ammissjoni ċara meta għarfu li din l-isfida tat-trasferiment tal-art agrikola ilha ġejja minn diversi snin preċedenti u qatt ma ttieħdet azzjoni. Kellu jkun dan il-Gvern li jisma’ u jifhem lill-bdiewa u li qiegħed jindirizzaha bis-sħiħ.

Aqra aktar

ARA: Qala’ €3 miljun għax beża’ li se tinqaleb il-folja

Meta l-Erbgħa filgħaxija l-kumitat għall-kontijiet pubbliċi kompla jiddiskuti l-esproprjazzjoni tal-art tal-Fekruna għal aktar minn €4 miljun lil sid ta’ stabbiliment, kien imiss li jixhed is-sid innifsu, Raymond Vella.

Fix-xhieda tiegħu Vella kkonferma li għall-art tal-Fekruna ngħata żewġ artijiet, waħda fis-Swieqi u oħra f’San Ġwann. F’San Ġwann ikkonferma li biegħ numru ta’ plots li ttelgħu vilel u qala’ €3 miljun.Aqra aktar

Ikaxkar mara mal-art biex jisraqha

Mara ta’ 56 sena sofriet minn ġrieħi ħfief wara li kmieni dalgħodu għall-ħabta tas-06:30 sfat attakkata minn raġel u ħatfilha xi oġġetti minn idha.  Jidher li waqt li kienet miexja fuq il-bankina raġel ta’ karnaġġjon skur prova jaħtfilha l-brazzuletta minn idha bil-konsegwenza li tilfet il-bilanċ u waqgħet mal-art. Apparti l-waqa’ l-mara sfat imkaxkra mal-art mill-aggressur.  Aqra aktar

Simon Busuttil ċass quddiem l-iskandli ta’ Jason Azzopardi

“Il-ħadma ta’ Jason Azzopardi turi l-ipokrezija u n-nuqqas ta’ standards fil-Partit Nazzjonalista.”

Dan qalu d-Deputat Laburista Michael Falzon f’konferenza tal-aħbarijiet wara li l-gazzetta KullĦadd żvelat li Jason Azzopardi innegozja dar għalih personali.

Falzon iddeskriva dan il-każ bħala wieħed xokkanti li jinvolvi intervent politiku dirett biex Jason Azzopardi seta’ jiggwadanja personalment. Iżda quddiem dan kollu, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil baqa’ ċass u ma ħa ebda azzjoni fil-konfront ta’ Jason Azzopardi.

Aqra aktar

Il-Prim Ministru jixhed fil-kawża li fetaħ kontra Gaffarena

Il-Prim Ministru xehed fil-kawża li fetaħ hu stess kontra Marco Gaffarena u martu. Kawża li permezz tagħha il-Qorti qed tintalab biex tħassar it-trasferiment kollha tat-tpartit tal-artijiet u tal-assi li kienu propjetà tal-Gvern fil-każ ta’ Triq Zekka.

Waqt il-kontro eżami, l-Prim Ministru spjega r-raġunijiet għalfejn fetaħ il-kawża. Qal li bħala Membru Parlamentari, wara rapport tal-Awditur Ġenerali dwar id-differenza qawwija fuq stimi tal-art, innota l-mod irregolari li bih tqassmu l-ħlasijiet u l-ammont li bih inxtrat il-propjetà.

‘Ftaħt il-kawża fil-kapaċità ta’ Membru Parlamentari wara li rajt li l-affarijiet ma mxewx bl-aħjar mod skont kif irrimarkat mill-Awditur Ġenerali’ qal il-Prim Ministru.

Il-Prim Ministru kien l-aħħar persuna li xehed f’dan il-każ.

Send this to a friend