arrest – Page 8 – One News

Notifiki

Se jibqa’ arrestat

Somalu t’34 sena nżamm taħt arrest preventiv wara li ġie akkużat b’serq. Ahmedsharif Issa Haydar li huwa residenti fiċ-ċentru Miftuħ tal-Marsa ġie akkużat li seraq żewġ telefons ċellulari. Wieħed minnhom ġie traċċat u nstab li kien fil-pusses tal-akkużat.

Ir-raġel ġie anki mixli li huwa reċediv hekk kif diġa nstab ħati b’akkużi ta’ serq u akkużat saħansitra fuq stupru. Fil-Qorti s-Somalu kien se jammetti l-akkużi fuq kundizzjoni li ma jingħatax sentenza ta’ ħabs effettiva iżda l-prosekuzzjoni argumentat li dan m’għandux ikun minħabba l-fedina penali tal-akkużat. Kien fid-dawl ta’ dan li r-raġel wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih.

Ta’ 19-il sena, jinqabad b’dokumenti foloz malli jirfes hawn Malta

Frank Agyei, li għandu 19-il sena u li ġej mill-Ghana ngħata senteza ta’ tliet xhur priġunerija sospiżi għal sena, wara li ġie akkużat li kellu dokument tal-ivjaġġar u karta tal-identità foloz.

Il-ġuvni għandu permess tar-residenza Taljana u nqabad b’dawn id-dokumenti mal-wasla tiegħu hawn Malta, meta kien għadu fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.

 

ATT ATROĊI f’Berlin – sitt immigranti arrestati

Seba’ immigranti żagħżagħ ġew akkużati bl-attentat ta’ qtil ta’ persuna bla dar fil-Ġermanja. Is-sitt suspettati għandhom bejn ħmistax u tmintax-il sena u aktarx ipprovaw jagħtu n-nar lil dan ir-raġel fi stazzjon taħt l-art.

Hemm suspettat ieħor, li għandu 21 sena u li l-Pulizija temmen li huwa l-moħħ ewlieni wara l-attakk. Dan ġie arrestat qrib darbu. Sitta minn dawk miżumuma huma Sirjani u wieħed huwa Libjan. Kollha marru Berlin ifittxu l-ażil fl-2014 u l-2016.

Ir-raġel attakkat għandu 37 sena u kien rieqed fuq bank taħt munzell karti f’Schoenleinstrasse fin-nofsinhar ta’ Berlin, meta ngħata n-nar għall-ħabta tas-sagħtejn ta’ filgħodu dakinhar tal-Milied.

Kellu jkun sewwieq tal-ferrovija li uża fire extinguisher biex jitfi n-nirien, filwaqt li persuni li kienu l-istazzjoni provaw ikunu t’għajnuna wkoll.

 

Bormliża arrestata wara sejba ta’ droga kokaina u eroina

Tfajla ta’ 22 sena residenti Bormla ġiet arrestata wara li nstab fil-pussess tagħha madwar 200 qartas li fihom trab abjad u trab kannella allegatament droga kokaina u eroina.

Instab ukoll ammont sostanzjali ta’ flus kontanti u affarijiet oħra li jindikaw li id-droga inkwestjoni kienet lesta sabiex tigi traffikata.
Aqra aktar

Mil-lum, garanziji u drittijiet iktar b’saħħithom għaċ-ċittadini fil-qasam tal-ġustizzja kriminali

Illum daħlet fis-seħħ liġi ġdida li tintroduċi d-dritt għall-assistenza legali waqt l-interrogazzjoni jew arrest. Dan minbarra diversi drittijiet oħra għal persuni taħt investigazzjoni jew arrest.

Iċ-ċittadini Maltin mil-lum bdew igawdu garanziji u drittijiet li ċittadini oħra f’numru ta’ pajjiżi l-iktar avvanzati ilhom igawdu snin kbar.  Dawn huma garanziji u drittijiet favur iċ-ċittadini fl-iktar mumenti delikat għalihom.

Aqra aktar

Send this to a friend