arrest – Page 7 – One News

Notifiki

Tnejn arrestati b’rabta ma’ serq minn karozzi f’Delimara u St. Peter’s Pool

Żewġ persuni ġew arrestati b’rabta ma’ serq minn diversi vetturi fl-inħawi ta’ Delimara u Saint Peter’s Pool.

Il-Pulizija tad-Distrett għamlet l-arresti wara diversi jiem ta’ investigazzjoni, u waqt tfittxija f’vettura li kienu qed jużaw, instabu diversi oġġetti misruqa.

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin, filwaqt li ż-żewġ persuni mistennija jittressqu l-Qorti fil-jiem li ġejjin.

Chris Brown jinħeles minn akkużi ta’ stupru

Il-kantant Amerikan Chris Brown inħeles mill-arrest f’Pariġi wara li kien spiċċa arrestat fuq suspett ta’ stupru. Il-Pulizija arrestawh fil-kapitali Franċiża wara li mara ta’ 24 sena allegat li Brown stupraha. Miegħu ġew arrestati żewġt irġiel oħra li kienu kompliċi fl-istupru.

Huwa baqa’ jinsisti li dawn l-allegazzjonijiet mhux minnhom.

Il-Pulizija taqbad ħalliel u se tixlih b’diversi serqiet

Raġel ta’ 47 sena ġie arrestat mill-Pulizija fuq suspett ta’ diversi serqiet minn stabbilimenti u lukandi fl-inħawi tal-Gżira, Tas-Sliema, u l-Ħamrun.

Il-Pulizija qalet li dan sar wara diversi ġimgħat ta’ ħidma u osservazzjoni mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali u mill-Pulizija tad-Distrett ta’ tas-Sliema.

L-investigazzjonijiet kienu ta’ suċċess u r-raġel se jitressaq il-Qorti llum, quddiem il-Magistrat Gabriella Vella.

Jaħrab immanettjat mill-għassa ta’ Ħal Qormi- il-Pulizija tappella għall-għajnuna

Il-Pulizija f’Ħal Qormi jisabu għaddejjin bi tfittxija għal Abdulsalam Ben Hamed ta’ 45 sena li ħarab immanettjat mill-għassa tal-Pulizija f’Ħal Qormi. Dan ġara għall-ħabta tas-12:50 il-Ġimgħa.

Kull min għandu xi informazzjoni huwa mitlub jikkuntattja l-Pulizija fuq in-numru 119.

Ir-raġel huwa ta’ nisel Afrikan u kien liebes ġakketta sewda u ħamra u qalziet iswed.

Jinżamm arrestat fuq abbuż sesswali fuq tfajliet taħt l-età li kien qed jieħu ħsieb

Norman Bugeja, ta’ 57 sena minn Ħal Luqa inżamm arrestat wara li kien akkużat b’abbuż sesswali ta’ erba’ bniet f’ċentru miftuħ għall-minorenni li qed ifittxu l-ażil.

L-akkużat, li jaħdem bħala support worker fl-istess ċentru, tressaq quddiem il-Maġistrat Josette Demicoli fejn ġie akkużat ukoll li talab favuri sesswali mingħand il-bniet, li għandhom bejn is-16 u s-17-il sena.Aqra aktar

Mara akkużata b’ħasil ta’ flus għal għaqda majfuża arrestata f’Malta

Il-mara ta’ ħu l-kap tal-għaqda mafjuża Sqallija Capriati ma kkontestatx mandat ta’ arrest Ewropew fil-konfront tagħha, hekk kif tressqet il-Qorti f’Malta aktar kmieni t-Tnejn.

Mariella Franchini ta’ 57 sena minn Bari, u li tgħix l-Imsida, affaċċajt mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ mit-Tribunal ta’ Bari, fuq akkużi ta’ ħasil ta’ flus għall-mafja. Huwa maħsub li din ħaslet mas-€650 miljun.

Hija kienet arrestata fuq allert ta’ sistema ta’ informazzjoni miż-żona Schengen. L-awtoritajiet eventwalment sabuha u arrestawha f’Malta. Aqra aktar

Ġuvni li ħebb għal Liam Debono arrestat mill-ġdid fuq pussess ta’ droga

Marlon Baldacchino ta’ 19-il sena li huwa wieħed mill-ħames żgħażagħ akkużati li ħebbew għal Liam Debono inżamm arrestat wara li tressaq il-Qorti fuq pussess ta’ droga.

Jidher li ż-żagħżugħ inqabad ilbieraħ fil-pussess tal-kokaina u l-kannabis, u b’hekk, kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li ngħatatlu b’rabta mal-każ ta’ Liam Debono.

Id-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest u divjet fuq isem il-ġuvni, iżda l-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Doreen Clarke, ma laqgħetx it-talba.

Send this to a friend