Jitnieda proġett li se jistudja fenomeni soċjo-ekoloġiċi bejn is-sajd u ċ-ċetaċji

Ġie inawgurat proġett li ser ikun qed jistudja l-fenomeni soċjo-ekoloġiċi bejn is-sajd u ċ-ċetaċji.

Fost l-oħrajn kif annimali bħad-dniefel bl-aġir tagħhom jaffetwaw is-sajjieda u l-għodda li jużaw.

Dan il-proġett qed jsir mid-dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura, b’kollaborazzjoni maċ-Ċentru tal-Agrikoltura, l-Akkwatika u x-Xjenzi tal-Annimali fl-MCAST. Aqra aktar

Żewġ kotba għat-tfal li jxettlu aktar imħabba lejn l-annimali

F’ħidma konġunta bejn żewġ Ministeri tal-Gvern tnedew żewġ pubblikazzjonijiet edukattivi għall-istudenti tar-raba’ u s-sitt sena tal-iskejjel primarji bil-għan li jixprunaw kuxjenza dwar it-trobbija tal-annimali.Aqra aktar

Laqgħat ta’ konsultazzjoni mal-bdiewa u r-raħħala

Mit-twaqqif ta’ Ministeru ddedikat speċifikament għall-agrikultura, s-sajd u d-drittijiet tal-annimali tniedew bosta proġetti u inizjattivi sabiex dawn is-setturi jingħataw il-prijorità mistħoqqa.Aqra aktar

Sorveljanza meħtieġa għas-sajjieda tal-lampuki

Is-sajjieda Maltin u Għawdxin se jibbenefikaw minn sorveljanza meħtieġa biex fi żmien l-istaġun tal-lampuki, jevitaw problemi li dejjem kienu jaffaċċjaw.Aqra aktar

Inawgurati sitt Cat Shelters f’Għajnsielem

F’Għajnsielem ġew inawgurati sitt Cat Shelters.

Dan il-proġett, li jiswa kważi sitt t’elef u tliet mitt ewro b’ħamest elef ewro u ħames t’elef minnhom ingħataw taħt skema tal-Kunsilli Lokali.

Dan il-proġett għandu l-għan li jgħin aktar lil dawk li jieħdu ħsieb l-annimali.

Aqra aktar

Send this to a friend