Notifiki

F’Malta ssib nies li l-ewwel iġibu pet id-dar imbagħad ma jsibux ħin għalih

”Ma jistax ikun illi ta’ kuljum nibqa’ nirċievi messaġġi mingħand nies li minħabba n-nuqqas ta’ impenn lejn il-pet tagħhom iduru fuqi sabiex insibilhom sid ġdid.”

Hekk saħqet Moira Delia fuq il-midja soċjali Facebook fejn esprimiet il-frustrazzjoni tagħha li tgħaddi minnha ta’ kuljum fejn fost l-aktar messaġġ popolari huwa li t-tfal mhumiex jieħdu ħsieb il-pet tagħhom.

Tkompli l-azzjoni t’infurzar fuq il-fabbrika l-antika fl-Imrieħel

L-Awtorità tal-Ippjanar kompliet bl-azzjoni ta’ Infurzar fil-fabbrika l-antika mibnija f’żona barra mil-limitu tal-iżvilupp fl-Imrieħel; dan wara li fis-16 ta’ Frar li għadda, l-Qorti ċaħdet il-Mandat ta’ Inibizzjoni.

One news jinsab informat li bħalissa għaddejja ħidma bir-reqqa sabiex jiġi sseparat l-iskart b’mod partikolari l-injam minn mal-ħadid.  Malli ONE NEWS mar fuq il-post, wieħed ma setax ma jinnotax ir-riħa ta’ ħruq li kienet ġejja mill-fabbrika antika.  Sorsi fuq il-post infurmawna li nstabu numru ta’ fdalijiet tal-annimali li kienu qed ikunu ta’ detriment għall-binja kif ukoll l-akwati. Dan għall-fatt li dawn kienu qed jattiraw ħafna ġrieden u kien għalhekk li s-sitwazzjoni ġiet ikkontrollata wara li nħarqu l-fdalijiet..

Aqra aktar

Tislima lill-Kelb tal-Pulizija

Kemm hu sabiħ li nuru rispett lejn xulxin u mhux anqas lejn l-annimali li jgħinuna ngħixu aħjar.

Mhux biss jgħinuna nirrilassaw izda jgħinuna anke fix-xogħol tagħna.

Fil-każ ta’ dan ir-ritratt, jidher pulizija jġorr b’qalbu maqsuma lil kelb li min jaf kemm għenu waqt xogħolu, fil-qadi ta’ dmirijietu.

Il-kollegi pulizija nġabru f’ringieli faċċata ta’ xulxin fejn taw tislima lil dan il-kelb; ġest sabiħ u li juri mħabba u rispett mistħoqq.

BIL-FILMAT: Il-Ħlewwa tal-annimali

 

Jekk f’postijiet madwar id-dinja li f’dawn iż-żminijiet ikunu miksija bis-silġ, ifisser li n-nies jissakkru ġo djarhom u ma joħorġux, mhux l-istess għal dan il-kelb. Kif jidher fil-filmat, dan il-kelb qed jieħu gost itella’ bi snienu lura l-islitta, jitla’ fuqha u jiżżerżaq l’isfel. Il-Filmat ittella’ fil-paġna popolari Animalkind Stories u rawh kważi tliet miljun persuna.

Ħames tigri ġodda fis-Siġġiewi

It-tokki ta’ nofs il-lejl fil-wieħed u tletin ta’ Diċemrbu li għadda, għal ħafna fissru l-bidu tas-sena l-ġdida. Madanakollu, fil-park tal-annimali, l-‘Arka ta’ Noe’, l-atmosfera kienet kemmxejn differenti, hekk kif it-tigra mlaqqma ‘Magda’, wara ftit iktar minn mija u għoxrin ġurnata tqila, welldet ħamest ifrieħ.

Is-Sid tal-park Anton Cutajar spjegalna li tnejn minn dawn it-tigri huma differenti minn dawk li naraw is-soltu, hekk kif waħda ħarġet lewn id-deheb, u l-oħra bajda – kuluri tal-pil pjuttost rari.Aqra aktar

L-24 ta’ Diċembru għadu maħbub minn bosta

Il-Jum ta’ għada, l-24 ta’ Diċembru għadu sinonimu ma’ spirtu sabiħ għal bosta. Ħafna jkun għad fadlilhom xi xiri x’jagħmlu. Imma għadek issib ħafna nies li jħobbu jerfgħu din il-ġurnata biex iżuru ħbieb li jkunu ilhom ma jiltaqgħu jew inkella jħallu propju din il-ġurnata fis-sena biex jerġgħu jġeddu xi ftit memorji u tifkiriet tat-tfulija.

Ma jonqsux l-awguri għalkemm fil-mezzi tal-midja soċjali sirna naraw ħafna kummenti li wieħed m’hemmx għalfejn jistenna dawn il-jiem biex jirreċiproka awguri ta’ xewqat tajba lil dak li jkun. Imma ejja ngħidu li b’mod awtomatiku hekk jiġri u s-soċjeta’ tistimola biex dan jiġri wkoll. Mhux inqas il-midja li żżid l-adrenalina għal dan l-istat ta’ ferħ fin-nies.Aqra aktar

BIL-FILMAT: XADINI U LEOPARDS IMUTU… L-ILJUNI JSALVAW MIN-NIRIEN FIL-PARK TAL-IMTAĦLEB

Kienu s-sidien tal-istess park li ndunaw bin-nirien fis-sigħat bikrin, hekk kif huma jgħixu biswit. Anke r-residenza tagħhom intlaqtet min-nirien.

Malli raw x’kien qed jiġri, liebsu l-ewwel ilbies li sabu, ħarġu barra u ċemplu għall-għajnuna. Dan filwaqt li ppruvaw isalvaw xi wħud mill-annimali li hemm fil-post.

L-għajnuna waslet mingħand id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-ħaddiema tat-tifi tan-nar, il-Pulizija u kif ukoll id-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Annimali.

Aqra aktar

L-uġigħ ta’ ras tal-qtates barra

  • GĦAL MIN ŻVOG U GĦAL MIN SORS TA’ ĦMIEĠ
  • SINDKI JIFHMU LIL MIN JINDUKRAHOM, IŻDA JRIDU LI TINŻAMM L-INDAFA
  • JEŻISTU MADWAR NOFS MILJUN QATTUS JIĠRU BARRA

Tmur kull fejn jinżammu l-annimali ssib kartelluni: Titmax lill-annimali; Don’t feed the animals. Dan għax l-annimali jkunu kkurati. Iżda nibet numru ta’ nies li ta’ kull filgħodu u filgħaxija, daħħluha f’moħħhom li joħorġu jitimgħu lill-qtates mitluqa, li ma jridhom ħadd. Taqbel li dan għandu jibqa’ jsir wara l-bibien tan-nies u postijiet pubbliċi?

Aqra aktar

Jibdew jgħixu flimkien mal-iljuni u x-xadini

Meta Dean u Tracy Tweedu bdew ifittxu biex jixtru petting zoo żgħir f’Kent, żgur ma stennewx li se jkunu qed jixtru żoo li jintuża f’Wales – komplut bl-iljuni, xadini u kif ukoll leopardi.

B’idea ġenjali li jinkorporaw t-terapija bl-annimali flimkien mal-karriera ta’ Tracy bħala psikoterapista, il-koppja sabu li f’ċertu nħawi kien jiswa wisq flus, u kien għalekk li bdew ifittxu ftit aktar ‘il bogħod.

Aqra aktar

Send this to a friend