annimali – Page 3 – One News

Notifiki

Iċċelebrat il-jum iddedikat għall-ħarsien tal-annimali – inawgurati faċilitajiet oħrajn fis-sezzjoni tal-Animal Welfare f’Għawdex

Bħal-lum tiġi ċċelebrata l-festa ta’ San Franġisk il-patrun tal-annimali, u għalhekk tiġi ċċelebrata wkoll ġurnata ddedikata għall-ħarsien tal-annimali. Sabiex jitfakkar dan il-jum, il-Ministeru għal Għawdex iddedika nofstanhar ta’ attivitajiet immirati għat-tfal tal-iskola bil-għan li tkompli tiżdied l-attenzjoni lejn il-ħarsien tal-annimali.Aqra aktar

€80,000 f’servizzi veterinarji b’xejn

Il-Gvern se jipprovdi servizzi veterinarji b’xejn lill-għaqdiet volontarji li huma attivi f’dan il-qasam tal-annimali. B’hekk qed titwettaq wegħda elettorali oħra, li ghaliha ġew allokati €80,000.

Waqt it-tnedija tal-miżura, is-Segretarju Parlamentari Għall-Annimali Clint Camilleri qal li li l-ħdax il-għaqda tal-annimali se jingħataw €40 għal kull kelb jew qattus, u €160 għal kull żiemel li qed jieħdu ħsieb. Dan flimkien mas-servizz tal-Isptar tal-anniamli f’Ta’ Qali għal operazzjonijiet aktar kumplessi.Aqra aktar

Ħarsien xieraq lill-annimali

Ta’ dari kienu jgħidu li Santa Marija f’nofs Awwissu, u kulħadd jieħu li jmissu.

U hekk se jieħdu dawk l-annimali domestiċi li se jaqsmu l-fliegu mal-familji tagħhom fil-ġimgħa ta’ Santa Marija.

Dan hekk kif għat-tieni sena konsekuttiva, is-sezzjoni tal-ħarsien tal-annimali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex nediet l-inizjattiva magħrufa bħala Pet Friendly Holiday.Aqra aktar

Ebda moħqrija fuq id-debba involuta f’inċident f’Tal-Pietà

Investigazzjoni li saret fuq id-debba li waqgħet fit-triq is-Sibt li għadda, wera li din ma kinitx maħqura minn sidha u li tinsab fi stat tajjeb ta’ saħħa. Id-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali investiga l-każ wara li sidha ġie identifikat, u saret spezzjoni minn uffiċjali tal-Animal Welfare u Veterinarju fejn sar eżami mediku fuq id-debba kif ukoll ġew spezzjonati l-istalel tas-sid.Aqra aktar

F’Malta ssib nies li l-ewwel iġibu pet id-dar imbagħad ma jsibux ħin għalih

”Ma jistax ikun illi ta’ kuljum nibqa’ nirċievi messaġġi mingħand nies li minħabba n-nuqqas ta’ impenn lejn il-pet tagħhom iduru fuqi sabiex insibilhom sid ġdid.”

Hekk saħqet Moira Delia fuq il-midja soċjali Facebook fejn esprimiet il-frustrazzjoni tagħha li tgħaddi minnha ta’ kuljum fejn fost l-aktar messaġġ popolari huwa li t-tfal mhumiex jieħdu ħsieb il-pet tagħhom.

Tkompli l-azzjoni t’infurzar fuq il-fabbrika l-antika fl-Imrieħel

L-Awtorità tal-Ippjanar kompliet bl-azzjoni ta’ Infurzar fil-fabbrika l-antika mibnija f’żona barra mil-limitu tal-iżvilupp fl-Imrieħel; dan wara li fis-16 ta’ Frar li għadda, l-Qorti ċaħdet il-Mandat ta’ Inibizzjoni.

One news jinsab informat li bħalissa għaddejja ħidma bir-reqqa sabiex jiġi sseparat l-iskart b’mod partikolari l-injam minn mal-ħadid.  Malli ONE NEWS mar fuq il-post, wieħed ma setax ma jinnotax ir-riħa ta’ ħruq li kienet ġejja mill-fabbrika antika.  Sorsi fuq il-post infurmawna li nstabu numru ta’ fdalijiet tal-annimali li kienu qed ikunu ta’ detriment għall-binja kif ukoll l-akwati. Dan għall-fatt li dawn kienu qed jattiraw ħafna ġrieden u kien għalhekk li s-sitwazzjoni ġiet ikkontrollata wara li nħarqu l-fdalijiet..

Aqra aktar

Tislima lill-Kelb tal-Pulizija

Kemm hu sabiħ li nuru rispett lejn xulxin u mhux anqas lejn l-annimali li jgħinuna ngħixu aħjar.

Mhux biss jgħinuna nirrilassaw izda jgħinuna anke fix-xogħol tagħna.

Fil-każ ta’ dan ir-ritratt, jidher pulizija jġorr b’qalbu maqsuma lil kelb li min jaf kemm għenu waqt xogħolu, fil-qadi ta’ dmirijietu.

Il-kollegi pulizija nġabru f’ringieli faċċata ta’ xulxin fejn taw tislima lil dan il-kelb; ġest sabiħ u li juri mħabba u rispett mistħoqq.

Send this to a friend