Notifiki

Kampanja ambjentali dwar it-tibdil fil-klima

F’pajjiżna tnediet l-ewwel kampanja nazzjonali għat-tibdil fil-klima bl-isem ta’ #ClimateOn, sabiex ssir bidla lejn ħajja iżjed sostenibbli.

Din il-kampanja se tkun ibbażata fuq tliet pilastri ewlenin, dawk tal-għarfien, tal-edukazzjoni u t-twassil tal-informazzjoni, fejn se jkunu qed isiru bosta seminars u programmi għaż-żgħażagħ kif ukoll għall-adulti.

Aqra aktar

Il-PM jitkellem dwar viżjoni għat-trasport li tilħaq ukoll miri ambjentali

L-enerġija li xprunat il-ħidma tal-Gvern tul il-pandemija, se tibqa’ ssostni x-xogħol li se jsir fiż-żmien li ġej biex titwettaq viżjoni ambizzjuża li ttejjeb il-ħajja tal-Maltin u l-Għawdxin.

Qal dan il-Prim Ministru Robert Abela, li b’viżjoni għall-ġejjieni, tkellem dwar il-pariri tal-esperti ekonomiċi bħal dan iż-żmien sena, meta kienu saħqu fuq l-importanza li l-proġetti infrastrutturali u proġetti oħra tal-Gvern mhux biss jibqgħu għaddejjin, imma jintensifikaw.

Aqra aktar

Se jiżdiedu l-ispazji miftuħa ta’ rikreazzjoni għall-familji Maltin

Permezz ta’ konsultazzjoni pubblika, il-Gvern se jkun qed iżid spazji miftuħa ta’ rikreazzjoni għall-familji Maltin u Għawdxin.

Ħabbar dan il-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aaron Farrugia, fejn spjega li dan id-dokument ta’ diskussjoni se jkun ibbażat fuq l-ikkampjar, karavans, u anke picnics.

Dan id-dokument se jservi ta’ gwida fid-deċiżjonijiet u tinforma lill-Gvern fuq il-ħsibijiet tal-pubbliku fuq l-użu tal-art għal skopijiet ta’ rikreazzjoni.

Il-Ministru Farrugia qal: “Madwar ix-xhur li għaddew smajt il-karba tal-familji Maltin u Għawdxin għal aktar spazji miftuħa u ta’ rikreazzjoni. Kien għalhekk li ħarisna lejn il-local plans tal-2006, fejn identifikajna żoni li nistgħu ntuhom lura lill-Pubbliku u lill-familji biex joħolqu rwieħhom.”

F’Għar Lapsi, il-Ministru Farrugia qal li ż-żoni ta’ rikreazzjoni huma dawk li jagħtu l-ħajja lill-komunitajiet għaliex jipprovdu ambjent aħjar u jikkontribwixxu għal kwalità ta’ ħajja aħjar.

Saħaq li l-Gvern beda l-proċess ta’ rivoluzzjonar fl-ippjanar ta’ pajjiżna billi joħloq spazji aktar ħodor.

Għal dan il-pubbliku huwa mħeġġeġ li joħroġ b’ideat fuq x’faċilitajiet jistgħu jiżdiedu f’dawn iż-żoni li huma diġà msemmija fil-Pjanijiet Lokali.

“Qed naraw ukoll u nistiednu lis-sidien privati li l-artijiet tagħhom li jinsabu f’dawn iż-żoni naraw humiex interessati illi jgħadduhom u jiġu utilizzati  biex b’hekk ikomplu jgawdu n-natura ta’ madwarna” saħaq il-Ministru Aaron Farrugia.

Il-pubbliku huwa mitlub li jifli d-dokument u jibgħat l-opinjonijiet tiegħu fuq outdoors@pa.org.mt sat-30 ta’ Marzu li ġej.

 

Jitnedew żewġ dokumenti li jippromwovu żvilupp intelliġenti u l-ħarsien tal-ambjent għat-tletin sena li ġejjin

Il-pubbliku wera x-xewqa li l-ambjent jkun fuq l-istess livell tal-ekonomija u l-qasam soċjali u għal din ir-raġuni aħna ser inħejju strateġija li tħares lejn it-30 sena li ġejjin. Aqra aktar

Tfal jieħdu l-kontroll ta’ Earth Speakr

Earth Speakr hu xogħol artistiku interattiv ġdid mill-artist Olafur Eliasson li huwa mmirat biex itejjeb il-fehmiet tat-tfal dwar il-benesseri tal-pjaneta għall-ġejjieni. Ix-xogħol artistiku qiegħed iħeġġeġ lill-adulti, lil dawk li jieħdu deċiżjonijiet kurrenti, lil dawk il-persuni li jfasslu l-bidla u lill-mexxejja globali, biex jisimgħu dak li għandhom x’jgħidu t-tfal.  Earth Speakr juża r-realtà awmentata (augmented reality) u jinkludi app b’xejn u websajt interattiva (www.earthspeakr.art) disponibbli f’24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.  Eliasson ħoloq dan ix-xogħol artistiku fl-okkażjoni tal-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (UE) 2020. Aqra aktar

Innovazzjoni fl-ippjanar għall-protezzjoni tal-ambjent u l-ġid tas-soċjetà permezz ta’ investiment b’fondi Ewropej

Il-proġett SIntegraM, li se tkun qed tmexxi l-Awtorità tal-Ippjanar huwa intiż biex ibiddel il-mod li bih tiġi miġbura u interpretata l-informazzjoni. Il-proġett b’investiment ta’ seba’ miljun ewro ta’ fondi Ewropjew se jikkonverti lil Malta f’ġeografija diġitali li se tkun qed tagħti informazzjoni intelliġenti fil-qasam tal-ippjanar kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Aqra aktar

BIL-FILMAT: 3 siti ġodda jingħaqdu mal-lista ta’ Natura 2000

Fil-jum internazzjonali għall-Ambjent tħabbar li tliet żoni ġodda ser ikunu qed jingħataw iktar protezzjoni billi jiffurmaw parti min-network tal-Unjoni Ewropea Natura elfejn.

Is-siti ġodda li ser ikunu qed jiżdiedu mal-lista huma Tal-Wej, limiti tal-Mosta, Ħas-Saptan, limiti ta’ Birżebbuġa, u Wied il-Mielaħ li jinsab fil-limiti tal-Għarb, Għawdex.

Aqra aktar

Send this to a friend