akkużi – One News

Ħati li għamel rapport falz kontra tliet Pulizija

Raġel ta’ 38 sena minn Ħal Għaxaq ingħata sentenza ta’ sitt xhur ħabs sospiżi għal sena wara li l-Qorti sabitu ħati li għamel rapport falz kontra tliet Uffiċjali tal-Pulizija.

Il-każ imur lura għas-6 ta’ Settembru 2016, meta r-raġel allega li ssawwat minn tliet Pulizija waqt li kien fil-lokalità fejn jgħix. Minn investigazzjonijiet li saru rriżulta li dan ma kienx minnu, u r-raġel tressaq il-Qorti mixli li akkuża lill-Pulizija bil-ħsieb li jagħmlilhom il-ħsara, akkużahom quddiem awtorità kompetenti b’reat meta kien jaf li huma innoċenti, fost akkużi oħra.

Il-Ħamis, il-Qorti sabet lir-raġel ħati ta’ dawn l-akkużi u ordnat li jingħata sitt xhur priġunerija sospiżi għal sena.

Il-prosekuzzjoni f’dan il-każ tmexxiet mill-Ispettur Justin Camilleri.

Malajr akkużawh! Ħaddiem ta’ bar jinħeles mill-Qorti

Raġel li jaħdem f’bar Paceville ma nstabx ħati ta’ akkużi li weġġa’ klijent wara li faqagħlu tazza ġo rasu f’bar f’San Ġiljan. Il-każ seħħ fi Frar ta’ tliet snin ilu. Kien iż-żagħżugħ Clint Attard li mar l-għassa flimkien ma sieħbu biex jagħmel rapport fejn qalu li raw oġġett itir lejhom.

Aqra aktar

Polidano b’erba’ akkużi b’rabta mal-każ tat-tigra

Il-pulizija għalqet l-istħarriġ tagħha b’rabta ma’ każ li jmur lura għal Novembru tal-2015 meta tigra attakkat tifel ta’ tliet snin fil-kumpless Montekristo. B’rabta ma’ dan il-każ se jkun qed jitressaq il-qorti, f’Lulju, Charles Polidano, magħruf bħala ċ-Ċaqnu. Polidano huwa s-sid ta’ dan il-kumpless.

Aqra aktar

SE JINŻAMM MILL-PULIZIJA

Libjan li ħarab mill-kustodja tal-pulizija il-ġimgħa li għaddiet, tressaq il-Qorti tul il-jum tal-Ħadd b’akkuża li kkawża ġrieħi fuq persuna oħra u li nstab iżomm arma li taqta’ u bil-ponta.

Aqra aktar

“Għażel bejn id-droga u l-familja” – mart l-akkużat

Żebbuġi ntbagħat il-ħabs u weħel multa wara li l-Pulizija sabet li kien qed ikabbar pjanti tal-kannabis fit-terazzin tiegħu. L-uffiċjali tal-Pulizija li kienu għamlu s-sejba ta’ dawn il-pjanti fir-residenza ta’ Walter Desira f’Marzu 2011 kienu sabu tnax-il pjanta tal-kannabis li kienu qed jiġu kultivati mir-raġel. Huwa kien qed iżommhom f’serrer b’dawl artifiċjali. Fir-residenza tiegħu nstabu ukoll żerriegħa tal-pjanti kannabis.

Aqra aktar

L-FBI tiċħad l-akkużi ta’ Trump kontra Obama

Id-Direttur tal-FBI James Comey ċaħad l-akkużi tal-President Amerikan Donald Trump li għamel fil-konfront tal-predeċessur tiegħu, meta qal li Barack Obama wettaq spjunaġġ tat-telefonati tiegħu xahar qabel ma ġie elett.

Comey talab lid-Dipartiment tal-Ġustizzja fl-Amerka biex jiċħad l-allegazzjonijiet ta’ Trump, hekk kif kieku tali allegazzjonijiet huma minnhom, dan ikun ifisser li l-FBI kisru l-liġi.

Aqra aktar

Tliet irġiel wieġbu ħatja li ġelldu s-sriedaq

Tliet irġiel li ġew arrestati lbieraħ fost grupp ta’ 25 persuna, li kienu qed jagħmlu imħatri llegali u jassistu għall-ġlied bejn is-sriedaq wieġbu ħatja ta’ moħqrija fuq l-annimali. Matthew Micallef ta’ 21 sena minn Birkirkara, Johan Saliba ta’ 37 sena minn Birkirkara u Adrian Pace ta’ 22 sena minn Ħal Qormi ngħataw il-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta’ €10,000 u bil-kundizzjoni li għada jidru l-Qorti biex jingħataw is-sentenza.

Aqra aktar

Send this to a friend