AirMalta – One News

Notifiki

Il-Qorti tgħid li l-Air Malta kellha dritt tissensja 69 bdot

Il-Qorti ma laqgħetx it-talba tal-unjin tal-bdoti, l-ALPA, biex ma jitkeċċewx 69 pilota minn mal-linja nazzjonali tal-ajru, l-Air Malta.

F’digriet li ta l-Imħallef Toni Abela fil-Prim Awla Ċivili, ġie deċiż li l-Air Malta kellha dritt tkeċċi l-piloti wara li ma ntlaħaqx qbil dwar il-pagi tal-bdoti fi żmien ta’ sfida minħabba l-pandemija.

L-imħallef iddeċieda wkoll li l-Air Malta ma kelliex tnaqqas il-grad tal-bdoti.

L-Air Malta kienet ħadet id-deċiżjoni li jkunu ssensjati nofs il-piloti, wara li l-union tal-bdoti baqgħet tinsisti fuq skema għall-irtirar li tiswa €73 miljun.

Kienu saru bosta laqgħat twal bejn l-Air Malta u l-ALPA biex tiġi ssalvagwardjata s-sostenibbiltà u l-vijabbiltà tal-kumpanija tal-ajru.

Madanakollu, wara li l-union tal-bdoti insistiet fuq skema ta’ rtirar kmieni, li tfisser medja ta’ €700,000 għal kull bdot, il-linja tal-ajru Maltija ma kelliex għażla oħra, ħlief li tipproċedi bis-sensji ta’ 69 bdot.

L-Air Malta tkeċċi nofs il-bdoti wara li l-ALPA insistiet fuq €73 miljun għal skema tal-irtirar

L-Air Malta ħadet id-deċiżjoni li jkunu ssensjati nofs il-piloti, wara li l-union tal-bdoti talbet €73 miljun  għall-iskema tal-irtirar.

Fi stqarrija, kemm il-Gvern u anki l-Air Malta, qalu li l-linja nazzjonali tal-ajru għamlet bosta laqgħat twal mal-ALPA biex tissalvagwardja s-sostenibbiltà u l-vijabbiltà tal-kumpanija. Aqra aktar

L-Airmalta u l-Unjin tal-Cabin Crew iffirmaw ftehim kollettiv ġdid

L-Airmalta u l-Unjin tal-Cabin Crew iffirmaw ftehim kollettiv ġdid wara li ntlaħaq qbil fin-negozjati favur il-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Dan bil għan li jgħinu lill-kumpanija toħroġ mid-diffikultajiet li ġabet magħha l-pandemija tal-Covid-19. Aqra aktar

L-Air Malta għad trid tikkonviċi ruħha wara li l-UCC irrifjutat offerta għal erba’ darbiet qabel aċċettatha

L-Air Malta trid qbil permanenti fuq proċess fond ta’ ristrutturar li jassigura l-futur tal-linja nazzjonali tal-ajru wara l-pandemija. Fi stqarrija, is-Sibt filgħaxija, l-Air Malta qalet li kienet infurmata li disgħin fil-mija tal-ħaddiema tal-ekwipaġġ tal-Air Malta vvutaw favur l-offerta tal-linja nazzjonali tal-ajru li biha l-ħaddiema li baqgħu d-dar u mhux jaħdmu jirċievu salarju ta’ elf u mitejn ewro fix-xahar.

One.com.mt huwa infurmat li l-vot sar wara li l-unjin tal-ħaddiema tal-ekwipaġġ tal-Air Malta rrifjutat għall-erba’ darbiet il-pakkett soċjali tal-Air Malta. Fi stqarrija l-Air Malta nnutat li aktar qabel, il-kumitat eżekuttiv tal-unjin tal-ħaddiema tal-ekwipaġġ vvota biex ma jħalliex lill-membri tal-unjin jagħtu l-opinjoni dwar l-offerta tal-Air Malta. “Kien wara li l-Air Malta kitbet lid-Dipartiment għar-relazzjonijiet industrijali u tal-impjieg u wriet l-intenzjoni li twaqqaf l-impjieg tal-ħaddiema tal-ekwipaġġ, li l-unjin tal-ħaddiema tal-ekwipaġġ qablet li jittieħed vot fuq l-offerta tal-kumpanija tal-ajru”, sostniet l-Air Malta.

L-Air Malta saħqet li għad trid tikkonvinċi ruħha dwar ir-rieda tal-unjin sabiex il-linja nazzjonali tal-ajru jkollha assigurazzjoni li jintlaħaq qbil permanenti komprensiv. Fil-fatt l-Air Malta qalet li l-fiduċja bejn iż-żewġ partijiet ixxaqqet wara l-iżviluppi li ġraw. Intant il-unjin tal-bdoti, l-ALPA baqgħu ma weġbux dwar l-offerta tal-Air Malta.

Send this to a friend