adrian delia – Page 6 – One News

Notifiki

Jitlob investigazzjoni dwar li Yorgen Fenech ta flus lill-PN biex Casa ma jitlax

Id-Deputat Nazzjonalista David Thake qed jitlob il-pulizija biex tinvestiga dak li jista’ jkun att kriminali wara li Melvin Theuma xehed taħt ġurament li Yorgen Fenech qallu li kien offra l-flus lill-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delia biex David Casa ma jitlax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-sena l-oħra.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Tweġiba f’waqtha lill-Kap tal-Oppożizzjoni

Fil-ħin tal-mistoqsijiet tal-lejla, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ta tweġiba f’waqtha lil Kap tal-Oppożizzjoni meta kien mistoqsi dwar il-kuntratt ta’ konsulenza ta’ Lawrence Cutajar.

Il-Ministru Camilleri aċċenna l-Gvern temm b’effett immedjat il-kuntratt ta’ konsulenza tas-Sur Lawrence Cutajar wara l-aħħar żviluppi fil-Qorti, fejn formalment sar magħruf li s-Sur Cutajar qed jiġi investigat.

Tenna li l-konsulenza ta’ Lawrence Cutajar kienet diġà ġiet sospiża meta fil-Qorti saru allegazzjonijiet li s-Sur Cutajar ċaħad.

Byron Camilleri rrimarka li huwa bħala Ministru ma jidħol fl-ebda investigazzjoni u saħaq li l-pulizija għandha tinvestiga mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd.

BIL-FILMAT: Deputati tal-PN jiddefendu lil Jason Azzopardi

Id-Deputati Nazzjonalisti minn fazzjonijiet differenti qed jiddefendu lill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi li ried jitfa’ lis-suldati l-ħabs.

Jason Azzopardi iffirma d-denunzja għal għaqda Repubblika u akkuża lill-Prim Ministru, lill-Brigadier Jeffrey Curmi u s-suldati membri tal-ekwipaġġ tal-patrol boat P52 bi qtil volontarju ta’ immigranti.

Iżda l-inkjesta Maġisterjali sabet li la l-Prim Ministru u lanqas l-armata ma qatlu persuni u d-denunzji ma kinux imsejsa fuq provi.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Jason Azzopardi ma jweġibx dwar responsabilità politika

Il-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ma weġibx għall-mistoqsijiet tagħna dwar ir-responsabilità politika li għandu jerfa’ wara li l-inkjesta Maġisterjali sabet b’mod ċar li l-Prim Ministru, il-Brigadier u s-suldati ma kinux involuti fi qtil ta’ immigranti.

Iktar minn hekk, l-inkjesta qalet li l-allegazzjonijiet li saru fost oħrajn mid-deputat Nazzjonalista ma kinux imsejsa fuq provi u ma sarux il-verifiki.

Iżda meta staqsejnih dwar ir-responsabilità politika, Jason Azzopardi lebbet l’hemm hekk kif ħareġ mill-Parlament.

Aqra aktar

Oppożizzjoni inkompetenti li spiċċat tmeri lilha nnifisha

Il-Partit Laburista nnota l-aħħar stqarrija tal-Partit Nazzjonalista fejn kompla jiżbalja dwar fatti bażiċi fuq il-persuni jirreġistraw għax-xogħol f’pajjiżna.

Intqal kif iI-Partit Nazzjonalista tenna l-iżball tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia s-Sibt u l-Ħadd li għadda meta qal li f’pajjiżna hawn ħdax-il elf persuna qiegħda.

Aqra aktar

Send this to a friend