adrian delia – Page 4 – One News

Notifiki

BREAKING: Adrian Delia sfiduċjat… 19-il deputat kontrih

1:40: Il-ġurnalisti daħlu fid-Dar Ċentrali fejn Adrian Delia mistenni jindirizza konferenza tal-aħbarijiet.

1:22: Minn ħin għall-ieħor il-ġurnalisti qed jistennew lil Adrian Delia biex joħroġ jagħti kummenti. Clyde Puli saħaq li għandu jitkellem Delia u anki toħroġ stqarrija.

1:15: Dehru ħerġin numru ta’ deputati Nazzjonalisti. Uħud ġew mgħajjra tradituri minn partitarji Nazzjonalisti ta’ Delia u deputati oħrajn, magħrufa li jappoġġjaw lil Delia ntlaqgħu minn ċapċip. Fost oħrajn, l-attivisti Nazzjonalisti li jinsabu barra nfexxew jgħajtu u jgħajru bi tradiment hekk kif ħareġ Claudio Grech. Min-naħa l-oħra bdew iċapċpu hekk kif ħareġ Clyde Puli.

1:05: Attivisti u tesserati Nazzjonalisti ta’ Delia jinsabu diżullużi u rrabjati. Instemgħu jgħajtu hekk kif ONE News żvela li 19-il deputat sfiduċja lil Adrian Delia. “Issa tieħduh il-vot”, instemgħet waħda mit-tesserati hekk kif barra d-Dar Ċentrali żdiedet it-tensjoni.

0:58: Sorsi fil-laqgħa qalu li 19-il membru parlamentari sfiduċja lil Adrian Delia. Kienu 11-il deputat li vvutaw favur Delia.

0:50: ONE News jinsab f’pożizzjoni li jiżvela li bħalissa għaddeja l-votazzjoni ta’ sfiduċja f’Adrian Delia. Is-sorsi tagħna fil-laqgħa qalu li d-deputati qed jivvutaw bħalissa.

00:45: Il-partitarji u t-tesserati li jinsabu barra d-Dar Ċentrali u li jappoġġjaw lil Adrian Delia qed juru l-għadab u r-rabja tagħhom għad-deputati Nazzjonalisti li baqgħu qatt m’aċċettaw li Delia ġie elett demokratikament mit-tesserati. “Aħna għażilnih Kap u ħadd ma jneħħih jekk mhux aħna”, instema’ wieħed jgħid, b’attivist ieħor talbu biex ibaxxi leħnu hekk kif resqu lejh xi ġurnalisti li hemm barra d-Dar Ċentrali. Dan kollu qed iseħħ fl-isfond li l-grupp parlamentari Nazzjonalista mistenni jressaq vot minn ħin għall-ieħor biex jisfiduċja lil Delia u li dwar il-vot hemm kwistjoni taħraq jekk għandux ikun vot sigriet jew le.

00:35: Barra d-Dar Ċentrali tinħass ċerta stennija għall-eżitu tal-vot ta’ sfiduċja f’Adrian Delia. Numru mdaqqas ta’ partitarji u attivisti Nazzjonalisti ta’ Adrian Delia jidhru anzjużi. Jeżisti kordinament ta’ kif se joħorġu n-nies mid-Dar Ċentrali li tinsab imsakkra, bl-uffiċjali tas-sigurtà tal-Partit Nazzjonalista jinsabu hemm għal-lest li jista’ jinqala’. Sa issa s-sorsi tagħna qed jibqgħu jgħidu li kompliet tisħon il-qiegħa dwar kif għandu jittieħed il-vot ta’ sfiduċja fil-Kap. Adrian Delia qed jibqa’ jsostni li ma jitteħidx vot sigriet.

00:15: Nifhmu li l-pulizija tista’ tkun qed teskorta lid-deputati Nazzjonalisti wara l-vot ta’ sfiduċja f’Adrian Delia. Sadanittant, il-partitarji Nazzjonalisti li jappoġjaw b’ruħhom u b’ġisimhom lil Adrian Delia għadhom barra jistennew xi aħbar dwar il-Kap tagħhom. Jeżisti wkoll pjan biex jiġi eskortat Adrian Delia wara l-laqgħa tal-grupp parlamentari Nazzjonalista.

23:40: Issa l-laqgħa ilha għaddejja għal madwar erba’ sigħat u ġiet innutata iżjed preżenza ta’ pulizija barra d-Dar Ċentrali. Il-bieb prinċipali tad-Dar Ċentrali huwa msakkar u ntlemaħ uffiċjal tal-pulizija jidħol fil-binja tal-istamperija minn bieb ta’ garaxx fil-ġenb.

23:15: Adrian Delia qed jinsisti li l-vot ta’ sfiduċja fih għandu jittieħed fil-miftuħ u mhux permezz ta’ vot sigriet. “Bix-show of hands”, ġie kwotat jgħid Delia mis-sors ta’ ONE News fil-laqgħa taħraq. Fil-fatt issa l-laqgħa kompliet tisħon u jidher li hemm diskussjoni mqanqla u ħarxa dwar jekk il-vot għandux ikun wieħed sigriet jew id-deputati għandhom juruh fil-miftuħ jekk għandhomx fiduċja jew le fil-Kap Adrian Delia.

22:50: Is-sorsi tagħna jgħidu li ġiet imfassla l-mistoqsija ta’ sfiduċja f’ Adrian Delia.

22:15: Minn ħin għall-ieħor mistenni jittieħed il-vot ta’ sfiduċja permezz ta’ vot sigriet. Is-sorsi ta’ ONE News fil-laqgħa mifnija bil-ġlied qed jgħidu li dan il-vot huwa imminenti li jittieħed wara li Adrian Delia baqa’ jirrifjuta li jirriżenja minn jeddu. Nifhmu li saret pressjoni biex Delia jitlaq bil-kwiet, bil-Kap Nazzjonalista juri li mhux se jċedi.

22:00: Id-deputat Nazzjonalista Therese Comodini Cachia tgħaddi botti lil Adrian Delia fuq il-profil tagħha fuq facebook. Fuq il-midja soċjali ssib l-appoġġ tad-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Hija qalet li l-ġurnalisti u s-sorsi tagħhom m’għandhomx ikunu fil-mira. Dan wara li t-Times irrappurtat komunikazzjoni kontinwa bejn Adrian Delia u Yorgen Fenech wara li kien magħruf li n-negozjant Fenech huwa s-sid tal-kumpanija 17 Black.

21:50: Attivisti Nazzjonalisti li jappoġġjaw lil Adrian Delia wrew l-għadab tagħhom għad-deputati Nazzjonalisti li qed jagħmlu ħsara lil Kap. Dawn huma siltiet minn kummenti tal-attivisti ma’ Brian Hansford.

Aktar kmieni:

ONE News jista’ jiżvela li quddiem il-grupp parlamentari Nazzjonalista se titressaq mozzjoni biex jitressaq vot ta’ sfiduċja fil-Kap Adrian Delia.

Wara li din il-mozzjoni mistennija tgħaddi, jittieħed il-vot ta’ sfiduċja fil-Kap b’vot sigriet minn fost il-grupp parlamentari Nazzjonalista.

Is-sorsi ta’ ONE News fil-laqgħa qalu li l-laqgħa tal-grupp parlamentari li sa issa ilha għaddejja tliet sigħat hija kkaratterizzata minn ġlied.

Adrian Delia huwa Kap tal-Partit Nazzjonalista u Kap tal-Oppożizzjoni li qed jaffaċċja pressjoni permezz ta’ vot ta’ sfiduċja wara rapport tat-Times il-Ħadd li għadda li fih ġew ippubblikati messaġġi u komunikazzjoni kontinwa bejn Delia u s-suspettat mandant fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech.

Dawn il-messaġġi saru wara li sar magħruf li Yorgen Fenech huwa s-sid tal-kumpanija 17 Black. Barra d-Dar Ċentrali, tispikka preżenza tal-pulizija u n-nies u attivisti Nazzjonalisti leali lejn Adrian Delia.

Fil-fatt tal-fazzjoni Delia mmobilizzaw in-nies biex dawn imorru l-istamperija llejla u jesprimu l-appoġġ għall-Kap. Dawn in-nies instemgħu jgħajtu li min qed jagħmel ħsara u deni lil Delia minn għada mhux se jibqgħu hemm.

Din kienet referenza ċara għal dawk id-deputati tal-fazzjoni ta’ Simon Busuttil li jridu jtajru lil Kap Adrian Delia.

BIL-FILMAT: Deputati Nazzjonalisti jiltaqgħu fid-Dar Ċentrali u jisfidaw lil Delia

 

22:30: Adrian Delia jiżgiċċa u ħareġ minn bieb tal-ġenb. Filwaqt li meta nfetaħ il-bieb tad-Dar Ċentrali l-ġurnalisti miġburin barra ngħataw l-impressjoni li l-Kap ħiereġ mill-bieb prinċipali u jagħti l-kummenti u jwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, f’daqqa waħda ngħalaq il-bieb prinċipali u ntfew id-dwal. Nies li jkunu s-soltu ma’ Delia ngħaddilhom messaġġ biex jitilqu l’hemm.

22:20: Barra d-Dar Ċentrali nġabru nies ta’ Delia, u nfetaħ il-bieb prinċipali tal-istamperija. Stennija jekk hux se joħroġ il-Kap Adrian Delia jagħti kummenti.

22:00: Numru ta’ deputati Nazzjonalisti dehru ħerġin. Ħarġu f’daqqa flimkien, Jason Azzopardi, David Thake u Jason Azzopardi. Ħadd minnhom ma kkummenta iżda kemm Azzopardi u anki Aquilina dehru jitbissmu.

21:15: Adrian Delia deher jidħol fil-laqgħa li damet tliet sigħat.

Aktar kmieni: Numru ta’ Deputati Nazzjonalisti llejla ltaqgħu mingħajr il-Kap Nazzjonalista wara r-rapport tat-Times li Adrian Delia kellu komunikazzjoni kontinwa mas-suspettat mandant tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech.

Ir-rapport tat-Times jgħid li Delia kellu messaġġi ma’ Fenech wara li kien magħruf li n-negozjant huwa s-sid tal-kumpanija 17 Black,

Din il-laqgħa qed issir anki jekk il-Kap Adrian Delia ħareġ stqarrija l-Ħadd filgħodu jsostni li se jlaqqa’ grupp parlamentari aktar tard din il-ġimgħa, iżda ċertu deputati ħassew li għandhom jiltaqgħu xorta mingħajru mill-aktar fis, f’mossa meqjusa bħala waħda ta’ sfida għall-Kap.

Fost id-deputati preżenti f’din il-laqgħa mingħajr Delia hemm Jason Azzopardi, Karol Aquilina, Beppe Fenech Adami, Ryan Callus, Ivan Bartolo, Karl Gouder, Claudette Buttigieg, Kevin Cutajar, Chris Said, Claudio Grech, Stephen Spiteri, Mario de Marco, David Thake, Roberta Metsola, David Casa, Kristy Debono u Herman Schiavone.

Dawn l-aħħar żewġ deputati kienu meqjusa bħala deputati leali lejn il-fazzjoni Delia iżda fl-aħħar ġimgħat kompla joħroġ ċar li qed jiddistakkaw ruħhom mill-Kap.

Il-kumplament tad-deputati ġejjin mill-fazzjoni ta’ Simon Busuttil u fi Frar li għadda kienu parti minn dawk imsejħa bħala s-sbatax-il eroj blu.

Għal-laqgħa ma jidhirx li hemm lanqas iż-żewġ Viċi-Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista.

Il-Ħadd filgħodu t-Times irrappurtat ukoll li bosta deputati kienu rrabjati għall-aħħar rapporti żvelati minn Delia, iktar u iktar għaliex sa ftit tal-jiem ilu, Delia ċaħad li kellu kuntatt ma’ Yorgen Fenech wara li kien magħruf li huwa s-sid ta’ 17 Black.

Dawn id-deputati jinsabu rrabjati għaliex qed isostnu li Delia gideb u wisq iżjed gideb lilhom.

Kif sar magħruf li għaddejja din il-laqgħa, barra d-Dar Ċentrali nġemgħu xi nies ta’ Delia u li dawn dejjem ġie bżonnhom il-Kap meta kien hemm min ried itajjarlu rasu.

Il-bieb prinċipali tal-istamperija huwa magħluq iżda ċertu deputati dehru deħlin mill-entratura tal-medialink.

Dan l-aħħar żvilupp isegwi dak li ġara sa żewġt iħdud ilu meta f’laqgħa storbjuża, Delia affaċċja Deputati wara allegazzjonijiet serji li saru li hu ġie offrut flus m’għand Yorgen Fenech biex il-kampanja ta’ David Casa tkun imminata u dan ma jitlax fil-Parlament Ewropew fl-aħħar elezzjoni li saret f’Mejju tas-sena l-oħra.

Din l-allegazzjoni saret minn David Thake, illum deputat tal-Partit Nazzjonalista u ssemma wkoll Pierre Portelli.

 

Delia jwieġeb “ma naf xejn” meta mistoqsi dwar rabtiet li kellhom deputati tal-PN ma’ Yorgen Fenech

Jumejn wara li d-deputat Glenn Bedingfield għamel numru ta’ mistoqsijiet fil-Parlament dwar rabtiet li kellhom deputati Nazzjonalisti man-negozjant Yorgen Fenech, spikkat it-tweġiba ma nafx tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Aqra aktar

Send this to a friend