adozzjoni – One News

Notifiki

BIL-FILMATI: Għajnuna ta’ €10,000 għall-persuni li jadottaw tarbija minn barra ‘l pajjiż

“Kif jgħidu, t-tfal jimlewlek id-dar.. differenza kbira iva, issa għandek min jgħajjatlek Ma u Pa.. hija xi ħaġa kompletament differenti.. għax anka fis-sens li ma kellniex tfal, u issa għandna lil Mariah.. u anka li tgħidlek il-kelma Pa.. tidħollok fil-fond ta’ qalbek.”

Dan hu kliem Gerald Cardona, raġel li fi Frar li għadda sar missier għall-ewwel darba bil-wasla ta’ Mariah, tifla ta’ sitt snin mill-Indja. Gerald qalilna li hu flimkien ma’ martu Mary Lou damu iktar minn ħames snin jippruvaw jadottaw, u wara diversi tentattivi biex jadottaw minn pajjiżi Ewropej, rħewlha lejn l-Indja, fejn sabu lil Mariah.

Mary Lou, li issa saret omm qaltilna li l-isfidi tal-adozzjoni huma kbar.

Aqra aktar

L-Adozzjoni u l-IVF

Professur tal-Psikologija, Dr Mary Anne Lauri qalet li hija adottat u mhux għamlet IVF.  Perfettament għażla legittima għax kulħadd liberu kif jagħżel u jfassal ħajtu, u ħadd m’għandu jimponi fuq ħadd. Naturalment fejn tkellmet riedu jikkwotawha għax ma taqbilx mal-liġi li għaddejja mill-Parlament.

Aqra aktar

Aktar pajjiżi minn fejn Maltin jistgħu jaddottaw

Numru sabiħ ta’ tfal minn pajjiżi barranin ġew imqabbla ma’ persuni Maltin, u qegħdin fil-proċess li jigu adottati, minn ġenituri  prospettivi Maltin. Dawn jinkludu: Tliet adozzjonijiet mis-Slovakkja, adozzjoni waħda mir-Russja; disa’ adozzjonijiet mill-Portugal, u sbatax-il adozzjoni mill-Indja.

Aqra aktar

Gvern Laburista b’inċentivi ġodda għal min irid jaddotta

F’dawn l-aħħar erba’ snin, Gvern Laburista introduċa numru ta’ inċentivi għal ġenituri li jaddottaw. Liema inċentivi jassiguraw li dawk li jaddottaw it-tfal ikollhom l-istess drittijiet bħal ġenituri li jkollhom tarbija. L-ewwel inċentivi li introduċa dan il-Gvern kienet li ġenituri adottivi jibdew igawdu minn  maternity leave u maternity benefit. 

Aqra aktar

L-Indja tagħti tama lill-Maltin li jridu familja

L-Indja qed tkun il-lok li jagħti tama ġdida lil diversi koppji li jridu jkunu ġenituri prospettivi u li biex jagħmlu dan daru fuq l-addozzjoni.

Wara perjodi diffiċli ħafna fil-qasam tal-addozzjoni internazzjonali għall-Maltin, tant li s-sena li għaddiet kien hemm biss sitt każi ta’ addozzjoni, jidher li dan il-pajjiż ta tamiet ġodda. L-addozzjoni mill-Indja infetħet riċentament bl-aħbar intlaqgħet tajjeb wara li fl-aħħar snin kien hemm xi pajjiżi, bħall-Kambodja, li ngħalqu.

Aqra aktar

Se jitressaq abbozz ta’ liġi biex jissimplifika l-proċess tal-adozzjoni

Malta tistenna li fi ftit taż-żmien ikollha ftehim ma’ għadd ta’ pajjiżi biex tfal minnhom ikunu jistgħu jiġu adottati minn familji Maltin.

Meta wieġeb mistoqsijiet fil-parlament illejla, il-Ministru Michael Farrugia qal li qed isiru taħdidiet mar-Russja, il-Bulgarija, l-Indja, il-Filippini,iċ-Ċilè, il-Kosovo, is-Slovakkja, l-Albanija, il-Polonja, ir-Republika Ċeka, il-Kambodja, il-Vjentam u l-Istati Uniti.

Aqra aktar

Send this to a friend