Notifiki

Abbuż sfrenat miġbud bil-kamera

Bint anzjana ta’ 85 sena rreaġixxiet b’disgust wara f’filmat deheru infermiera jitrattaw lil ommha b’mod atroċi.

Il-każ seħħ l-Ingilterra. Dora Melton għandha d-dimensja, u l-infermiera kienu qed jipprovdulha servizz id-dar. Fil-filmat jidher ċertu Maurice Campbell ta’ 56 sena itiha fuq rasha, jirwilha l-polz u subajha u jipprova jbellalha l-mediċina.

Aqra aktar

Jissuġġerixxi counselling minflok ħabs għal min jara l-porn fuq it-tfal

Uffiċjal għoli Ingliż speċjalizzat fl-atti kriminali relatati mal-pornografija fuq it-tfal għamel suġġeriment li ħasad lil bosta. Qal li n-nies m’għandhomx imorru l-ħabs jekk jinqabdu jħarsu lejn stampi pornografiċi ta’ tfal u ma jkunux ta’ theddida fiżika.

Il-kuntistabbli ewlieni Simon Bailey huwa irrapportat isostni li uffiċjali għandhom jiffokaw fuq dawk li verament jabbużaw mit-tfal jew inkella li jużaw l-internet biex iġiegħlu lil min ikun abbużiv. Bailey insista li dawk li jinqabdu jħarsu biss, għandhom jingħataw servizz ta’ counselling u riabilitazzjoni.

Aqra aktar

“Kien isakkarni f’kamra u jabbuża minni ġurnata sħiħa”

“Il-lejl li ħadni miegħu huwa sfurzani biex ikolli x’naqsam miegħu. Jiena bdejt nibki u meta ra hekk huwa qalli li jista’ jagħmel bija li jrid għax kien xtrani minn għand il-ġenituri tiegħi u li jista’ jużani kemm irid,” qalet żagħżugħa ta’ 19-il sena.

Din iż-żagħżugħa, Muneera Begum, tgħix fl-Indja u qasmet l-esperjenza tagħha li kellha biss tnax-il sena meta l-ġenituri tagħha ġiegħluha tiżżewweġ lil Oman, anzjan ta’ 70 sena biex jagħmlu l-flus. Hija stqarret ma CNN li l-lejl tat-tieġ tagħha kien tortura.

Aqra aktar

Marbut għal 24 siegħa kuljum…każ ieħor ta’ abbuż fuq kelb

Fl-aħħar xhur one.com.mt, ta vuċi lil numru ta’ annimali li sfaw abbużati mill-bniedem, iżda sal-lum il-ġurnata għadna qed naraw każijiet ta’ klieb, qtates u annimali oħra li jispiċċaw suġġett għall-abbuż. L-Assoċjazzjoni għall-annimali abbandunati (AAA) sabet kelb ieħor fi stat ta’ negliġenza, kelb li kien qed jinżamm marbut għal 24 siegħa, sebat ijiem fil-ġimgħa.

Aqra aktar

Prova jmiss tfajla sesswalment u weħel 3 xhur ħabs


Pasqualino Cefai kien ikkundannat tliet xhur ħabs wara li l-Qorti tal-Appell instab ħati li għamel attentat vjolenti fuq il-pudur ta’ tfajla Ingliża. Din mhux l-ewwel darba li Cefai xellef difrejgħ mal-Qorti hekk kif kien ikkundannat sentejn u nofs ħabs talli hedded Maġistrat u seba’ snin ħabs wara li ta daqqiet ta’ sikkina lil persuna.

Aqra aktar

Kontra l-abbużi tat-tfal fil-futbol u fil-Knisja

Andrew Azzopardi huwa Safeguarding Officer tal-MFA u tal-Kurja Arċiveskovili lokali, u jinsab fil-qalba tal-isfida kontra l-abbużi fil-futbol u fil-Knisja lokali. L-għan prinċipali tal-ħidma tiegħu huwa l-protezzjoni tat-tfal u tal-minorenni minn kull tip ta’ abbuż. Il-gazzett KullĦadd tkellmet miegħu dwar iż-żewġ esperjenzi.

Irrakkontalna ftit fuq it-tfulija tiegħek.

Qegħdin ħamsa fid-dar, ħamest itfal u jien iż-żgħir. Kelli tfulija sabiħa, xejn ta’ barra minn hawn. L-ewwel sena nofs ta’ ħajti għextha s-Saudi Arabja għax missieri kien jaħdem hemm. Imbagħad ġejna Malta. Trabbejt is-Swieqi. Dak iż-żmien kien villaġġ żgħir, ma tantx kienu jafu bih. Illum kiber u nbidel ħafna. Għandi memorji sbieħ ħafna ta’ tfuliti. Kont immur skola l-Kulleġġ San Alwiġi.

Aqra aktar

Mhux ħatja t’abbuż sesswali fuq tifla

Żewġt aħwa li fl-2008 kienu akkużati li kkorrompew bint wieħed minnhom inħelsu minn kull akkuża wara li l-Qorti ma laqgħatx l-appell tal-Avukat Ġenerali. Il-Qorti għamlet dan għal diversi raġunijiet, fosthom li x-xhieda tal-allegat vittma ma kinitx preċiża.

Aqra aktar

Send this to a friend