abbuż sesswali – One News

Notifiki

Il-Pulizija Amerikana tingħata filmat li allegatament juri lil R. Kelly jabbuża sesswalment lil numru ta’ tfajliet

Amerikan qed jallega li sab filmat juri lill-kantant R.Kelly jabbuża sesswalment minn tfajliet ta’ karnaġġjon skur. Gary Dennis, ir-raġel, qal lill-midja Amerikana li l-filmat issa qiegħed għand l-awtoritajiet involuti wara li nstab f’daru.

Il-kantant R.Kelly affaċċja madwar għaxar akkużi ta’ abbuż sesswali ma’ erba’ vittmi, tlieta minnhom ikunu minuri. Jekk jinstab ħati, huwa kapaċi jintbagħat sa seba’ snin ħabs għal kull akkuża. S’issa, il-kantant qed jiċħad l-akkużi kollha miġjuba kontrih, inkluż li hu deher fil-filmat li nstab f’dar Gary Dennis.

Ikkonfermata sentenza ħabs għal anzjan ta’ 70 sena li abbuża sesswalment minn żewġ subien vulnerabbli

Il-Qorti tal-Appell ikkonfermat is-sentenza ta’ tliet snin ħabs li ngħatat lil John Zammit f’Awwissu li għadda, wara li dan instab ħati li abbuża sesswalment lil żewġ subien. Jidher li l-abbuż sar biex l-anzjan, li għandu 70 sena, jagħti x’jieklu lit-tfal jew jagħtihom xi flus f’numru ta’ okkażżjonijiet. Dawn seħħew qabel Frar li għadda.Aqra aktar

Jinżamm arrestat fuq abbuż sesswali fuq tfajliet taħt l-età li kien qed jieħu ħsieb

Norman Bugeja, ta’ 57 sena minn Ħal Luqa inżamm arrestat wara li kien akkużat b’abbuż sesswali ta’ erba’ bniet f’ċentru miftuħ għall-minorenni li qed ifittxu l-ażil.

L-akkużat, li jaħdem bħala support worker fl-istess ċentru, tressaq quddiem il-Maġistrat Josette Demicoli fejn ġie akkużat ukoll li talab favuri sesswali mingħand il-bniet, li għandhom bejn is-16 u s-17-il sena.Aqra aktar

Send this to a friend