Aaron Farrugia – Page 5 – One News

L-imsieħba soċjali b’ 130 proposta għall-Budget 2018

L-imsieħba soċjali ddiskutew mal-Gvern il-proposti tagħhom għal baġit tal-elfejn u tmintax.

F’laqgħa mal-MCESD, il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna saħaq li l-Gvern u l-imsieħba soċjali qegħdin fuq l-istess linja, u dan fid-dawl tal-klima ekonomika pożittiva li għandu pajjiżna.

Min-naħa tagħhom l-imsieħba soċjali lkoll jaqblu li hemm bżonn li jkollna viżjoni li nħarsu fit-tul.Aqra aktar

Malta tingħaqad fit-tislima lil Kohl

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali Aaron Farrugia attenda għaċ-ċerimonja Ewropea li qed tfakkar il-memorja tal-eks Kanċillier tal-Ġermanja Dr Helmut Kohl, fejn fiha huwa rrappreżenta l-Gvern Malti.

Din iċ-ċerimonja saret fil-Parlament Ewropew, u għaliha attendew l-ogħla awtoritajiet, kemm mill-Ewropa kif ukoll minn pajjiżi oħra madwar id-dinja. Is-Segretarju Parlamentari esprima l-ħsibijiet tiegħu dwar is-sinifikat importanti ta’ din iċ-ċerimonja li qed tikkommemora l-ħidma ta’ persuna li kellha viżjoni kbira Ewropea ta’ għaqda u sinerġija. Aaron Farrugia rrimarka fuq il-ħtieġa li l-ħidma b’eżempju ta’ dan iċ-ċittadin onorarju Ewropew tibqa’ tiġi meħuda bħala ispirazzjoni.

Aqra aktar

Iktar miljuni wara li żdiedet il-fiduċja f’Malta

Il-prijoritajiet tal-programm ‘Norway Grants’, fondi Ewropej magħrufa bħala fondi Norveġiżi se jkunu:

•             L-iżvilupp lokali
•             It-tnaqqis tal-faqar
•             L-inklużjoni soċjali
•             Impjiegi għaż-żgħażagħ

Qal dan is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia f’konferenza li ġabet fi tmiemu l-programm tal-EEA u n-Norway Grants Financial Mechanism 2009-2014. Il-programm tal-EEA u n-Norway Grants Financial Mechanism ser ikunu ta’ €4.4 miljun u €3.6 miljun rispettivament.

Farrugia irrimarka li l-programmi li ġew fi tmiemhom kienu storja ta’ suċċess, fejn Malta bbenifikat minn programm ta’ €5 miljun.  Dawn il-programmi ġew konklużi fiż-żmien stipulat (April, 2017) u din id-darba n-Norveġja żiedet il-baġit ta’ dan il-programm bi €3 miljun – prova ċara ta’ tal-fiduċja li dawn għandhom fl-awtoritajiet Maltin.

Is-Segretarju Parlamentari żied jgħid li l-Fond taċ-Ċittadini Attivi għall-perjodu 2014 – 2021 ser jammonta għal €700,000. L-għan ta’ dan il-fond huwa li tiġi żviluppata s-sostennibilta’ tas-soċjeta’ ċivili bl-għan li jissaħħaħ l-irwol tagħha fejn jidħlu l-parteċipazzjoni demokratika u d-drittijiet tal-bniedem.

Aaron Farrugia jniedi sejħa għall-proġetti Ewropej b’valur ta’ €84 miljun

Numru ta’ organizzazzjonijiet lokali għandom l-opportunità li jibbenifikaw minn €84 miljun taħt l-ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme li hu ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Dan kien imħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u d-Djalogu Soċjali, Aaron Farrugia f’konferenza tal-aħbarijiet aktar kmieni dalgħodu, fejn ħabbar li infetħet is-sejħa għall-proposti tal-proġetti li jibbenifikaw mill-European Neighbourhood Policy, Cooperating across borders in the Mediterranean programme.

Aqra aktar

“Il-Presidenza serviet bħala opportunità biex nibnu abbiltajiet li bħala pajjiż ma kellniex”

“Ninsabu tnax-il jum qabel il-Presidenza u għalekk irridu nagħmlu xi konklużjonijiet. Din il-Presidenza serviet bħala opportunità għall-pajjiż biex nibnu l-abbiltajiet li bħala pajjiż ma kellniex.” Qal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat.

Spjega kif għandna nies li bnew relazzjoni professjonali ma’ nies oħra u ma jkunx denju li jintilef dak kollu li diġà nbena. Muscat qal li din hi sfida għaż-żmien li ġej u li jemmen li bħala korpi kostitwiti u bħala Gvern, dak li nkiseb se jkomplu jibnu fuqu.

Il-Prim Ministru tkellem dwar l-irwol il-ġdid tal-MEUSAC fejn il-fatt li issa din hi aġenzija, ma jfissirx li kollox hu solvut iżda kollox se jkun qedj iġi indirizzat fuq bażi kollettiv. Sostna li l-fatt li l-Ministeru għal-UE għandu f’idu d-djalogu soċjali ukoll u għalekk se jkollna okkażjoni tajba għal sinerġiji.

Aqra aktar

Aaron Farrugia jippreżenta l-eżempju Malti fl-Iżvizzera

Id-djalogu soċjali huwa kruċjali biex isiru riformi soċjali u ekonomiċi importanti. Qal dan Dr Aaron Farrugia, Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u d-Djalogu Soċjali, meta kien qed jitkellem fil-106 edizzjoni tal-Konferenza Annwali tal-Organizazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), l-Iżvizzera. Miġbura flimkien kien hemm gvernijiet, għaqdiet ta’ min iħaddem u rappreżentanti tal-ħaddiema u t-tema ta’ xogħol diċenti kienet fiċ-ċentru tad-diskussjoni.

Aqra aktar

F’pajjiżna reġa’ hawn il-fiduċja li kienet intilfet

L-Ekonomija b’saħħitha ta’ pajjiżna qed twassal għal ħajja aħjar għall-familji u n-negozji. Illum Malta hija suċċess għax hawn Gvern li qed jieħu d-deċiżjonijiet. Dan intqal f’konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista indirizzata mid-Deputat Laburista Silvio Schembri u Dr Aaron Farrugia.

Farruġia spjega kif f’temp ta’ ġimgħa ħarġu erba’ rapporti ekonomiċi dwar pajjiżna – rapporti pożittivi ħafna dwar l-andament ekonomiku ta’ Malta, iżda li fuq kollox jitkellmu dwar l-impatt ta’ dawn ir-riżultati fuq il-familji Maltin u Għawdxin. “Huwa tajjeb u sabiħ lin-numri jkunu pożittivi u sbieħ, iżda l-aktar importanti huwa li dan iħossuh in-nies,” spjega Dr Farrugia.

Aqra aktar

Send this to a friend