Aaron Farrugia – Page 4 – One News

Titħabbar skema ta’ scholarship b’valur ta’ €1.5 miljun 

Is-Segretarju Parlamentari Għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali Dr Aaron Farrugia beda billi qal li fil-passat konna nitkellmu fuq il-ħolqien tax-xogħol biex innaqqsu il-qgħad. Illum qed nitkellmu fuq il-ħolqien ta’ karrieri minflok xogħol. Pajjiżna llum għandu t-tieni l-ikbar żvilupp fl-ekonomija tiegħu fiż-żona ewro, it-tieni l-inqas rata ta’ qgħad qalb t-28 membru stat Ewropew, fejn in-nies mhux tiġri wara x-xogħol, imma x-xogħol jiġri wara n-nies.

Aqra aktar

2.2 miljun ewro għal restawr ta’ 15-il Knisja

L-Arċidjoċesi Maltija ser tibbenefika minn 2.2 miljun ewro f’fondi mill-Unjoni Ewropea għall-konservazzjoni, protezzjoni u promozzjoni ta’ wirt kulturali ekkleżjastiku.

Total ta’ 15-il knisja se jgawdu minn dawn il-fondi wara li applikaw għal dan il-proġett li jkopri fondi għas-snin 2014-2020.

Fost il-parroċċi li se jgawdu hemm: Attard, Balzan, Birkirkara (Santa Liena), Birkirkara (Santa Marija), Dingli, Gharghur, Marsaxlokk, Mdina, Mġarr, Mellieħa, Mosta (li tinkludi wkoll il-Bidnija), Naxxar, Raħal Ġdid (Kristu Re), Rabat u Tarxien.

Illum ġiet ippreżentat ittra formali Minn Dr. Aaron Farrugia; Segretarju Parlamentari għall-fondi Ewropej u Djalogu Soċjali lil Michael Pace Ross li huwa c-chairperson tal-Fondazzjoni għall-Wirt Kulturali fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta. Pace Ross wassal ir-ringrazzjament tal-Arċisqof ta’ din il-ħidma.

ARA: Se jittranġaw 61 triq rurali f’Malta u Għawdex

61 triq rurali f’Malta u Għawdex se jittranġaw. Toroq li huma f’20 lokalità differenti.

Dan b’investimemt ta’ 11-il miljun ewro minn fondi Ewropej.

Waħda mit-triq li se tittranġa hija Triq Burmarad fin-Naxxar. Dan tħabbar mis-segretarju parlamentari għall-fondi ewropej Aaron Farrugia u s-segretarju parlamentari għall-biedja Clint Camilleri.

B’hekk elf bidwi u raħħal se jkollhom infrasstrutura aħjar u se jkunu jistgħu jaċċessaw ir-razzett jew għalqa tagħhom b’ mod aktar aċċessibli.

Mill-moda għall-biedja organika

Mill-passarella fl-isfilati ta’ wirjiet tal-moda, għar-raba’ qalb il-ħxejjex, il-frott u l-klieb tal-għassa.

Din hija Gloria Camilleri, li għamlet snin twal bin-negozju tal-ħwejjeġ u issa ilha għal dawn l-aħħar sena u nofs topera b’negozju t’għalqa li tkabbar il-frott u l-ħaxix b’mod organiku.

B’passjoni liema bħala, hi u ddawarna mal-għalqa tagħha spjegat kif meta ħalliet għal kollox id-dinja tal-moda, ftit li xejn kellha tagħrif fuq il-biedja iżda permezz ta’ taħriġ li rċeviet issa qed tkabbar prodotti organiċi li huma ċċertifikati.

Aqra aktar

Aktar minn miljun ewro minn fondi ewropej biex tittejjeb il-kwalità tal-ħamrija u l-biedja organika

Is-Segretarju Parlamentari għall-agrikoltura Clint Camilleri flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-fondi Ewropej Aaron Farrugia ħabbru żewġ miżuri mmirati biex jgħinu lill-bdiewa fl-immaniġġjar u l-konservazzjoni tal-ħamrija kif ukoll għall-konverżjoni ta’ prattiċi u metodi organiċi.

Camilleri qal li taħt l-ewwel miżura (soil management) qed tingħata għajnuna ta’ €213.75 għal kull tomna fis-sena, bil-mira li l-livell ta’ materja organika fil-ħamrija tilħaq it-3% sal-aħħar tat-terminu tal-kuntratt ta’ 5 snin, dan filwaqt li għat-tieni miżura (organic practices) qed tingħata għajnuna ta’ €135 għal kull tomna matul l-ewwel 2-3 snin tal-perjodu ta’ konverżjoni.

 Farrugia qal li mill-ewwel miżura jistgħu jibbenefikaw madwar 500 bidwi fejn se jieħdu bejniethom madwar miljun ewro. L-applikazzjoni hija miftuħa u tagħlaq fit-23 ta’ Frar. Aaron Farrugia qal ukoll li l-prattika tal-biedja organika toffri diversi benefiċċji, kemm ambjentali kif ukoll għas-saħħa tal-bniedem.  Huwa spjega kif taħt din it-tieni miżura hemm allokati madwar mija u sebgħin elf ewro kofinanzjati minn fondi Ewropej.
Aqra aktar

Investiment f’apparat ġdid kontra l-isplussivi

B’investiment ta’ żewġ miljun ewro llum ġie nawgurat l-apparat il-ġdid tal-explosive ordinance disposal unit.
Dan jikkontisti f’vann li hu mgħammar b’dak kollu meħtieġ f’każ ta’ bżonn inkluż żewġ robots li permezz tagħhom jiġu disattivati l-bombi.
Dan sabiex ilaħqu mal-moħħ żviluppat tal krimnali li kull ma jmur dejjem qed jiżviluppa.
Dan l apparrat ġie ffinanzjat minn fondi nazzjonali Ewropej.
Fl-inawgurazzjoni id-Direttur maniġerjali ta’ Telerob; il-kumpanija Ġermaniza li bniet l-apparrat, qal li jinsab impressjonat b’din is sezzjoni tal-EOD fi ħdan il-forzi armati ta Malta li sostna li hi l aqwa li qatt ra.
Il-Brigadier Jeffrey Curmi qal li dan huwa parti mill-investiment kontinwu fi ħdan il-forzi armati.
Is-Segretarju Parlamentari tal-Fondi Ewropej Aaron Farrugia qal li Malta sa issa diġa’ ħadet 76 miljun ewro f’fondi għas-sigurtà nazzjonali mill-programm 2014-2020.
Min naħa tiegħu, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia ħabbar investiment ieħor ta’ 33 miljun ewro fil-forzi armati; dak tal-akbar dgħajsa li qatt kellhom il forzi armati.

€20 miljun f’fondi Ewropej għan-negozji u intrapriżi

Ġiet imnedija skema ta’ għoxrin miljun ewro ta’ fondi ewropej għan-negozji u intrapriżi liema skema se tgħinhom billi jinvestu fil-qasam tar-riċerka, żvilupp, teknoloġija u innovazzjoni.

Is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrgia appella lill-innovaturi Maltin biex jagħmlu użu minn dawn il-fondi biex ikomplu jibnu l-ekonomija u s-soċjetà Maltija għall-futur. Din hija skema li se tindirizza erba miżuri ewlenin li huma studju, implimentazzjoni ta’ proġetti, investiment f’infrastrutturi ta’ riċerka u innovazzjoni.

L-iskema ġiet imnedija fil-presenza tal-Kamra tal-Kummerċ. Bil-President tal-Kamra tal-Kummerċ Frank Farrugia kellu kliem pożittivi għal mod ta’ kif skemi bħal dawn se jgħinu lin-negozji.

Aqra aktar

Investiment ta’ 6.6 miljun ewro bil-għan li jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-bdiewa

Is-Segretarju Parlamentari għall-biedja, sajd u drittijiet tal-annimali, Clint Camilleri flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-fondi Ewropej u Djalogu Soċjali, Aaron Farrugia, iħabbru investiment ta’ 6.6 miljun ewro li ser jiffaċilitaw il-ħajja ta’ diversi bdiewa kif ukoll ta’ numru ta’ kunsilli lokali filwaqt li jilħaq miri agrikoli.

Aqra aktar

Malta tilħaq l-għanijiet tagħha fin-negozjati għall-baġit tal-UE

Id-delegazzjoni ta ‘Malta kienet immexxija mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali Aaron Farrugia, attendiet għal-laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN) imsejħa fi Brussell bħala parti min-negozjati bejn il-Kunsill tal-UE u l-Parlament Ewropew dwar il-Baġit tal-UE tal-2018.

Aqra aktar

Il-MEUSAC jiddiskuti l-futur tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-UE

Il-Core Group tal-MEUSAC iddiskuta d-‘Dokument ta’ Riflessjoni dwar it-tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja’ tal-Kummissjoni Ewropea. Dan hu wieħed minn serje ta’ dokumenti ppubblikati mill-Kummissjoni fl-aħħar xhur, maħsuba biex iniedu proċess wiesgħa ta’ riflessjoni u dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa.

Fid-diskors tagħha, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli, tkellmet dwar l-importanza li l-membri kollha tal-Core Group tal-MEUSAC jipparteċipaw fid-diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa minħabba li d-deċiżjonijiet li jittieħdu fl-Unjoni Ewropea (UE) jaffettwaw b’xi mod jew ieħor il-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini.

 

Aqra aktar

Send this to a friend