2019 – Page 28 – One News

Notifiki

Il-Gvern se jinvesti €23 miljun għat-tisħiħ fil-qasam tal-persuni b’diżabilità

Mill-bidu ta’ Jannar daħlu fis-seħħ għadd ta’ miżuri li tħabbru fil-Budget għal din is-sena li se jkomplu jtejbu l-livell tal-għajxien tal-persuni b’diżabilità.

B’investiment ta’ €23 miljun, jiġifieri €4 miljun aktar mis-sena l-oħra, il-Gvern se jkompli jwettaq fażi oħra tar-riforma fl-Assistenza għall-Persuni b’Diżabilità.

L-ewwel miżura li se tidħol fis-seħħ hi ż-żieda fil-benefiċċji li se tingħata lill-persuni b’diżabilità li daħlu fid-dinja tax-xogħol u anke l-persuni b’diżabilità severa u li assolutament ma jistgħux jaħdmu. Dan il-benefiċċju se jiżdied minn €140 għal €150 fil-ġimgħa. Minbarra hekk l-iskema se tiġi estiża għal 600 persuna oħra.Aqra aktar

ARA: Se jkollna temperaturi għoljin u ftit xita f-2019

Is-sena l-ġdida bdiet kważi kif spiċċat dik ta’ qabilha b’temp kiesaħ ixoqq il-għadam. Fil-fatt b’temperatura ta’ disa’ gradi celcius, il-jum ta’ Ġimgħa li ġej mistenni jkun l-aktar wieħed kiesaħ għal din ix-xitwa. Dan hekk kif arja kiesħa minn fuq it-Tramuntana tal-Ewropa se tersaq lejn iċ-ċentru tal-Mediterran.

L-Uffiċċju Meterjoloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta qal li s-sena li għaddiet kienet l-aktar waħda b’maltemp. Dan partikolarment fil-jiem sħan tas-sajf tant li għal għaxart ijiem sħaħ, il-Maltin ħarġu l-umbrellel biex jilqgħu għal xita qliel.

Mark Vella Gera, bassar tat-temp mas-sit lokali Malta Weather, stqarr ma’ One News li għalkemm uħud, l-aktar id-dilettanti tal-Karnival ma ħadux gost bix-xita li niżlet fi Frar tas-sena l-oħra, din ix-xita kienet ferm importanti għall-gżejjer Maltin għax naqset ftit min-nixfa li kellna f’dawn l-aħħar tliet snin.Aqra aktar

Ġabra rekord ta’ aktar minn €1,275,000 jinġabru b’risq id-Dar tal-Providenza

Ftit aktar minn €1,275,000 inġabru b’risq id-Dar tal-Providenza f’maratona li saret fl-ewwel jum tas-sena.

Dik deskritta bħala festa ta’ ġenerożità ġabret rekord ta’ flus hekk kif inqabeż l-ammont tas-sena l-oħra b’madwar €20,000.

Preżentament din id-dar tospita mija u ħmistax-il resident li għandhom bżonn għajnuna kif ukoll attenzjoni speċjali u fl-istess waqt hija ħajt ta’ kenn għall membri tal-familja ta’ dawn ir-residenti.

Fost l-eluf ta’ persuni li wieġbu għas-sejħa, kien hemm il-Partit Laburista b’donazzjoni ta’ €1,000 b’risq dawn il-persuni li sabu l-għajnuna meħtieġa grazzi għal din id-dar li ġiet imwaqfa minn Monsinjur Mikiel Azzopardi li tat lilhom u lil familja tagħhom tama ġdida.

Ara kif id-dinja tat merħba lill-2019

Bid-differenzi fil-ħin tal-pajjiżi, il-bidu ta’ sena ġdida jieħu 26 siegħa biex ikun iċċelebrat madwar id-dinja.

Dan jiġi ċċelebrat bi stili differenti madwar id-dinja bil-logħob tan-nar tista’ tgħid li jkun protagonist f’kull ċelebrazzjoni. Aqra aktar

Ara: Ava u Travis huma l-ewwel żewġt itrabi tal-2019!

Ava u Travis, dawn huma l-ewwel żewġ itrabi tas-sena l-ġdida.

Ava kienet l-ewwel wild tas-sena, u twieldet 20 minuta wara t-tokki ta’ nofsillejl, għal dik li kienet sorpriża mhux mistennija għall-genituri tagħha, Josielle u Terence. Dan hekk kif iċ-ċkejkna Ava kienet mistennija tasal fit-tnax ta’ Jannar.

Fil-fatt, għall-aħħar tas-sena ftehmu li jiltaqgħu ma’ xi ħbieb:

“Morna hemm, u mbagħad, kont qed nilgħab billiard mat-tfajliet, u ħassejt l-uġiegħ, u qisek tkun taf li trid tidħol l-isptar.”

Filwaqt li l-hena tagħhom ifissdu liċ-ċkejkna Ava, il-ħsieb ma naqasx li jmur fuq ħuha ta’ sentejn.

“Nimmissja naqra lit-tifel, għax peress li għadu żgħir ma ġibtux. U qisu għadu ma jafx li għandu oħtu. Vera ħerqana li narah u nara r-reazzjoni tiegħu kif se tkun meta jara t-tifla.”

Issa li l-imħabba fil-familja kibret, staqsejnihom kif qed jaħsbu li se tkun ħajjithom.

“Ma naħsibx li se jkun hemm preferenzi, taf kif, it-tnejn indaqs, imma sakemm nidraw lil din issa hu. Naraw il-karattru tagħha x’inhu, x’tagħmel. S’issa kwieta tidher hu. Tidher kwieta ħafna.”

 Maġenb Ava u l-ġenituri tagħha sibna lil Travis, flimkien ma’ ommu Bernice u missieru Scott.

Travis twieled fis-01:40 ta’ filgħodu, u ħalla lill-ġenituri jistennewh xi ftit, kif spjegawlna l-ġenituri tiegħu stess:

 “Qabez id-due date. Suppost kellu jigi fit-28, allura kuljum nistaqsu x’se jiġri. Ma tantx stajna nippjanaw affarijiet lanqas, allura nistennew il-ġurnata tasal.”

Spjegawlna li l-istennija ta’ disa’ xhur kienet twila, imma r-riżultat aħħari kien ta’ sodisfazzjon kbir. Hekk kif dan kien it-tieni wild, staqsejna lil Bernice kif kienet l-esperjenza din id-darba.

“L-istess bejn wieħed u iehor. Iktar eċitata kif imur ħuh la jarah fil-verità.”

U kif jimmaġinaw li se tkun ħajjithom issa li l-imħabba f’ħajjithom kibret?

“Naqra iktar bieżla hux. Iktar okkupata, imma iktar ferħ fl-istess hin. Iktar xi ħaġa sabiħa.” Fuq wiċċ il-ġenituri ta’ dawn iċ-ċkejknin kienet evidenti xi naqra ansjetà. Ansjetà li però tintrikeb mill-ferħ kbir li ġabu dawn it-trabi fil-ħajjiet tal-ġenituri tagħhom.

Wasliet li bla dubju wittew il-triq għal sena mimlija esperjenzi, u ferħ.

Ibda s-sena b’ġest nobbli- għin lid-Dar tal-Providenza waqt il-Festa ta’ Ġenerożità!

L-ewwel jum tas-sena kien iddedikat għall-Festa ta’ Ġenerożità, maratona ta’ 15-il siegħa fejn matulha jinġabru fondi b’risq ir-residenti tad-Dar tal-Providenza. Preżentament din id-dar tospita 115-il resident li għandhom bżonn għajnuna kif ukoll attenzjoni speċjali, u fl-istess waqt hija ħajt ta’ kenn għall membri tal-familja ta’ dawn ir-residenti. Aqra aktar

Imwaqqfa 558 sewwieq mill-Pulizija fl-ewwel lejl tas-sena

L-ewwel lejl tas-sena kien wieħed bla fatalitajiet, fejn il-Pulizija waqqfet total ta’ 558 sewwieq f’diversi spezzjonijiet li saru madwar il-Gżejjer Maltin.

Minn dawn is-sewwieqa, tlieta biss instabu jsuqu taħt l-effett tal-alkoħol. L-operazzjonijiet raw il-parteċipazzjoni tal-Pulizija mis-sezzjoni tat-traffiku flimkien ma’ dawk mis-sezzjoni tal-klieb.Aqra aktar

ARA: Id-dinja tibda tilqa l-2019!

Is-sena l-ġdida tinsab ftit sigħat biss ‘il bogħod minn pajjiżna. Iżda hekk kif kulħadd jinsab b’ħeġġa liema bħalha biex jilqa’ l-2019, ħaddieħor diġa ċċelebra l-wasla tagħha, u aktarx diġa straħ fl-ewwel sigħat tagħha.

Fost l-ewwel pajjiżi li taw merħba lis-sena l-ġdida kien hemm Tonga, Samoa u Kiribati. L-ispettaklu f’Samoa kien ikkaraterizzat b’wirja kbira ta’ logħob tan-nar. Fatt interessanti huwa li siegħa ‘l bogħod bl-ajruplan hemm il-gżira Amerikana Samoa, li tiċċelebra s-sena l-ġdida tnax-il siegħa wara Samoa minħabba d-differenza fil-ħin.Aqra aktar

Send this to a friend