2018 – Page 127 – One News

Notifiki

Kampjonat Road Race 2018 – Maurice Formosa jiddomina t-tiġrija tal-Elite – Marie Claire Aquilina b’punti massimi

Il-Kampjonat tar-Road Race organizzat mill-Federazzjoni Maltija taċ-Ċikliżmu kompla bit-tieni ġurnata, nhar il-Ħadd li għadda 3 ta’ Ġunju 2018 f’San Martin.  Fil-fatt fil-kategorija Elite, Maurice Formosa ta’ The Cyclist spiċċa s-seba’ dawra tiegħu għal distanza ta’ madwar 60 KM, f’ħin tajjeb ta’ 1:43:20.08, kważi minuta vantaġġ fuq Alessio Galuppo ta’  Pro Action – Volata CT, bit-Taljan jirbaħ it-tieni post fi sprint finali ma’ Clive Ebejer tat-Team Greens li spiċċa punt ta’ 13 il-sekonda warajh.

Aqra aktar

L-erba’ baned tal-Kottonera jdoqqu flimkien fl-400 sena mill-wasla tal-Bambina

Permezz ta’ fondi miksuba mill-Komunitajiet Kreattivi, fond amministrat mill-Kunsill Malti għall-Arti, l-Amministrazzjoni tal-Bażilika tal-Belt Senglea flimkien mal-Għaqda Każini tal-Banda se jorganizzaw il-Festival tal-Baned, avveniment mill-baned tal-Kottonera għall-okkażjoni tal-400 sena mill-wasla tal-istatwa Marija Bambina fil-Belt Senglea.

“Avvenimenti ta’ din is-sura jkomplu jitfgħu dawl fuq l-importanza tal-kultura tagħna, kif ukoll ikomplu jsaħħu r-rwol importanti tal-kultura fil-qalba tal-komunità. Dan il-festival apparti l-għan ewlieni ta’ kommemorazzjoni li jġib miegħu, qiegħed ukoll jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-komunità fi ħdan il-Kottonera, kif ukoll ikompli jgħin u jibni fuq l-istrateġija tagħna sabiex dan is-settur ikun aċċessibbli għal kulħadd,” enfasizza l-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici waqt it-tnedija ta’ dan il-festival.

It-team tal-Festi Ċentinarji flimkien mal-membri tal-Għaqda Każini tal-Banda ħadmu flimkien sabiex dan il-festival jitwettaq. Saru diversi laqgħat mal-Każini tal-Banda tal-Kottonera u b’hekk tħejja programm apposta għal din l-okkażjoni.

L-għan ta’ dan il-festival huwa li l-erba’ baned tat-Tlett Ibliet jingħaqdu flimkien sabiex jaħdmu flimkien għal ġid tal-komunitajiet rispettivi tagħhom.

Permezz ta’ dan il-festival, kull banda se tagħmel marċ mat-toroq tal-Belt Senglea. Il-baned ser ikunu qed idoqqu minn rotot differenti fejn wara se jingħaqdu flimkien sabiex isellmu lill-Istatwa Inkurunata ta’ Marija Bambina. Fl-aħħar il-baned jingħaqdu flimkien bħala mass band taħt iz-zuntier tal-Bażilika. Il-mass band se tkun immexxija mis-Surmast Chev. Vincent Bonnici K.T. L. li huwa s-surmast Direttur tas-Soċjetà Filarmonika La Vincitrice, A.D. 1871.

Dan il-Festival se jittella’ fid-9 ta’ Ġunju fis-19:00, u l-programm tal-mass band taħt iz-zuntier tal-Bażilika se jibda għal ħabta tad-21:00.

Tnedija tal-‘Work Trial Scheme For Youths’ f’Għawdex

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana ħabbret li l-Ministeru qed iniedi t-tieni edizzjoni tal-Work Trial Scheme For Youths. Din l-iskema hi mmirata għaż-żgħażagħ biex dan is-Sajf ikollhom opportunità jesperjenzaw id-dinja tax-xogħol ma’ entitajiet privati u organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Aqra aktar

Jingħalqu l-umbrelel Żabbarin

Minħabba li r-rapport tat-temp juri li għada ġej ir-riħ, ingħalqu l-1,500 umbrellali saru b’rabta mal-avveniment Croassroads ta’ nhar is-sibt li ġej.

Din l-idea kreattiva saret bil-kollaborazzjoni tal-Grupp Armar,  is-Soċjeta Filarmonica Maria Mater Gratae u l-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikel.

Appena t-temp ikun tajjeb, l-umbrelel ser jerġgħu jinfetħu.

 

Send this to a friend