2018 – Page 118 – One News

Notifiki

ARA: Il-liġi tal-IVF approvata mill-istadju ta’ kumitat – l-oppożizzjoni tivvota kontra emenda tagħha stess

Il-liġi tal-IVF ġiet approvata mill-istadju ta’ kumitat parlamentari. Il-Ministru Chris Fearne qal li dan huwa pass importanti li jissapportja ħajjiet ġodda.

Fl-istess waqt, il-Membru Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi saħaq li membri tal-Opożizzjoni ivvutaw kontra l-proposta biex iseħħ dan il-progress li ppreżenta Chris Fearne. Proposta li wara kollox kienet imresqa minn membru tal-oppożizzjoni stess.

BIL-FILMAT: Il-Kantawtur Malti Kurt Anthony Cassar fil-fażi preliminari tal-X-fACTOR UK

Il-kantawtur Malti Kurt Anthony għadu kif għamel l-awdizzjonijiet preliminari tal-X-Factor Ingliż f’Wembley ftit tal-ġimgħat ilu. Kurt għadda l-ewwel, it-tieni u t-tielet fażi mifruxin fuq jumejn li wassluh sal-‘Audition’ iffilmjata mill-produtturi tal-X-Factor jumejn wara, proprju l-aħħar waħda qabel il-fażi li sseħħ fl-Arena quddiem il-ġurija tal-X-Factor inkluz Simon Cowell u din is-sena għall-ewwel darba, Robbie Williams hekk kif għadu kif ġie mħabbar fuq is-sit tal-ITV uffiċjali esklussivament.

Aqra aktar

Tattoo Studio jagħmel tatwaġġ fuq persuni, ċelebritajiet b’risq il-LifeCycle 

L-artist tat-tattoo Jean Paul Attard ta’ Vibrations Positive Tattoo Studio, f’San Gwann, qed jissieħeb mal-Fondazzjoni LifeCycle (Malta) biex jiġbor fondi mit-tattoos li jiddisinja fuq il-klijenti. Bejn it-Tnejn 25 u s-Sibt 30 ta’ Ġunju 2018, il-flus li jiġbor mit-tatwaġġi artistiċi u straordinarji tiegħu se jingħataw lil LifeCycle Challenge. Persuni ta’ ċelebrità huma mħeġġa jingħaqdu f’din l-inizjattiva billi jikkuntattjaw lil Fondazzjoni LifeCycle jew lil Jean Paul stess.

Aqra aktar

AĠĠORNAT: tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ ta’ DCG

Kompliet tinstema’  l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tat-tliet akkużati bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Wara li fl-aħħar seduta xehdu esperti tal-Europol u l-FBI, illum qed tkompli x-xhieda aktar esperti barranin.

12:05

Fl-Awla daħlu t-tliet akkużati mixlija bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia – l-aħwa Alfred u George Degorgio magħrufa bħala l-Fulu u ċ-Ċiniż flimkien ma’ Vince Muscat il-Koħħu.

L-avukat Martin Fenech għad-difiża oġezzjona għad-diversi aħbarijiet li ħarġu fil-‘media’ fosthom dwar jekk il-bomba ġietx immanifatturata hawn Malta, jew inkella barra u kif dawn kwotaw sorsi qrib il-Pulizija.

Il-Maġistrat qalet li jekk ikun hemm oġġezzjoni għall-aħbarijiet din għandha ssir lill-Kummissarju tal-Pulizija u mhux quddiem il-Qorti.

12:10

Fuq il-pedana tax-xhieda tela’ l-Perit Richard Aquilina li ppreżenta wkoll il-pjanti taż-żona fejn instabet il-loqma tas-sigarett li rriżulta li kien ta’ Alfred Degorgio l-Fulu.

Telgħet tixhed ukoll Charlene Abela, li qalet li għall-ħabta tat-2:55pm kienet għaddejja mill-Bidnija u rat l-isplużjoni sseħħ quddiemha.

Imbikkma hija qalet li mal-ewwel splużjoni l-karozza baqgħet għaddejja u daħlet ġo l-għalqa, fejn minnufih hija rrappurtat il-każ lill-Pulizija tal-Mosta.

Għall-mistoqsijiet tal-Ispettur Keith Arnaud li qed imexxi l-prosekuzzjoni flimkien mall-Ispettur Kurt Zahra hija qalet li kienet metri ‘l bogħod mill-karozza.

Għal bidu hija ħasbet li splodiet il-magna tal-karozza u waqfet zopptu mal-isplużjoni.

12:20

Il-Kuntistabbli Sharon Azzopardi, issa telgħet tixhed fejn qalet li nhar l-4 ta’ Diċembru hija kellha struzzjoni li tgħasses ir-residenza ta’ Alfred Degorgio mis-6am ‘l quddiem.

12:25

Tela issa s-Surġent Mula, bl-Ispettur Keith Arnaud jurih għadd ta’ ritratti, fejn qal li għaraf żewġ ritratti li ħa hu meta wasal fuq il-post fil-Bidnija, fejn sostna li kien wieħed mill-ewwel nies li wasal fuq ix-xena tar-reat.

Dawn ir-ritratti ttieħdu bil-mobile personali tiegħu li llum inkisser, fejn din kienet prassi li jieħdu ritratt mall-ewwel x’ ħin jaslu fuq il-post.

12:30

L-Espert tal-Qorti Keith Cutajar reġa tela jixhed fuq il-pedana, fejn qal li bħalissa qed jerġa jiprova jelava l-filmati mill-SD Card tal-Forzi Armati li mhux qed taħdem u li fuqha hemm maħżuna l-filmati ta’ parti mill-operazzjoni tal-4 ta’ Diċembru li għadda.

Huwa qal li din il-card mhu qed turi l-ebda sinjal li din qed tiffunzjona, iżda qal lill-Europol għandha xi proċessi li jistgħu jsiru, fosthom li tiżżarma l-‘Card’, iżda qal lill-apparat tal-EUROPOL mhux qed jaħdem l-anqas bħalissa.

Qal li permezz ta’ dan il-proċess, is-suċċess lill-filmati jiġu elevati huwa ta’ 40%, filwaqt lill-probabilita’ ta’ 60% hija li dawn jintilfu darba għal dejjem.

Huwa qal li fost l-affarijiet li setgħu imorru ħażin biex din il-card ġiet ‘corrupted’ huma varji.

Fil-Qorti qamet id-diskussjoni dwar jekk il-card għandiex tittieħed għand il-EUROPOL sabiex eventwalment jiġu elevati l-filmati, iżda permezz ta’ dan il-proċess din il-card tinqered.

L-Ispettur Keith Arnaud qal lill-EUROPOL waslu biex itemmu r-rapport tagħhom.

Dwar l-elevazzjoni tal-filmati minn din l-SD Card, id-difiża mistennija tagħti risposta sal-4 ta’ Lulju.

12:50

Il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit qalet lit-talba għall-ħelsien mill-arrest għadda pendenti.

Il-Qorti ser tkun qed tagħti d-digriet tagħha wara s-seduta tal-4 ta’ Lulju hekk kif id-difiża għadha ma rċevietx ir-risposta tal-Avukat Ġenerali.

Is-seduta ġiet aġġornata għal nhar l-4 ta’ Lulju fid-9:30am.

ARA: Triq il-Wied Ħal Balzan se tinbena mill-ġdid

Triq il-Wied Ħal Balzan se tkun qieghda tinbena mill-gdid. It-triq ilha mitluqa fi stat perikoluż għal ħafna snin.

Dan tħabbar dalgħodu mill-Ministru għall-Infrasstrutura Ian Borg li spjega kif Triq il-Wied kienet l-iktar triq li kitbulu nies dwarha mhux biss residenti imma anki persuni li jgħaddu minnha.

Aqra aktar

Send this to a friend