2018 – Page 116 – One News

Notifiki

Jissoktaw laqgħat ma’ kumpaniji fil-qasam tal-blockchain fl-Istati Uniti

Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni Silvio Schembri attenda għal għadd ta’ laqgħat ma’ kumpaniji li joperaw fil-qasam tal-blockchain fi New York. “Sodisfatt li nista’ nħabbar li wara dawn il-laqgħat, fil-ġranet li ġejjin, rappreżentanti tal-kumpaniji se jkunu qed iżuru Malta biex jiftħu l-uffiċini tagħhom u se jibdew joperaw minn Malta,” qal Silvio Schembri.

Aqra aktar

Speed Guns kontra sewqan b’veloċità eċċessiva

Tkompli l-ħidma kontra s-sewqan b’veloċità eċċessiva bil-pulizija jiġu mgħamra b’apparat li jkejjel il-veloċità li jistgħu jużawhom kullimkien. Dawn jissejħu speedguns tat-traffiku li ntużaw għall-ewwel darba l-Ħamis li għadda 14 ta’ Ġunju 2018 fejn f’ħin ta’ siegħa u nofs, inqabdu 65 sewwieq li kienu qed isuqu b’veloċità aktar milli suppost.

Aqra aktar

Vanessa Frazer tingħata l-ogħla rikonoxximent mill-Brazil

F’ritratt li telgħet fuq il-midja soċjali Vanessa Frazer; l-ambaxxatriċi ta’ Malta għall-Italja esprimiet is-sodisfazzjon tagħha meta rċeviet l-ogħla unur tal-Brazil fejn ingħatat it-titlu ta’ Dama di Gran Croce fl-Ordni ta’ Rio de Branco.

Dan ġie mogħti lilha bħala rikonoxximent għall-ħidma li wettqet biex ġiet ikkordinata evakwazzjoni ta’ madwar 3,000 Brażiljan mil-Libja kif ukoll riċentament, għenet fit-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn Malta u l-Brażil.

ONE NEWS jawgura l-isbaħ xewqat lill-Ambaxxatriċi Maltija Vanessa Frazer.

ARA: Li ma kienx għad-donaturi tad-demm kieku jien mhux hawn

Li ma kienx għad-donaturi tad-demm kieku jien m’għadnix hawn. Dan kien kliem Janet, omm u nfermiera li seba’ snin ilu ħakmita l-marda tal-kanċer.

Li kieku ma kinex għad-donaturi tad-demm jiena llum il-ġurnata m’għadnix hawn. it-tip ta’ kanċer li ħakimni kien akut u kelli bżonn trnasfużjonijiet tad-demm għax kien qed joqtolni bil-mod il-mod. li kieku mhux għalihom jiena kieku t-tifel m’għandux omm illum il-ġurnata u ommi u missieri jkunu tilfu t-tieni wild.

Tul il-kors tal-fejqan Janet kellha bżonn tirċievi numru sostanzjali ta’ boroż ta’ demm kif ukoll trapjant tal-mudullun. Illum Janet qed taħdem bħala infermiera u minkejja li saħħitha ma tippermettix li tagħti demm hija xorta ħeġġet lil dawk li jistgħu, sabiex iżuru l-bank tad-demm.

Corazon Mizzi, kantanta u preżentatriċi wkoll qasmet l-esperjenza tagħha fir-rigward u spjegat kif ftit tas-snin ilu kienet kwa’i tilfet ħajjitha li ma kienx għad-donaturi tad-demm li pprovdewla demm rari ħafna.

Jiena naħseb li qatt m’int se tkun taf meta se tiġi s-siegħa tiegħek. jiġifieri inti qatt ma tista’ tgħid id-destin fejn iwasslek bħal ma kontx naf jien għax tiegħi kien inċident sorpriża ma kontx qed nistennih u mnalla kien hemm lesti l-boroż jiġifieri mnalla kienu d-donaturi tad-demm li ma qadux jistennew id-domanda, ma qadux jistennew lil xi ħadd jgħidilhom isma mur agħti d-demm kienu hemhekk pronti għalija biex jiena noħodhom straight away meta kelli bżonnhom u b’hekk jiġifieri ssir il-ġid. l-unika kelma li nista ngħid hija grazzi.

Dawn iż-żewġ esperjenzi ġew irrakontati waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji għad-Donaturi tad-Demm fil-palazz ta’ San Anton. Il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca spjegat dwar l-importanza u rringrazzjat lill-eluf ta’ donaturi li regolarment iżuru l-bank tad-demm.

Il-President rringrazzjat lill-ħaddiema tal-Bank tad-demm għad-dedikazzjoni u passjoni li għandhom. Hija rringrazzjat ukoll lid-donaturi kollha li xi darba jew oħra taw id-demm. Faħħret ukoll kif pajjiżna huwa xempju tad-donazzjoniji altruwistika.

Fi tmien ta’ din l-attività, l-President qassmet numru ta’ unuri lil diversi donaturi, fosthom lis-Sur John Micallef Engerer li fi tletin sena li ilu donatur ta aktar minn mitt borża demm li eventwalment inagħtaw lil madwar tliet mitt pazjent fil-bżonn.

Huwa sostna li ħadd ma għandu jixaħħam mal-marid ghax din id-donazzjoni altruwista tista’ tfisser id-differenza bejn ħajja u mewt.

ARA: Waħda mill-aqwa ranges fid-dinja – Kowċ Awstraljan

Malta għandha waħda mill-aqwa ranges fid-dinja. Dan kien kliem il-kowċ Awstraljan Adam Vella fejn saħaq li minkejja li dawn il-faċilitajiet għadhom ġodda u li s’issa Malta għadha qatt m’ospitat kompetizzjoni ta’ dan id-daqs, l-organizzazzjoni kienet tajba ħafna u lit-tim tiegħu qed iħares ’il quddiem sabiex fil-futur jerġgħu jiġu Malta għal sessjonijiet ta’ taħriġ.

Aqra aktar

Send this to a friend