2018 – Page 103 – One News

Notifiki

€13,780 f’għotjiet lill-NGOs jingħaqdu mas-€17,650 li diġà ngħataw lil dawk li għenu fl-adozzjonijiet tal-annimali

Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri ta għotjiet lill-għaqdiet mhux governattivi li qed jgħinu fl-adozzjonijiet tal-annimali. Dawn l-NGOs jieħdu ħsieb li jiċċekkjaw u jagħmlu l-verifiki tagħhom dwar l-ambjent li fih ikunu sejrin l-annimali li jiġu adottati mill-Animal Welfare sabiex jassiguraw li qegħdin jgħixu f’post fejn jixraqilhom u jkunu mħarsa sew. L-NGOs jibqgħu jsegwu l-annimali anke wara li jiġu adottati .

Aqra aktar

Red Electrik f’Bormla

Fit-26 ta’ Lulju inagħqdu magħna fit-Triq Santa Tereza f’Bormla (fuq il-klabb tar-regatta) flimkien mal-ħbieb u l-familji tagħkhom mit-8pm il quddiem. Lejla Maltija mimlija divertiment u ikel mill-aqwa!

Tickets jistaghu jinxtraw minn għand il-Benbow Kiosk Bormla kif ukoll tistghu ċċemplu fuq 99045859/ 99604820/ 99865523.

Tickets €15 inkluz l-ikel.

Tfal taht l-10 snin jidhlu b’xejn kif ukoll ha kun hemm ikel speċjali għalihom.

Tikolx minn dan il-qamħirrun

Skont l-Att dwar is-Sigurtà fl-Ikel u r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru. 178 tal-2002, id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika, jixtieq jinforma lill-pubbliku, li wara nformazzjoni li rċieva dan id-Direttorat permezz tas-Sistema ta’ Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf l-imsemmi prodott m’għandux jiġi kkunsmat minħabba li nstab li fih GMO (Genetically Modified Organism) li m’huwiex awtorizzat.
Isem tal-Prodott: Pre-cooked yellow maize meal
Ditta: P.A.N.
Użin: 1 kilo
Dati tad-durabbilita`: 19/12/2018
Lott: 015168
Oriġini: Stati Uniti

Peress li l-kumpanija involuta infurmat li l-prodott laħaq inxtara mill-konsumatur, dan id-Direttorat qiegħed joħroġ dan l-avviż.

Għal aktar informazzjoni, il-pubbliku jista’ jċempel lis-Servizzi tal-Ispettorat tas-Saħħa fuq numru tat-telefon – 2133 7333 mit-8:00 ta’ filgħodu sas-2:30 ta’ waranofsinhar jew jibgħat email fuq [email protected]

Il-pubbliku jista’ wkoll jirrikorri personalment fl-uffiċċju tal-istess Direttorat li jinsab ġewwa Continental Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera.

Send this to a friend