Notifiki

Programm ġdid b’kunċett mill-aqwa dwar il-karozzi

Żewġ żgħażagħ li fi żmien il-pandemija spiċċaw jaraw x’ser jivvintaw illum jinsabu jiffinalizzaw produzzjoni televiżiva li ser tolqot lil dawk kollha li jinteressawhom il-karozzi u l-motorsport.Aqra aktar

Il-President jinidirizza konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa f’Jum l-Ewropa 2021

Waqt li kien qed jindirizza l-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, fl-okkażjoni ta’ Jum l-Ewropa, il-President ta’ Malta George Vella semma kif l-UE twaqqfet 71 sena ilu, permezz tad-Dikjarazzjoni ta’ Schuman meta fil-kontinent Ewropew inħasset il-ħtieġa għall-għaqda. Matul is-snin l-UE evolviet, żviluppat istituzzjonijiet u bdiet timraħ barra l-konfini tagħha. L-UE saret preżenza importanti fuq il-livell internazzjonali.Aqra aktar

Skema li salvat 30,000 impjieg u 500 negozju

L-Iskema ta’ Garanzija tal-Covid-19  li hi parti mill-pjan ta’ rkupru għal pajjiżna u li hi amministrata mill-Bank Malti għall-Iżvilupp, appoġjat ħames mitt negozju u salvat tletin elf impjieg f’pajjiżna.

Minn din l-iskema li għaliha kien hemm allokati aktar minn seba mitt miljun ewro, s’issa nħarġu madwar erba mitt miljun ewro f’self ta’ likwidità permezz ta’ disa’ banek kummerċjali.

Dan qalu f’kummenti ma’ dan l-istazzjon il-Kap Eżekuttiv tal-Bank Malti għall-Iżvilupp Rene Saliba, fejn saħaq x’kienet il-prijorità ewlenija tagħhom mindu faqqgħet il-pandemija f’Marzu tas-sena l-oħra.Aqra aktar

Tibda l-kumpilazzjoni tal-aħwa tal-Maksar, Vella u Degiorgio

09:45 – Il-Maġistrat Nadine Lia pposponiet il-kawża sakemm tieħu deċiżjoni għal dawn it-talbiet.

L-avukat William Cuschieri li qed jidher għal George Degiorgo qal li t-talba li għamlet il-prosekuzzjoni u l-avukat parte civile ma jagħmlu l-ebda differenza għal Degiorgio hekk kif f’dawn il-proċeduri huwa qed jitressaq b’rabta mal-każ ta’ Carmel Chircop. Fakkar ukoll kif Degiorgio diġá qed jaffaċċja akkużi b’rabta mal-qtil ta’ Caruana Galizia quddiem Qorti oħra.

09:30 – Jason Azzopardi, li qed jidher bħala parte civile għall-familja Caruana Galizia għamel talba lill-Qorti sabiex l-Maġistrat Nadine Lia tirrikuża ruħha milli tippresjedi din il-kumpilazzjoni. Huwa stqarr li għamel dan mhux għax hemm riflessjoni fuq l-integritá personali tal-Maġistrat Lia madankollu għamel dan b’rabta ma’ digriet li għamlet l-istess Maġistrat fl-2019 fil-kawża tal-Pulizija kontra Yorgen Fenech u f’numru ta’ kawżi oħra.

09:25 – Għal George Degiorgio kellu jidher l-avukat William Cuschieri. Jamie Vella baqa’ ma tressaqx il-Qorti minħabba li għadu pożittiv għall-COVID-19. Dan intqal f’ċertifikat mediku li ġie ppreżentat lill-Qorti mill-Kurunell Alex Dalli. Iċ-ċertifikat qal li r-raġel baqalu sal-11 ta’ Marzu 2021 taħt kwarantina mandatorja.

Aktar Qabel: Quddiem il-Maġistrat Nadine Lia, il-Ġimgħa filgħodu mistennija tibda l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra l-aħwa Adrian u Robert Agius magħrufa bħala tal-Maksar kif ukoll George Degiorgio li kollha qed jiġu akkużati li kienu involuti fl-omiċidji tal-avukat Carmel Chircop u dak ta’ Daphne Caruana Galizia.Aqra aktar

Id-Dwana tinforma lill-Pulizija li kien hemm persuna marret tiġbor pakkett b’sustanzi narkotiċi mill-Posta

Persuna ta’ nazzjonalità Maltija li impurtat bil-posta pakkett b’sustanzi narkotiċi, u li lbieraħ ppreżentat ruħha fiżikament biex tirtira l-pakkett mid-Dwana, fl-Uffiċċju Ċentrali tal-Posta, f’Ħal Qormi, ġiet arrestata fuq il-post mill-Pulizija, wara li l-uffiċjali tad-Dwana infurmawha bis-sejba. Il-persuna ttieħdet fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet. Dan tħabbar fi stqarrija maħruġa mid-Dwana.Aqra aktar

Fiequ 146 persuna mill-covid-19 u feġġew 202 każijiet

Fl-aħħar sigħat, fiequ mija u sitta u erbgħin persuna oħra mill-Coronavirus f’pajjiżna u feġġew mitejn u żewġ każijiet minn fost tlett elef, mitejn u sitt testijiet.

Dan ifisser li tlieta u disgħin punt sebgħa fil-mija mija tat-testijiet li saru ġew negattivi u sitta punt tlieta fil-mija ġew pożittivi.

Sa issa fiċ-ċentri ta’ ttestjar f’pajjiżna saru aktar minn sitt mija u disgħa u tletin elf, disa’ mija u ħamsa tletin test.

Fl-istess waqt, mindu beda jingħata l-vaċċin kontra l-COVID-19 f’Malta, ingħataw wieħed u erbgħin elf, mitejn u ħamsa u tmenin tilqima. Minnhom, ħdax-il elf, u ħamsin persuna, ħadu t-tieni doża.

Intant, fl-aħħar 24 siegħa mietu żewġ anzjani li kienu pożittivi għall-Covid-19 fosthom anzjana ta’ ħamsa u tmenin sena u anzjan ta’ wieħed u tmenin sena.

Send this to a friend