Uncategorized – One News

Notifiki

Il-Lovin Malta tiċħad li hi rappreżentata minn Andrew Borg Cardona ta’ BCGL Advocates

Fi dritt ta’ risposta mibgħuta mis-sit Lovin Malta, b’referenza għall-istorja ta’ ONE News dwar li l-Avukat Andrew Borg Cardona nfexx f’tgħajjir fil-konfront taċ-Chairman Eżekuttiv ta’ ONE, is-sit tal-Lovin Malta qal li l-artiklu jagħti l-impressjoni li Lovin Malta se tiftaħ kawża kontra l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi u li b’xi mod qiegħda tiġi rrappreżentata mill-Avukati Andrew Borg Cardona u Peter Caruana Galizia.Aqra aktar

Il-Qorti tal-Appell tnaqqas multa imposta fuq is-Satabank

Il-Qorti tal-Appell naqset il-multa imposta mill-FIAU fuq is-Satabank minn tlieta punt seba’ miljuni għal ftit aktar minn tmien mija u ħamsin elf ewro u ddikjarat li l-multi m’għandhomx ikunu iktar minn għaxra fil-mija mill-profitt li jagħmel il-bank.Aqra aktar

Tibda l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ tar-rejd għad-droga f’Raħal Ġdid

Bdew il-kumpilazzjonijiet tax-xhieda separati fil-konfront ta’ Melvin Debono u Dean Martin, quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri.

L-irġiel tressqu l-Qorti b’emerġenza l-Ħadd wara li s-Sibt kienu arrestati mill-pulizija f’rejd tad-droga f’Raħal Ġdid.

L-ispettur Stephen Ryan Micallef irrakkonta li fil-jum tar-rejd, Dean Martin kien innutat jinżel mill-Ħamrun għall-Marsa fejn minn kumpless ta’ garaxxijiet għabba basket u tefgħu fil-karozza fejn imbagħad reħilha lejn Raħal Ġdid fejn joqgħod Melvin Debono.Aqra aktar

Inawgurata The Calm Room fuq il-kampus tal-Università

Ġiet inawgurata The Calm Room on Campus, proġett mill-Fondazzjoni Marigold b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Studenti Universitarji b’investiment ta’ madwar ħamsa u tletin elf ewro.

Il-proġett se jipprovdi spazju kalm u inklussiv għal studenti fl-ispettru tal-awtiżmu u għall-istudenti li għandhom bżonn xi mumenti kwieti matul il-ġurnata fl-Università. B’dan l-investiment The Marigold Foundation irranġat, żejjnet u waqqfet din il-kamra li fiha tagħmir sensorjali għall-adulti.

Aqra aktar

Send this to a friend