Notifiki

Tibda l-kumpilazzjoni tal-aħwa tal-Maksar, Vella u Degiorgio

09:45 – Il-Maġistrat Nadine Lia pposponiet il-kawża sakemm tieħu deċiżjoni għal dawn it-talbiet.

L-avukat William Cuschieri li qed jidher għal George Degiorgo qal li t-talba li għamlet il-prosekuzzjoni u l-avukat parte civile ma jagħmlu l-ebda differenza għal Degiorgio hekk kif f’dawn il-proċeduri huwa qed jitressaq b’rabta mal-każ ta’ Carmel Chircop. Fakkar ukoll kif Degiorgio diġá qed jaffaċċja akkużi b’rabta mal-qtil ta’ Caruana Galizia quddiem Qorti oħra.

09:30 – Jason Azzopardi, li qed jidher bħala parte civile għall-familja Caruana Galizia għamel talba lill-Qorti sabiex l-Maġistrat Nadine Lia tirrikuża ruħha milli tippresjedi din il-kumpilazzjoni. Huwa stqarr li għamel dan mhux għax hemm riflessjoni fuq l-integritá personali tal-Maġistrat Lia madankollu għamel dan b’rabta ma’ digriet li għamlet l-istess Maġistrat fl-2019 fil-kawża tal-Pulizija kontra Yorgen Fenech u f’numru ta’ kawżi oħra.

09:25 – Għal George Degiorgio kellu jidher l-avukat William Cuschieri. Jamie Vella baqa’ ma tressaqx il-Qorti minħabba li għadu pożittiv għall-COVID-19. Dan intqal f’ċertifikat mediku li ġie ppreżentat lill-Qorti mill-Kurunell Alex Dalli. Iċ-ċertifikat qal li r-raġel baqalu sal-11 ta’ Marzu 2021 taħt kwarantina mandatorja.

Aktar Qabel: Quddiem il-Maġistrat Nadine Lia, il-Ġimgħa filgħodu mistennija tibda l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra l-aħwa Adrian u Robert Agius magħrufa bħala tal-Maksar kif ukoll George Degiorgio li kollha qed jiġu akkużati li kienu involuti fl-omiċidji tal-avukat Carmel Chircop u dak ta’ Daphne Caruana Galizia.Aqra aktar

Id-Dwana tinforma lill-Pulizija li kien hemm persuna marret tiġbor pakkett b’sustanzi narkotiċi mill-Posta

Persuna ta’ nazzjonalità Maltija li impurtat bil-posta pakkett b’sustanzi narkotiċi, u li lbieraħ ppreżentat ruħha fiżikament biex tirtira l-pakkett mid-Dwana, fl-Uffiċċju Ċentrali tal-Posta, f’Ħal Qormi, ġiet arrestata fuq il-post mill-Pulizija, wara li l-uffiċjali tad-Dwana infurmawha bis-sejba. Il-persuna ttieħdet fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet. Dan tħabbar fi stqarrija maħruġa mid-Dwana.Aqra aktar

Fiequ 146 persuna mill-covid-19 u feġġew 202 każijiet

Fl-aħħar sigħat, fiequ mija u sitta u erbgħin persuna oħra mill-Coronavirus f’pajjiżna u feġġew mitejn u żewġ każijiet minn fost tlett elef, mitejn u sitt testijiet.

Dan ifisser li tlieta u disgħin punt sebgħa fil-mija mija tat-testijiet li saru ġew negattivi u sitta punt tlieta fil-mija ġew pożittivi.

Sa issa fiċ-ċentri ta’ ttestjar f’pajjiżna saru aktar minn sitt mija u disgħa u tletin elf, disa’ mija u ħamsa tletin test.

Fl-istess waqt, mindu beda jingħata l-vaċċin kontra l-COVID-19 f’Malta, ingħataw wieħed u erbgħin elf, mitejn u ħamsa u tmenin tilqima. Minnhom, ħdax-il elf, u ħamsin persuna, ħadu t-tieni doża.

Intant, fl-aħħar 24 siegħa mietu żewġ anzjani li kienu pożittivi għall-Covid-19 fosthom anzjana ta’ ħamsa u tmenin sena u anzjan ta’ wieħed u tmenin sena.

Il-Papa jaħtar l-ewwel mara fis-Sinodu tal-Isqfijiet

Il-Papa ħatar l-ewwel mara fis-Sinodu tal-Isqfijiet, li s-Segretarju tiegħu huwa l-Kardinal Mario Grech. Is-Soru Franċiża Nathalie Becquart se tkun is-Sotto Segretarju ta’ dan is-Sinodu u se jkollha anki drittijiet tal-vot.

Il-BBC ikkwota lil Kardinal Mario Grech jgħid li Papa Franġisku fetaħ bieb, b’referenza għall-ħatra ta’ mara fis-Sinodu.

Is-Sinodu tal-Isqfijiet jiddiskuti diversi materji marbuta mat-tagħlim Kattoliku u fost l-oħrajn ġieli ddiskuta kif il-Knisja għandha timxi ma’ nies iddivorzjati. Is-Sinodu jagħti ċertu pariri lill-Papa. Is-sena l-oħra l-Papa kien ħatar sitt nisa f’Kunsill li jamministra l-finanzi tal-Vatikan. Sa issa l-Papa dejjem qal li s-saċerdozju għandu jkun għall-irġiel biss.

Ma’ Nathalie Becquart, inħatar ukoll qassis Spanjol, Dun Luis Marín.

BIL-FILMAT: Raġel fil-periklu tal-mewt wara ħabta bil-mutur f’Tas-Sliema

Raġel ta’ 32 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f’ħabta b’mutur f’Tas-Sliema aktar kmieni llum.

L-inċident seħħ għall-ħabta ta’ 8:40am.

Il-Pulizija tad-Distrett marret minnufih fuq il-post, fejn minn l-ewwel investigazzjonijiet li saru rriżulta li r-raġel minn San Pawl il-Baħar li kien qed isuq mutur Yamaha, tilef il-kontroll u waqa’ bil-konsegwenza li weġġa’ rasu ma’ vettura Nissan misjuqa minn Eġizzjan ta’ 37 sena li jgħix il-Gżira.

Aqra aktar

Send this to a friend