Proposti – One News

Notifiki

Ġurnata żejda ‘off duty’ għall-Pulizija

L-uffiċjali tal-korp tal-pulizija se jingħataw ġurnata żejda ‘off duty’ Barra minn hekk, il-Pulizija se jingħataw ħlas għas-sigħat żejda li għamlu.

Dan anke għal dawk fir-rank ta’ Spettur ’il fuq għall-ewwel darba se jitħallsu ta’ dawn is-siegħat żejda li ħadmu

Aqra aktar

WEGĦDA: Internet b’xejn u study leave għall-istudenti… dawk apprentisti jitħallsu aktar

Wara li Gvern Laburista poġġa fiċ-ċentru tiegħu l-Edukazzjoni, fil-ħames snin li ġejjin qed iwiegħed li se jkompli jwettaq aktar proposti biex l-edukazzjoni għolja tkompli mixja ‘l quddiem. Wegħdi li se jkunu qed igawdu minnhom l-istudenti. Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Evarist Bartolo u l-kandidata Nikita Zammit Alamango taw elenku tal-viżjoni tal-Partit Laburista għal dan is-settur.

Il-Prim Ministru tenna li r-riżultati fil-qasam tal-edukazzjoni x-xogħol ma ġewx b’kumbinazzjoni iżda ġew b’ħidma bla heda biex llum għandna rekord fin-numru ta’ nies li jaħdmu, l-inqas rata ta’ qgħad u edukazzjoni li qed tipprepara l-istudenti għad-dinja tax-xogħol.

Il-Mexxej Laburista għamel referenza għal dak li sar filwaqt li spjega fid-dettall dak li se jkun qed isir biex l-istudenti jkollhom esperjenza edukattiva aqwa. Huwa spjega kif l-ewwel problema li sab wara amministrazzjoni preċedenti kienet li l-Università ma kelliex biex tħallas il-pagi ta’ Marzu u għalhekk Gvern Laburista irdoppja l-flus għall-Università biex toffri edukazzjoni għolja tal-aqwa livell.

B’referenza għall-MCAST, Joseph Muscat qal li l-konferenza tal-aħbarijiet saret f’din l-istituzzjoni għaliex Gvern Laburisa ma jaqbilx ma min jagħti grad l-istituzzjonijiet iżda se jkompli jaħdem biex istituzzjonijiet bħall-MCAST jibqħu tal-ogħla livell.

Iżda Gvern Laburista taħt it-tmexxija ta’ Joseph Muscat mhux biss investa fl-istituzzjonijiet edukattivi iżda investa fl-istudent, dan b’referenza għall-istipendju li taħt din l-amministrazzjoni beda jingħata ukoll lil dawk l-istudenti li jirrepetu sena, miżura li fi kliem il-Mexxej Laburista kellha effett straordinarja għaliex dawn l-istudenti ma kienux se jkompli l-istudji li kieku ma ngħatawx dan l-istipendju.

Aqra aktar

GĦAŻLA BEJN PRIJORITAJIET IRRESPONSABBLI U PJAN ĊAR

Ħamest’ijiem qabel il-poplu jagħmel l-għażla, Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Edward Scicluna u Gavin Gulia dalgħodu spjegaw il-proposti progressivi tal-Partit Laburista. Dawn huma proposti sostenibbli u reposnsabbli, costed mill-aktar team ekonomikament kompetenti. Il-proposti tal-PL ikomplu jibnu fuq is-suċċess ekonomiku li kellna f’din il-leġislatura. Gvern Laburista lest ikompli jwassal aktar ġid għand kulħadd. Aqra aktar

Kif bdiewa u sajjieda se jibbenefikaw bil-wegħdi tal-PL

Il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mas-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes u l-kandidat Clint Camilleri spjegaw dak li twettaq fil-qasam tal-biedja u sajd, u dak li qed iwiegħed Partit Laburista fil-Gvern.

Il-Prim Ministru qal li huwa settur żgħir imma ta’ importanza strateġika kbira. Huwa qasam regolat immens, u ħafna regoli ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Ikun hemm, allura, limiti fuq kemm jista’ jintervjeni Gvern nazzjonali. F’dan is-settur setgħu saru ħafna wegħdiet mill-Partit Nazzjonalista, imma jkunu mhux sostenibbli u ma jistgħux jitwettqu. Dan jista’ jwassal għal sospensjoni ta’ affarijiet oħra li bdiewa jkunu qed igawdu minnu.

DAK LI TWETTAQ

Tnieda servizz ġdid tal-Extension Services, li permezz tiegħu jingħataw pariri lill-bdiewa.
Saret riċerka fl-Għammieri u sar ġbir u tkattir ta’ Riżorsi Ġenetiċi Agrikoli. Dan minbarra li ġie ffirmat Memorandum of Understanding mal-MCAST. Inħolqot mixtla tas-Siġar tal-Frott
u qed issir riċerka fl-Experimental Winery tal-Gvern fil-Buskett.

IL-PITKALIJA

Qed tingħata garanzija bankarja lill-bdiewa u ttieħdu miżuri biex tkun retifikata l-problema ta’ nuqqas ta’ kaxxi. Sar xogħol ta’ manutenzjoni infrastrutturali u kienet implimentata sistema ġdida tal-informatika.

Aqra aktar

WEGĦDA: Nifs ġdid lill-familji

Il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-kandidati Silvio Parnis u Rosianne Cutajar dalgħodu spjegaw il-ħafna miżuri li twettqu  biex jgħinu familji Maltin u Għadxin, u dak li Partit Laburista fil-Gvern lest iwettaq jekk jingħata fiduċja.

Dawn l-aħħar erba’ snin, il-piżijiet minn fuq il-familji naqsu billi raħsu l-kontijiet, naqsu t-taxxi, daħlu beneriċji ġodda bħaċ-childcare b’xejn.

Aqra aktar

WEGĦDA: Gvern Laburista jkabbar l-irwol tan-negozji fis-soċjetà

Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat f’konferenza tal-aħbarijiet spjega il-proposti tal-Partit Laburista biex in-negozju jkollu rwol akbar fis-soċjetà. Il-Prim Ministru saħaq l-importanza li l-viżjoni ta’ Gvern Laburista mhijiex biss li n-negozji jgawdu minn numru ta’ vantaġġi iżda li n-negozju jkabbar is-sehem tiegħu fis-soċjetà fosthom billi n-negozji jdaħlu aktar miżuri favur il-ħaddiema.

Is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri spjegat kif matul din il-leġiżlatura, Gvern Laburista kien pro-business bi skop dan għaliex illum in-numru ta’ ażjendi kiber b’erba’ darbiet ir-rata taħt l-amministrazzjoni preċedenti, l-investiment dirett barrani żdied b’terz, l-impjiegi żdiedu b’aktar milli żdiedu fi 15-il sena L-anqas livell ta’ qgħad fl-istorja ta’ pajjiżna u d-depositi tal-familji mal-banek kibru b’41%.

Min-naħa tiegħu, l-kandidat Laburista Aaron Farrugia żied fuq dak li wettaq dan il-Gvern u qal li l-proposti mħabbra huma xhieda li dan il-Gvern aktar minn qatt qabel se jkun favur in-negozju. Sostna li Gvern laburista fl-aħħar erba’ snin assigura li l-ġid jitqassam ma’ kulħadd u li biex negozju jirnexxi jeħtieġ li tkompli ssir ħidma favur il-ħaddiema.

Għalhekk, fil-leġiżlatura li jmiss Gvern Laburista se jerġa jkun pro-business, kif juru dawn il-proposti:

Aqra aktar

Wegħdi biex l-ekonomija taħdem għalik

Il-Prim Minsitru Joseph Muscat dalgħodu spjega kif inħoloq il-Miraklu Ekonomiku Malti u dak li Gvern Laburista jwettaq jekk jerġa’ jkun elett. Fil-preżenza ta’ Stefan Zrinzo Azzopardi u Silvio Schembri, l-Prim Ministru qal li huma miżuri costed, imfassla dwar pjan simulat bid-dettalji. Minn naħa l-oħra, l-Oppożizzjoni għadha ma ppublikatx il-manifest elettorali.

Fakkar li bħala pajjiż, flimkien irnexxilna noħorġu lil Pajjiżna minn riċessjoni Nirreġistraw surplus finanzjarju, noħolqu rekord ta’ nies jaħdmu u nnaqsu t-taxxi għal kull min jaħdem. Dan minbarra li raħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għal kulħadd.

Aqra aktar

Il-wegħdi tal-Partit Laburista għall-Għawdxin

Wara li Gvern laburista wettaq il-proposti għal Għawdex, illum wiegħed li se jkun qed ikompli bil-ħidma tiegħu biex Għawdex ikompli jipparteċipa bi sħiħ fis-suċċess ekonomiku. Fil-fatt, il-Prodott Gross Domestiku żdied b’medja ta’ 26 miljun, jiġifieri ħames darbiet aktar minn dik irreġistrata qabel l-2013. Għalhekk, b’din il-viżjoni, l-Partit Laburista għandu l-għan ewlieni li jgawdu l-Għawdxin:

Aqra aktar

Gvern Laburista jevalwa l-potenzjal ta’ TEATRU RJAL IMSAQQAF

Illum kienu ppreżentati l-miri ta’ Gvern Laburista fil-qasam kulturali jekk jingħata fiduċja mill-poplu Malti u Għadwxi nar it-tlieta ta’ Ġunju.

Il-Ministru Owen Bonniċi, fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat, spjega l-importanza tas-settur kulturali fl-ekonomija Maltija, fejn xejn inqas minn 14,000 persuna taħdem f’dan il-qasam. Għalhekk jeħtieġ li dan is-settur ikompli jitjieb.

Fost il-proposti hemm li jkun evalwat il-potenzjal u l-fattibilta’ ta’ proġett għal saqaf ġdid konvertibbli għat-Teatru Rjal.

Is-saqaf isir b’senstittivita’ estetika partikolari li tixraq lil sit bħal dan. B’hekk tissolva anke l-problema tal-ħsejjes li jaffettwa lill-ġirien, inkluz l-uffiqini. Flimkien ma’ dan il-pass, isir impenn biex jikber il-potenzjal kummerċjali tat- Teatru Rjal.

Aqra aktar

Send this to a friend