Lokali – Page 7 – One News

Notifiki

Robert Arrigo se jirriżenja minn teżorier tal-PN

F’nofs kampanja għall-elezzjoni ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista, Robert Arrigo ħabbar li se jkun qed jirreżenja minn teżorier tal-partit. Il-Viċi Kap tal-Parit Nazzjonalista ħabbar dan propju fuq l-istazzjon tar-radju Nazzjonalista fil-jum  tat-Tlieta.

Huwa qal li ma jiflaħx aktar għal attakki ġejjin min nies fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Saħansitra semma persuna li bagħtlu messaġġi għal tliet mija u ħamsin darba.Aqra aktar

Proġett dwar bidla fil-kultura tat-trasport

Tnieda l-European Mobility Hub ta’ EIT, proġett b’ħidma konġunta bejn Project Aegle Foundation, l-MCAST u l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Dan il-proġett għandu l-għan li jippromovi bidla pożittiva u sostenibbli fil-kultura tat-trasport tagħna u li joħloq pjattaforma għall-kollaborazzjoni bejn il-partijiet involuti kollha fis-settur.Aqra aktar

Mara bi ġrieħi gravi wara li waqgħet minn gallarija ta’ lukanda

Mara ta’ 23 sena mix-Xgħajra, qed issofri minn ġrieħi gravi wara li waqgħet minn għoli f’San Ġiljan. L-inċident seħħ għall-ħabta tan-12:30hrs, bil-Pulizija kienu infurmati li hemm bżonn l-assistenza tagħhom fi Triq id-Dragunara, f’San Ġiljan. Il-Pulizija tad-Distrett ta’ San Ġiljan marret minnufih fuq il-post u minn stħarriġ li sar, irriżulta li l-mara sofriet xi ġrieħi wara li waqgħet minn gallarija ta’ lukanda, madwar sular u nofs għoli.

Fuq il-post issejjaħ tim mediku li ta l-ewwel għajnuna u ambulanza li ħadet lill-vittma l-Isptar Mater Dei għall-kura meħtieġa. Hemmhekk, hi ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi gravi.

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.

“Il-ħaddiema fis-servizz pubbliku għandhom sehem ewlieni biex pajjiżna jkun post aħjar” – il-PM

“Il-ħaddiema fis-settur pubbliku għandhom sehem ewlieni biex jagħmlu minn pajjiżna post aħjar għaċ-ċittadini tiegħu.” Kien b’dan il-mod ċar li l-Prim Ministru Robert Abela tkellem fl-okkażjoni fil-ġimgħa ddedikata għas-Servizz Pubbliku  bit-tema ‘Is-Servizz Pubbliku, dejjem miegħek’.

Il-Prim Ministru nnota li fl-aħħar snin sar investiment fin-nies għan-nies, u kull uffiċjal fis-servizz pubbliku huwa kruċjali biex is-servizz jingħata bl-aħjar mod.

Meta elenka għal diversi miżuri li kien hemm min qal li huma impossibbli biex jitwettqu, bħal programm ta’ seba’ mitt miljun ewro biex jinbiddlu l-uċuħ tal-pajjiż, jiġifieri t-toroq, il-Prim Ministru qal li l-uffiċjali pubbliċi jinsabu impenjati biex il-Malti u l-Għawdxin jtejbu l-livell tal-għajxien tagħhom.

Il-Prim Ministru fakkar ukoll fl-istħarriġ tal-Ewrobarometru li juri l-fiduċja tal-pubbliku fis-Servizz Pubbliku Malti żdiedet b’ammont sostanzjali. “Għax kellu direzzjoni ċara mill-Gvern, is-Servizz Pubbliku kien fl-aqwa tiegħu biex iwassal is-servizzi li jistrieħu fuqhom il-Maltin u jimplimenta b’mod effettiv il-miżuri mwiegħda fil-programm elettorali tal-Gvern li se jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna.”

Il-Prim Ministru ta ħarsa lejn ix-xogħol li sar sa mill-bidu tal-pandemija, fejn il-ħaddiema ta’ ċivil qamu għal-okkażjoni biex mhux biss iġibu lura f’pajjiżna eluf ta’Maltin li kienu jinsabu barra minn xtutna, iżda addattaw xogħolhom u sabu modi innovattivi biex iwieġbu minnufih għal ħtiġijiet ġodda “B’sodisfazzjon ngħid li l-ħaddiema fiċ-Ċivil qamu għall-okkażjoni. Ħadmu bla heda biex għenuna nimplimentaw id-deċiżjonijiet li ħadna bħala gvern biex inħarsu s-saħħa u l-għajxien tal-poplu Malti u Għawdxi. Biżżejjed ngħid li s-servizz tal-wieħed ħamsa tlieta waslulu medja ta’ 60 elf telefonata fix-xahar u 30 elf oħra matul ix-xhur tal-Covid-19.”Aqra aktar

GRAFIKU: Diversi klieb ikkonfiskati wara li nstabu jgħixu f’kundizzjonijiet ħżiena

Id-Dipartiment għall-Ħarsien tal-annimali kkonfiska numru ta’ klieb minn ġewwa residenza privata fiż-Żejtun. Dawn il-klieb instabu fi stat ta’ saħħa ħażina ħafna b’uħud minnhom saħansitra  tilfu d-dawl t’għajnejhom minħabba nuqqas ta’ kura medika. Minn informazzjoni li kiseb one.com.mt jidher li l-intervent sar għall-ħabta tal-10:30 tat-tlieta filgħodu. Preżenti wkoll kien hemm numru ta’ Pulizija mill-għassa taż-Żejtun.

Ir-razzez tal-klieb huma King Charles, Chow Chow u Shi Tsu.

Raġel hedded żewġ ġirien minorenni li jekk jitkellmu ma kinux se jaraw id-dawl tax-xemx

Raġel ta’ sittin sena mill-Qrendi baqa’ jinżamm arrestat fuq akkużi ta’ fastidju sesswali, wara li allegatament talab pjaċiri sesswali mingħand żewġ ġirien subien ta’ tlettax-il sena.
L-akkużat, li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-Qorti biex tiġi protetta l-identità tal-minuri, ġie akkużat li hedded, iffastidja u dejjaq liż-żewġ vittmi.

Huwa ġie akkużat ukoll li talabhom pjaċiri sesswali u li attakka lilhom u lil omm wieħed minnhom. L-Ispettur Roxanne Tabone qalet lill-Maġistrat Natasha Galea Sciberras li wieħed mill-vittmi tkellem dwar il-każ fit-tnax ta’ Settembru. Ir-raġel allegatament hedded lis-subien li se jpattihilhom u li qatt mhu se jerġgħu jaraw id-dawl tax-xemx jekk jgħidu lil xi ħadd dwar l-abbuż.

Fil-Qorti, l-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-Avukat Mark Mifsud Cutajar talab għall-ħelsien mill-arrest u argumenta li l-akkużat jista’ jintalab jibqa’ d-dar peress li m’għandux impjieg. Il-Qorti ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest u l-imputat baqa’ jinżamm arrestat.

Multa ta’ aktar minn €30,000 u sentenza sospiża wara li ħabat f’ristorant waqt li kien fis-sakra

Turist Ingliż wieġeb ħati li saq karozza tal-kiri waqt li kien fis-sakra u ħabat ġo tinda ta’ ristorant u weġġa’ ħafif tliet persuni f’Tas-Sliema. Ir-raġel ta’ 43 sena ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u ngħata sitt xhur ħabs sospiżi għal sentejn. Huwa ġie ordnat ukoll biex iħallas €33,960 f’danni li kkawża lir-ristorant.

Ir-raġel ġie wkoll skwalifikat milli jsuq għal perjodu ta’ sena.

Ritratt: LovinMalta

Send this to a friend