Pizza tar-Rizza f’Ta’ Xbiex

Il-Kunsill Lokali Ta’ Xbiex se jorganizza t-tieni edizzjoni ta’ Festa Rizzi.  Din id-darba, ikbar, isbaħ u ahjar, nhar is-Sibt 11 ta’ Gunju 2016 gewwa l-parkegg tal-Yacht Marina mis-18:00 ‘l quddiem.

Attivita li tattira lejha partikolarment dawk li jħobbu r-rizzi u l-frott tal-baħar, għalkemm din id-darba, l-organizzazzjoni ħasbet sabiex tagħmel platti oħra għal min ma jħobbx il-hut.

Barra r-rizzi tradizzjonali li ser jkun hemm fl-attività, ser ikun hemm diversi platti popolari u oriġinali.  Tispikka b’mod partikolari l-pizza tar-rizzi, li ser tkun ghall-bejgħ għall-ewwel darba f’Malta f’dan l-avveniment.

Aqra aktar

Ġieħ lil Kilin fir-Rabat

L-għajn ta’ San Bastjan, iż-Żmien Isajjar il-Bajtar u Għajnejn Kalanġ. Dawn huma tlett kitbiet ewlenin ta’ Kilin.

Kilin li ismu propja kien Mikiel Spiteri jibqa’ wieħed mill-kittieba popolari fil-letteratura Maltija.

Il-kittieb li kien magħruf għal karattru sod u l-passjoni li kellu lejn il-Malti twieled ir-Rabat u għalhekk kien xieraq li l-lokalità li tant ħabb tonorah permezz ta’ bust.

Bust li tpoġġa maġenb l-iskola primarja tar-Rabat, proprju fit-triq fejn Kilin kiteb dwar ħafna mill-memorji ta’ tfulitu, fil-ktieb l-Għajn ta’ San Bastjan.

Kilin kien iħobb tassew lill-familja u għalhekk ma setax jonqos li ħadna l-kummenti ta’ waħda minn uliedu.

“Ferħana ħafna, jiena waħda miż-żgħar ta’ Kilin. Ilni sentejn u tlett xhur naħdem fuq dan il-proġett u għenuni ħafna tal-Akkademja wkoll. Ferħana li fl-aħħar il-ħolma seħħet. U minbarra l-bust għandna l-ktieb, l-aħħar ktieb ta’ missieri jiġifieri, li għadu qatt ma ġie ppublikat u ħa joħroġ illum għall-bejgħ u l-flus kollha se jmorru għad-Dar tal-Providenza,” qalet bintu Rosalie Caruana.

‘Homo Melitensis’ x’inhu?

Wara 17-il sena Malta se terġa’ tipparteċipa b’mod qawwi fil-Biennale ta’ Venezja tas-sena d-dieħla.

Dan bil-għan li l-prodott kulturali u artistiku Malti jingħata l-aqwa promozzjoni f’dan wieħed mill-ikbar avvenimenti fid-dinja f’dan is-settur.

Aqra aktar

Spettaklu ta’ logħob tan-nar fil-bidu ta’ Ċentinarju Marsi

Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa titulari f’ġieħ it-Trinità Qaddisa fil-Parroċċa Matriċi tal-Marsa din is-sena għandhom sinifikat speċjali  għax qegħdin jagħtu bidu għas-Sena Ċentinarja mill-Konsgrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali SSma. Trinità. Iċ-ċerimonja tal-konsagrazzjoni kienet saret nhar id-19 ta’ April tal-1917 mill-Isqof Mauro Caruana fost il-ferħ tal-Komunità tal-Patrijiet Kapuċċini u l-poplu tal-Marsa.

Aqra aktar

Jum il-Mużewijiet se jitfakkar b’seminar f’Sant’Iermu

Jum il-Mużewijiet dis-sena se jitfakkar b’seminar dwar il-Belt, f’ Sant’Iermu, għada l-Erbgħa, 18 ta’ Mejju. Bit-titlu, Valletta as a Cultural Landscape, il-konferenza, li tibda fis-6pm, u hija miftuħa għall-pubbliku, se ssir minn ICOM Malta, id f’id ma’ Heritage Malta. ICOM tfisser International Council of Museums.

Is-serata se tkun maqsuma fi tliet taħdidiet bl-Ingliż, ta’ għoxrin minuta l-waħda, bl-ewwel kelliem ikun Joe Magro Conti, manager tal-Heritage Planning Unit, fl-Awtorità tal-Ippjanar.

Aqra aktar

Uriah Heep f’Malta

Il-Grupp Mużikali renomant Uriah Heep ser jagħti kunċert live f’pajjiżna fid-29 ta’ Lulju f’ Ta Liesse fil-Belt Valletta. Il-Grupp huwa wieħed magħruf ferm ma dawk kollha li jħobbu il-mużika rock, bil-grupp ikollu uħud mill-iktar kanzunetti popolari ta’ dan il-ġeneru.

Dan il-grupp huwa tal-istess kalibru bħal aristi kbar oħrajn bħal Led Zeppelin, Black Sabbath, u Deep Purple. Tul il-karriera twila tagħhom irnexxielhom ibiegħu aktar minn erbgħin miljun album madwar id-dinja. Matul is-sena li għaddiet, Uriah Heep tat spettaklu lil udjenzi Ewropej f’tour li għalih biljetti tal-kunċerti inbiegħu f’minuti. Hua żaru postijiet bħar-Russja, l-Olanda u anke saħansitra il- Ġappun.

Aqra aktar

Tieġ Malti fiż-Żurrieq

Nhar is-Sibt 21 ta’ Mejju 2016, fis-07:00 ta’ filgħaxija, fil-pjazza ta’ Bubaqra fiż-Żurrieq, se jsir re-enactment li juri żwieġ tipiku Malti tal-passat.

Dak iż-żmien it-tħejjija għaż-żwieġ kienet differenti ferm. Meta xebba kienet tkun lesta għaż-żwieġ, kienet titpoġġa qasrija tal-ħabaq ġot-tieqa tad-dar tagħha. Jekk ġuvni żagħżugħ kien ikollu xi intenzjoni li jiżżewweġ lil din ix-xbejba, kien iqabbad ħuttab sabiex jiftiehem mal-ġenituri tat-tfajla.

Aqra aktar

Mil-lejla, marti ssir martek

Marti martek, martek marti hija l-iktar proġett riċenti tal-kumpanija rinomata Staġun Teatru Malti li għal dawn il-ġranet se tkun l-ispattaklu ewlieni fit-Teatru Manoel.

Atturi stabbiliti bħal Carlos Farrugia, Larissa Bonaci u Kris Spiteru huma biss uhud mill-protagonisti f’dramm li żgur se jintogħgob mill-udjenza Maltija. Il-Kumpanija dejjem tellgħet l-aqwa fost it-teatru Malti, ibbażat fuq teatru ġdid li l-udjenza dejjem irrispondiet b’entużjażmu kbir għax-xogħolijiet tal-kumpanija.

Aqra aktar

Ħadu gost u irriklamaw lil Malta

Grupp barrani bl-isem ‘The Guestlist’ li jorganizza festi għaż-żgħażagħ għadu kemm gawda erbat ijiem f’pajjiżna, u jidher li ħalla Malta b’togħma tajba ħafna.Tant li fuq is-sit tagħhom jgħidu li kienet esperjenza li mhux ser jinsewha malajr. Huma organizzaw avvenimenti f’aktar minn post wieħed hawn Malta.

Aqra aktar

Send this to a friend