Sengħa Maltija li tibqa’ apprezzata

Is-Sajf huwa żmien fejn mhux biss wieħed jerħilha lejn il-bajjiet iżda huwa wkoll żmien fejn l-irħula jkunu mżewqa bi statwi tal-patruni u figuri bibbliċi fi żmien il-festa rispettiva tagħhom. Il- festa ta’ San Ġużepp f’Ħal Kirkop din is-sena kellha erba’ protagonisti ġodda. Anġli li jirrappreżentaw karatteristiċi differenti tal-patrun maħdum apposta mill-iskultur Shaun Saliba.

Aqra aktar

Mijiet iċemplu 179 għax waħedhom

Is-sena li għaddiet kien hemm 3,279 telefonata fuq is-servizz tal-179 li kienu telefonati mhux ġenwini ta’ persuni li ċemplu biex jabbużaw minn dan is-servizz tant importanti minn min ikun għaddej minn mumenti diffiċli.

Il-Ministru għall-Politika Soċjali, Michael Farrugia, qal li matul l-2015, is-servizz ta’ Supportline 179 ircieva 13,541 telefonata, li minnhom kien hemm 10,262 li kienu telefonati ġenwini. Għal mistoqsija tad-deputat, Etienne Grech, Farrugia qal li minn dawn it-telefonati ġenwini kien hemm 902-il telefonata rigward problemi ta’ saħħa mentali u 193- il telefonata relatati ma persuni ili jbatu minn dipressjoni.

Aqra aktar

Fond ġdid għall-arti jinkoraġġixxi kollaborazzjoni internazzjonali fit-tul

Dawk l-artisti li huma interessati li joħolqu proġett artistiku ambizzjuż ma’ sieħeb internazzjonali fit-tliet snin li ġejjin issa se jkollhom ukoll l-opportunità li jiffurmaw parti mill-programm tal-Belt Valletta 2018 hekk kif għadu kif tnieda fond ġdid.

Il-fond – imsejjaħ il-Multi Annual Support Grant – huwa t-tielet fergħa tal-Malta Arts Fund immexxi mill-Kunsill Malti għall-Arti u se jkollu allokazzjoni ta’ €220,000.

Aqra aktar

Ta’ ħames snin tirrappreżenta lil Malta u tirbaħ!

Layla Pulis għandha biss ħames snin. Tifla gustuża mill-Belt Vallett li rrappreżentat lil Malta f’festival tal-kant li sar Spanja.

Is-sezzjoni kienet miftuħa għal tfal ta’ bejn s-sitt snin u d-disa’ snin, iżda għalkemm Layla għandha biss ħames snin, mhux talli pparteċipat, talli ġiet l-ewwel. Ipparteċipaw żewġ Maltin oħra – waħda minnhom kisbet it-tieni post u oħra ġiet il-ħames.

Aqra aktar

‘Festa Familja’ f’Selmun

Is-Sibt li ġej se ssir Festa Familja fis-Park tal-Familija f’Selmun, bil-qliegħ kollu jmur għall-Malta Community Chest Fund.

Se jkun hemm minn kollox: il-Mellieha Scouts group, wirjiet bil-karozzi u mutur, kant u żfin minn gruppi varji, stands armati, u screen għal min irid isegwi l-logħba bejn il-Ġermanja u l-Italja mill-Euro Cup 2016. Preżenti se jkun hemm il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca.

Aqra aktar

Eżebit ix-xogħol tal-istudenti tal-Media fl-MCAST

L-istudenti tal-Media fl-Mcast l-istitut tal-Arti Kreattiva se jippreżentaw ix-xogħol tagħhom f’attivita’ li ta’ kull sena tattira bosta nies. Din is-sena l-istudenti  kellhom jagħmlu filmat mużikali bil-lingwa Maltija. Dan il-proġett kien b’kolloborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni.

Aqra aktar

Resident mill-Faċilità Korettiva b’involviment teatrali

Studenti mir-Royal Central School of Speech and Drama tal-Università ta’ Londra, b’kollaborazzjoni mal-Prison Education and Re-entry Programme fl-Università ta’ Malta u ċ-Ċentru tal-Edukazzjoni tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, ħolqu żewġ preżentazzjonijiet mar-residenti nisa u rġiel tal-Faċilità. Aqra aktar

‘Xemx’ f’Ħal Qormi

Wieħed mill-aqwa vuċijiet f’pajjiżna, Ivan Grech mill-grupp Winter Moods, se jkun qed jingħaqad mal-ħoss tradizzjonali tal-banda f’kunċert vokali u strumentali li se jsir nhar is-Sibt 25 ta’ Ġunju 2016, mtella mill-Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ingħataw aktar dettalji dwar il-programm, il-President tal-Għaqda Charles Micallef semma kif dan il-kuncert se jkun qed jgħaqqad l-element bandistiku ma’ dak ta’ muzika moderna. Hu rringrazzja lis-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes li bl-appoġġ tiegħu, il-kantant Ivan Grech se jkun qed ikanta tlett siltiet mużikali tal-Winter Moods kif ukoll is-silta ‘Xemx’ ta’ The Tramps.

Aqra aktar

“Il-Martri ta’ Kristu”

Ninsabu fis-sena 2016 imma għal nhar L-Erbgħa 6 ta’ Lulju, d-Drama Pageant Group Qormi San Sebastjan se joħodna lura għas-sena 255, wara Kristu. Permezz tal-produzzjoni ‘Il-Martri ta’ Kristu’ se nduru mal-ħajja tal-Qaddis San Sebastjan u l-Imperu Ruman.

Bi spettaklu ta’ drama, żfin, logħob bin-nar u aktar, l-atturi se jofrulna sagħtejn mill-isbaħ b’ ħidma professjonali. Bl-għan aħħari jkun li apparti l-istorja milquma bi kliem meqjus u kollu minsuġ bl-aktar reqqa, joħroġ il-kobor tal-fidi li kellu dan il-qaddis kbir fl-istorja tal-knisja ta’ Kristu.

Aqra aktar

Send this to a friend