Kultura – Page 70 – One News

Notifiki

Calleja, Venditti u Vega il-Furjana

Minn mużika klassika għal dik kontemporanja. Din hija t-tiżwiqa li wieħed jista’ jgawdi minnha jekk jattendi l-kunċert tat-tenur Joseph Calleja ta’ din is-sena. Se jkunu Antonello Venditti u Suzanne Vega, ż-żewġ kantanti barranin li din is-sena ser jakkumpanjaw lil Joseph Calleja fil-kunċert annwali tas-Sajf li ġej. Kunċert li se jsir fit-tmienja u għoxrin ta’ Lulju fuq il-fossos tal-Furjana.

Aqra aktar

Jumejn ta’ Bonsai fil-Furjana

‘Bonsai’ bil-Ġappuniż tfisser ‘pjanti ġo platt ċatt’ – u hekk huma litteralment.

L-għan oriġinali ta’ dawn il-pjanti minuskoli kien li jġiegħlu lil min iħares lejhom jirrifletti, u lil min ikabbarhom jagħmel sforz pożittiv. Il-Bonsai jissimbolizzaw eżerċizzju ta’ paċenzja u formazzjoni.

Eżerċizzju li wieħed jista’ jarah fil-Furjana, hekk kif il-Bonsai Culture Group qed jorganizza wirja illum u għada.

Aqra aktar

Sejba ta’ saba’ partikolari fil-Mellieħa

Ir-restawr tal-pittura fuq il-ħajt ta’ Sidtna Marija fis-Santwarju tal-Mellieħa wasal biex jitlesta. Il-pittura tal-Madonna u t-Tarbija ġiet skoperta fl-1972 mir-restawratur Samuel Bugeja taħt pittura oħra.

Il-proġett kofinanzjat mill-Bank of Valletta, beda f’Novembru 2012 u sar f’kollaborazzjoni maċ-ċentru nazzjonali tar-riċerka ta’ Firenze.

Aqra aktar

Appuntament sportiv f’Ħal Qormi

Il-Qormi Athletic Club ser jorganizza l-għoxrin edizzjoni tat-10K Qormi Road Race, 2K Fun Run u ser issir ukoll 10K Walk, nhar it-Tlieta, 7 ta’ Ġunju 2016.

Din it-tellieqa ser issir taħt l-awspiċi tal-Malta Amateur Athletic Association, bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali Ħal Qormi.

Aqra aktar

Jitnieda ‘Daqqa t’id’ – proġett artistiku u teknoloġiku

Nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Mejju 2016, fil-Kulleġġ Savio, tnieda ‘daqqa t’id’, il-proġett Kreattiv iffinanzjat mill-Kunsill Malti għall-Arti u mill-Ambaxxata Amerikana f’Malta.

Dan il-proġett ġab flimkien il-qasam artistiku u dak teknoloġiku. L-istudenti ta’ Savio College irċevew taħriġ speċifiku minn artisti bħal Angele Galea, Joseph Zammit u Malcolm Galea, biex eventwalment waslu għal Short film. Waqt li xi studenti ffukaw fuq il-kitba tal-iscript, oħrajn ħadmu fuq il-produzzjoni u d-direzzjoni tal-film. Il-film laqqa’ flimkien studenti- atturi flimkien ma’ atturi stabbiliti bħal Joe Quattromani u David Chircop.

Aqra aktar

Tat-Tamal Fest fil-Ħamrun

Nhar is-Sibt 18 ta’ Ġunju 2016, mit-8.30pm ‘il quddiem, fi Triq il-Kbira l-Ħamrun, ser titella’ it-tieni edizzjoni ta’ “Tat-Tamal Fest” b’risq il-Malta Community Chest Fund.

Din is-sena l-attività, organizzata mill-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu, se ssir bis-sehem tal-grupp Airport Impressions, Xarulu’ u Pierre Cordina.

Aqra aktar

“Mhux qisha biċċa drapp iebsa?”

‘Kreattiva Designs’ huwa kunċett li ma jistax ikollu isem aktar addattat. Huma l-kreazzjonijiet ta’ Julianne Marie Brincat, tfajla Maltija b’immaġinazzjoni kbira. Tagħmel l-aktar xallel, imma anke aċċessorji oħra. Ltqajna magħha u skoprejna minn fejn nibtet din l-imħabba lejn dak li huwa Malti, kulurit u ġenwin.

Aqra aktar

Pizza tar-Rizza f’Ta’ Xbiex

Il-Kunsill Lokali Ta’ Xbiex se jorganizza t-tieni edizzjoni ta’ Festa Rizzi.  Din id-darba, ikbar, isbaħ u ahjar, nhar is-Sibt 11 ta’ Gunju 2016 gewwa l-parkegg tal-Yacht Marina mis-18:00 ‘l quddiem.

Attivita li tattira lejha partikolarment dawk li jħobbu r-rizzi u l-frott tal-baħar, għalkemm din id-darba, l-organizzazzjoni ħasbet sabiex tagħmel platti oħra għal min ma jħobbx il-hut.

Barra r-rizzi tradizzjonali li ser jkun hemm fl-attività, ser ikun hemm diversi platti popolari u oriġinali.  Tispikka b’mod partikolari l-pizza tar-rizzi, li ser tkun ghall-bejgħ għall-ewwel darba f’Malta f’dan l-avveniment.

Aqra aktar

Ġieħ lil Kilin fir-Rabat

L-għajn ta’ San Bastjan, iż-Żmien Isajjar il-Bajtar u Għajnejn Kalanġ. Dawn huma tlett kitbiet ewlenin ta’ Kilin.

Kilin li ismu propja kien Mikiel Spiteri jibqa’ wieħed mill-kittieba popolari fil-letteratura Maltija.

Il-kittieb li kien magħruf għal karattru sod u l-passjoni li kellu lejn il-Malti twieled ir-Rabat u għalhekk kien xieraq li l-lokalità li tant ħabb tonorah permezz ta’ bust.

Bust li tpoġġa maġenb l-iskola primarja tar-Rabat, proprju fit-triq fejn Kilin kiteb dwar ħafna mill-memorji ta’ tfulitu, fil-ktieb l-Għajn ta’ San Bastjan.

Kilin kien iħobb tassew lill-familja u għalhekk ma setax jonqos li ħadna l-kummenti ta’ waħda minn uliedu.

“Ferħana ħafna, jiena waħda miż-żgħar ta’ Kilin. Ilni sentejn u tlett xhur naħdem fuq dan il-proġett u għenuni ħafna tal-Akkademja wkoll. Ferħana li fl-aħħar il-ħolma seħħet. U minbarra l-bust għandna l-ktieb, l-aħħar ktieb ta’ missieri jiġifieri, li għadu qatt ma ġie ppublikat u ħa joħroġ illum għall-bejgħ u l-flus kollha se jmorru għad-Dar tal-Providenza,” qalet bintu Rosalie Caruana.

Send this to a friend