Notifiki

Spettakli ta’ logħob tan-nar fil-Port il-Kbir

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Lawrenz, patrun tal-Birgu, fil-Port il-Kbir se jsiru l-ispettakli annwali ta’ logħob tan-nar, li saru parti mill-kalendarju pirotekniku ta’ pajjiżna. Dawn l-ispettakli jiġu preżentati ta’ kull sena mill-Għaqda Piroteknika 10 ta’ Awwissu tal-Birgu.

L-ispettaklu pirotekniku prinċipali msejjaħ “ La Notte Di San Lorenzo 2016” se jsir lejliet il-festa, nhar it-Tlieta 9 ta’ Awissu fl-10.00 p.m.

Il-pubbliku hu mħeġġeġ jinżel fil-post fejn ser ikun hemm is-sound system u mhux jibqa’ fuq is-swar jew f’xi inħawi oħra vantaġjużi tal-Port il-Kbir, għax inkella ma jkunx jista’ jgawdi l-pakkett kollu li ser ikun offrut. Ħdejn il-club tar-Regatta tal-Birgu, se jkun hemm mużika u diversi effetti ta’ dwal biex jikkumplimentaw l-ispettaklu pirotekniku.

Aqra aktar

Wara San Pietru b’risq il-Community Chest Fund

Fl-okkażjoni tal-25 anniversarju tal-istatwa ta’ San Pietru maħduma minn Alfred Camilleri Cauchi fl-1991, is-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birżebbuġa għada se torganizza diversi attivitajiet, bil-flus miġbura se jmorru b’risq il-Malta Community Chest Fund.Aqra aktar

Gozo Ceramics Festival fix-Xlendi

Tnediet ir-raba’ edizzjoni tal-Gozo Ceramics Festival. Għal darb’oħra dan il-festival ser isir fil-bajja tax-Xlendi, nhar is-Sibt 6 ta’ Awwissu. Il-Ministru għal Għawdex esprima s-sodisfazzjon tiegħu li dan il-festival, li kull ma’ jmur qed ikun ta’ suċċess, sar parti mill-kalendarju kulturali. B’kollox din is-sena hemm 26 esebitur, f’festival  li sar sinonimu mal-bajja tax-Xlendi f’dan iż-żmien tas-sena.

Aqra aktar

Is-sajf se jkun iċċelebrat f’Selmun

Is-Sibt li ġej issir Festa Sajf Selmun, miss-19:00 ‘l quddiem, organizzata mill-Assoċjazzoni Residenti Selmun bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali Mellieħa u l-Fondazzjoni Arkeo.

Din il-festa, li se terġa’ tieħu l-ħajja grazzi għall-Assoċjazzjoni tar-residenti, se tkun favur it-tradizzjoni Maltija, l-edukazzjoni u ambjent; valuri li l-Assoċjazzjoni tisħaq fuqhom.

Se jkun hemm kant, żfin, ikel, kummiedja qasira mtella mill-Għaqda Tejatrali Selmun u marċi brijjużi minn banda lokali. Il-mistiden speċjali ta’ din l-attività se jkun Freddie Portelli.

Aqra aktar

Qormi jikseb suċċess f’Berlin

Żagħżugħ Qormi rebaħ l-OGAE Eurovision Song Contest f’Berlin, aktar kmieni dan ix-xahar. Sebastian Calleja li jgħodd it-tmintax-il sena iffaċja kompetizzjoni minn ħdax -il pajjiż ieħor.

Calleja beda jkanta ħdax-il sena ilu u bħalissa qed jiġi mħarreġ mill-kantant Glen Vella. Għaż-żagħżugħ dan mhux l-ewwel suċċess miksub hekk kif sentejn ilu kien għamilha mal-finalisti f’Sanremo Junior Malta u anki mar l-Italja jipparteċipa b’kanzunetta.

Student jeqleb storja ta’ 75 sena f’website interattiv

L-istorja tal-pjanista Frank Camilleri, il-Bibi, li tmur lura 75 sena, inbidlet f’website interattiv minn Nicholas Azzopardi, student fl-MCAST. Il-Bibi beda jdoqq Strada Stretta meta kellu 14-il sena.

Is-Sur Azzopardi ħoloq dal-website għat-teżi tad-degree BA (Hons) fil-graphic design u interactive media. Kien Redd Caruana, is-supervisor tat-teżi li ssuġġerixxa t-tema.Aqra aktar

L-istorja ta’ Malta riveduta

A Materialist Revision of Maltese History (870-1919) huwa ktieb ġdid dwar l-istorja ta’ Malta, riċerkat u miktub minn Mark Camilleri, li jiffoka fuq il-moħħ u l-kundizzjonijiet materjali tal-Maltin ‘ordinarji’ u toffri ħarsa ġdida fl-istorja Maltija. Dan il-ktieb huwa storja kif filfatt hi, mingħajr narrattivi kbar u anedotti sbieħ li jagħmlu l-istorja Maltija interessanti u glorjuża.

Fir-realtá ma kien hemm xejn glorjuż fl-istorja Maltija; anzi bil-kontra, l-istorja Maltija hija waħda ta’ dwejjaq, oskura, traġika u bierda. Il-Maltin għixu fil-miżerja, fil-faqar, fl-insularitá u fl-injoranza u s-sopravivenza tagħhom f’termini ta’ sigurtá u ġid materjali kienet tiddependi mill-mexxejja tagħhom. L-elit Malti kien imħasseb biss kif ħa jagħmel profitt faċli minflok biex jikkontribbwixxi għall-iżvillupp sħiħ tas-soċjetá u l-benesseri tal-kompatrijotti tagħhom, filwaqt li l-kleru ħalla l-poplu fl-injoranza u l-istupiditá sabiex iżomm l-kontroll assolut fuq il-moħħ Malti.
Aqra aktar

Send this to a friend