Notifiki

Wara 42 sena, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti se jiċċaqlaq

 Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti se jagħlaq il-bieb għall-aħħar darba fi Triq Nofsinhar il-Belt Valletta nhar il-Ħadd 2 t’Ottubru.

Għal 42 sena l-Mużew Nazzjonali tal-Arti opera mid-Dar tal-Ammiraljat, kif inhi magħrufa l-binja, minħabba l-użu tagħha bħala r-residenza uffiċjali tal-Ammiraljat Ingliż fil-Mediterran fil-perjodu tal-kolonjaliżmu Ingliż.

Il-Mużew Nazzjonali tal-Arti se jiġi trasferit fil-Berġa tal-Italja fi Triq Merkanti fejn bħalissa għaddej ix-xogħol bi tħejjija ħalli l-kollezzjoni tal-arti tkun tista’ tiġi trasferita fil-binja l-ġdida. Ix-xogħol miexi kif ippjanat u l-mużew se jkun magħruf bħala l-MUŻA. Il-Mużew tal-Arti l-ġdid se jerġa’ jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku fl-2018 meta l-Belt Valletta tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura.

Aqra aktar

Fotografija u skultura f’Ħad Dingli

Tinsab miftuħa esebizzjoni ta’ fotografija u skultura, imtella’ mill-Kunsill Lokali ta’ Ħad-Dingli, fil-premises tan-19th Dingli Girl Guides f’ Misraħ Francis Ebejer f’Ħad-Dingli.

Fl-okkazzjoni ta’ Jum Ħad-Dingli li jaħbat nhar il-Ħadd 18 ta’ Settembru, l-Kunsill Lokali ta’ Ħad-Dingli ħaseb sabiex itella’ esebizzjoni tat-talent ta’ żewġ artisti Dinglin, Joe Smith (fotografu) u Charles Sammut (skultur). L-esebizzjoni bit-tema’ “Is-Sensi” tesplora t-tema’ li l-Kunsill għażel għall-Jum Ħad-Dingli, hekk kif wieħed jista’ jesperjenza s-sħubija ta’ raħal pittoresk bl-użu tal-ħames sensi.

Aqra aktar

Festa ta’ ikel Ċiniż fil-Fgura

 2Minds Events b’kollaborazzjoni mal-Kunsill tal-Fgura, għal darb’oħra ser jerġgħu jtellgħu iċ-Chinese Food Festival.  Dan ser ikun nhar is-Sibt, 24 ta’ Settembru fi Vjal Kottoner, il-Fgura mis-6pm ‘l quddiem. Din se tkun it-tieni edizzjoni.

Din is-sena ser ikun hemm kumdità sħiħa għat-tisjir neċessarju kollu. Filfatt it-triq ser tigi magħluqa biex b’hekk jintrama’ stage bil-partecipazzjoni ta’ ħafna skejjel ta’ zfin.

Aqra aktar

4 xhur ħabs wara li daħħal miegħu l-ħabs l-eroina

Raġel ta’ 35 sena mill-Kosta tal-Ivorju ingħata s-sentenza t’erba’ xhur ħabs wara li nstab ħati li kellu fil-pussess tiegħu d-droga eroina meta daħal fil-ħabs ta’ Kordin. Il-każ imur lura għal Marzu tas-sena l-oħra, meta mar fil-Faċilità biex iħallas depożitu fuq każ ieħor li kellu.
Aqra aktar

‘Swejjaq’ f’ San Lawrenz

Nhar il-Ħadd 18 ta’ Settembru l-Kunsill Lokali San Lawrenz ser jerġa’ jorganizza l-Iswejjaq. Swejjaq jagħti l-esperjenza ta’ suq artiġjanali li konna naraw fl-antik f’diversi pjazzez mxerdin madwar Malta u Għawdex.

F’din l-edizjoni ser jispikkaw fost l-oħrajn l-ikel tipiku Għawdxi ppreparat minn Ta’ Ċangura Folk Group. Ħxejjex u prodotti tal-għalqa minn bdiewa Għawdxin. Xogħol artiġjanali u prodotti oħrajn magħmula lokalment.

Aqra aktar

Arti fil-festa u tul taraġ rustiku

Għal darboħra, l-Art Club 2000 qed jorganizza esebizzjoni mill-isbaħ tal-arti u artigjanat bħalha parti miċċelebrazzjoni ta’ żmien il-festa tal-Vitorja ġewwa l-Mellieħa. Din l-esebizzjoni hija is-sbatax-il edizzjoni minn meta twaqqaf l-Art Club – organizzazjoni volontarja bl-għan ewlieni li tippromwovi kultura artistika fost t-tfal u anke l-kbar.

Fost ix-xogħlijiet esebiti tul it-taraġ rustiku ta’ Triq San Publju kif ukoll ġewwa l-Club inniffsu wieħed jista’ jammira pittura u skultura ta’ madwar sittin artist differenti, lkoll b’temi u lwien differenti. Issib ukoll għadd ta’ xogħolijiet artiġjanali, magħmulin minn studenti li jattendu d-diversi korsijiet li jorganizza l-istess Club.

Aqra aktar

Lejla Spanjola fil-Ġnien tal-Gardjola tal-Isla

Lejla unika ta’ kant u żfin b’tema Spanjola ser tigi imtella’ nhar il-Ġimgħa, 2 ta’ Settembru fil-ġnien tal-Gardjola, fl-Isla.

Il-post igawdi veduti mill-isbaħ, fejn minn fuq is-swar tal-Gardjola tara il-belt  Valletta, il-Port il-Kbir u l-Forti Sant’Anglu.

Din l-attività qed tkun organizzata mill-Fondazzjioni Inspire flimkien mall-klabb tas-Senglea Regatta b’kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Isla.  Kull min ser iżur din l-attività ser ikollu l-opportunità li jduq selezzjoni ta’ nbejjed Spanjoli Rioja, Sangria, platti tradizzjonali Spanjoli oħrajn u ma setatx tonqos il-famuża Paella!  Rioja huwa reġjun imsemmi għall-inbid, b’marka ta’ kwalifika (DOC).  L-inbid minn dan ir-reġjun huwa magħmul minn għeneb miżruh fil-komunitajiet ta’ La Rioja u Navarre kif ukoll Álava.

Aqra aktar

Maratona b’risq il-Fondazzjoni Nazareth

Il-Fondazjoni Nazareth se torganizza maratona televiżiva nhar it-18 ta’ Settembru fuq l-istazzjonijiet kollha.

Ġimgħa qabel, nhar it-tlieta ta’ Settembru, se ssir maratona oħra fil-Bajja s-Sabiħa f’Birżebbuga, mill-11:00am sal-11:00pm.  Se jsiru wirjiet tal-karozzi Ford, tittella’ fiera ta’ divertiment u jkun hemm attrazjonijiet varji.

Fondazzjoni Nazareth tnediet nhar it-8 ta’ Settembru 1995 minn Fr. Angelo Seychell, bħala organizzazzjoni għall-persuni bi bżonnijiet speċjali. Hija tipprovdi djar għal dawk li m’għandhom l-ebda familja jew ma jkunux jistgħu jgħixu mal-familja tagħhom, għal xi raġuni jew oħra. Id-dar hija mmexxija minn bord tad-Diretturi taħt id-direzzjoni tal-President u l-Amministratur tiegħu.

Imħabbar il-programm ta’ Spazju Kreattiv

Fil-Kavallier ta’ San Ġakbu ġie imħabbar il-programm ta’ Spazju Kreattiv għal bejn Settembru li ġej u Lulju tas-sena d-dieħla.

Se jkunu għaxar xhur li fihom se nkomplu naraw prestazzjonijiet multi-dixxiplinarji, kunċerti mużikali u wirjiet tal-arti li se jkomplu jixprunaw il-kreattività artistika f’pajjiżna.

F’dawn l-aħħar xhur spikka l-interess ta’ bosta li ressqu s-sottomissjonijiet tagħhom sabiex ikunu parti minn Spazju Kreattiv. Mill-applikazzjonijiet kollha ntgħażlu sittin proġett li jkopru mal-ħmistax-il forma t’espressjoni artisitika differenti.

Barra minn hekk, din is-sena wkoll mistennija tingħata importanza kif jixraq lil wirt artistiku u kulturali tal-aħħar seklu li għadda.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Isaħħru lill-udjenza bil-vuċi tagħhom

Il-mużika u l-Maltin żgur li jmorru tajjeb flimkien, bosta jsegwu l-mużika mhux biss dik tax-xena lokali iżda anke dik internazzjonali. Fost dawn insibu bosta li jsegwu l-Eurovision, kif ukoll numru kbir ta’ kantanti Maltin jipparteċipaw f’festivals lokali u internazzjonali.

Aqra aktar

Send this to a friend