Notifiki

Għana u Nasori fil-Palazz tal-Inkwiżitur

Heritage Malta tippreżenta GħaNasori: Unity in Diversity (GħaNasori: Unità fid-Diversità) fil-Palazz tal-Inkwiżitur sabiex tqajjem kuxjenza akbar fuq il-wirt intanġibbli.

L-GħaNasori huwa proġett affaxxinanti ta’ Fiorella Camilleri, mużiċista tal-flute u l-piccolo mal-Orkestra Filarmonika Maltija. Il-kunċert se jinkludi Għana tal-Fatt, Għana fil-Għoli, Makjetta, Botta u Risposta u Nasori, u se jkun kumplimentat b’taħlita finali ta’ Għana u Nasori. In-Nasori Bugaku hija żifna tradizzjonali Ġappuniża li kienet tindaqq u tinżifen fil-palazzi Imperjali.

Aqra aktar

Ħarġa agrarja għall-familja kollha l-Ħadd li ġej

“Ħad-Dingli – Ħidma Agrarja u Tradizzjonijiet” Din hi l-14-il edizzjoni li se tkun qed tittella’ l-Ħadd li ġej f’Ħad-Dingli li tibda fit-8:00 ta’ filgħodu sal-17:00 ta’ wara nofsinhar. Attività li hi ffukata li tippromwovi t-tradizzjonijiet tal-Gżejjer Maltin b’mod speċjali dawk Dinglin. Din hi mera ta’ x’joffri r-raħal ta’ Ħad-Dingli fil-qasam kulturali, agrikolu, gastronomiku tradizzjonali u l-aspetti ekoloġiċi tal-madwar.

Din l-attività se sservi ta’ pjattaforma għal dak li r-raħal kapaċi joffri, b’esperjenza agrikola unika fejn il-viżitaturi jistgħu josservaw u jieħdu sehem fit-tradizzjonijiet agrikoli li, sfortunatment, qed jispiċċaw, u li posthom qiegħed jittieħed minn diversi żviluppi teknoloġiċi.

Din hija attività li ta’ kull sena tkun ta’ success. Fil-fatt, is-sena l-oħra attendew iktar minn għaxart elef ruħ, fosthom anke turisti.

Aqra aktar

Proġett favur aktar volontarjat fost iż-żgħażagħ

Qiegħdin ngħixu f’soċjeta fejn il-popolazzjoni globali taż-żgħazagħ qiegħda tiżdied jum wara jum. Illum hawn aktar minn 1.2 biljun żagħżugħ u żagħżugħa madwar id-dinja u għalhekk l-irwol taż-żgħażagħ qatt ma kien iktar importanti.

Matul l-aħħar xhur, numru ta’ żagħżagħ Maltin ipparteċipaw f’proġett bil-għan li titqajjem aktar kuxjenza fuq il-volontarjat fost iz-żgħażagħ.

Aqra aktar

Gawdi xeni mill-isbaħ tal-ambjent meta żżur it-Tempji ta’ Skorba

Heritage Malta se tiftaħ it-Tempji ta’ Skorba għall-pubbliku waqt l-attivitá ‘Frott il-bidwi Mġarri’ li se ssir nhar il-Ħadd 23 t’April 2017 fl-Imġarr.

It-Tempji ta’ Skorba jinsabu fiż-Żebbiegħ, fil-limiti tal-Imġarr, li huwa sinonimu mal-qasam agrikolu f’Malta. Is-sit fejn jinsabu dawn it-tempji mhux biss joffru xeni mill-isbaħ tal-ambjent rurali Malti iżda jfakkru lill-viżitatur fl-ambjent li kien imdawwar bih dawn it-tempji.

Aqra aktar

Herkules f’Selmun!

Nhar il-Ħadd li ġej, Selmun Residents Association  se torganizza attività bl-isem ta’ Operation Herkules, the battle at Selmun, fl-inħawi tal-Palazz ta’ Selmun.

Waqt din l-attività li tibda fl-għaxra ta’ filgħodu u tibqa sejra sa filgħaxija se jkun hemm wirjiet ta’ vetturi, ta’ armi li kienu jintużaw mill-Ġermanizi u l-Ingliżi fit-tieni gwerra dinija, taħditiet informattivi kif ukoll battalja bejn il-Ġermanizi u l-Ingliżi u ħafna iktar għall-familji kollha.

L-attività qed tiġi organizzata flimkien mall-Kunsill Lokali tal-Mellieħa, Arkeo, Battlefront Living History Group Malta u Military Vehicle Collector Club.

 

Famużi madwar id-dinja bl-ewfonju u issa ġejjin Malta

Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet, K&G (Kurun & Gilbert) Mouthpieces bi pjaċir iħabbru li nhar l-Erbgħa 19 t’April David Thorthon u Daniel Thomas, żewġ mużisċisti li jdoqqu l-ewfonju ta’ fama internazzjonali ser jesegwixxu kunċert fil-Każin Malti fejn waqt xi siltiet se jkunu akkumpanjati mill-pjanista Ingliża Ruth Webb.

Waqt dan il-kunċert ser jindaqqu diversi stili ta’ mużika minn 21st Century Euphonium għal xogħol romantiku. Se jindaqqu ukoll diversi siltiet premier li ġew miktuba apposta għal dawn l-artisti fenomenali. Huma se jkunu qed idoqqu fuq bażi individwali, bħala dwett kif ukoll akkumpanjati mill-pjanista.

Għal aktar informazzjoni idħlu fuq www.kandgmouthpieces.com

Talenti mużikali f’Malta mill-Belarus

Żewġ mużiċisti stabbiliti se jesprimu t-talenti tagħhom fil-Valletta Campus Theatre. Fuq inizjattiva ta’ Dr Reuben Pace, il-pjanista Natalia Malnach u Yauhen Shymanovich bil-klarinett se jkunu qed idoqqu fil-preżenza tal-kompożitur Dr. Katsiaryna Shymanovich, ukoll mill-Belarus.

Għal żewġ siltiet se tkun qed tingħaqad magħhom il-mezzo-sopran Maltija Clare Ghigo. Se tkun interessanti ferm l-interpretazzjoni tagħhom ta’ biċċiet Maltin bħal “Fil-Qosor” u “Victoria’s Lament” tal-organizzatur, Dr Pace.

Dettalji tista’ ssibhom hawn.

Aqra aktar

L-irxoxt tal-Kalkara wara nuqqas ta’ 18-il sena

Wara nuqqas ta’ 18-il sena, il-Kalkarizi jerġgħu jiċċellebraw Ħadd il-Għid b’dimostrazzjoni bil-vara ta’ Kristu rxoxt mat-toroq tar-raħal pittoresk tal-Kalkara.

Il-vara msawwra minn idejn l-iskultru u statwarju Alfred Camilleri Cauchi hija propjeta’ tal-Għaqda mużikali San Ġuzepp, liema għaqda li fi ħdanha nsibu l-Banda San Ġuzepp li din is-sena qed tiċċellebra it-tletin sena mit-twaqqif tagħha, u l-anniversarju mit-twaqqif tal-ewwel banda fir-raħal tal-Kalkara.

Aqra aktar

Awguri, Fra!

• Wieħed mill-iktar karattri memorabbli twieled ħamsin sena ilu

Kien l-10 ta’ April 1967 meta twieled karattru simpatiku li għadu mnaqqax fil-qlub ta’ dawk li żmien il-primarja kien idur miegħu: Fra Mudest.

Aqra aktar

Send this to a friend