Kultura – Page 61 – One News

Notifiki

Proġett favur aktar volontarjat fost iż-żgħażagħ

Qiegħdin ngħixu f’soċjeta fejn il-popolazzjoni globali taż-żgħazagħ qiegħda tiżdied jum wara jum. Illum hawn aktar minn 1.2 biljun żagħżugħ u żagħżugħa madwar id-dinja u għalhekk l-irwol taż-żgħażagħ qatt ma kien iktar importanti.

Matul l-aħħar xhur, numru ta’ żagħżagħ Maltin ipparteċipaw f’proġett bil-għan li titqajjem aktar kuxjenza fuq il-volontarjat fost iz-żgħażagħ.

Aqra aktar

Gawdi xeni mill-isbaħ tal-ambjent meta żżur it-Tempji ta’ Skorba

Heritage Malta se tiftaħ it-Tempji ta’ Skorba għall-pubbliku waqt l-attivitá ‘Frott il-bidwi Mġarri’ li se ssir nhar il-Ħadd 23 t’April 2017 fl-Imġarr.

It-Tempji ta’ Skorba jinsabu fiż-Żebbiegħ, fil-limiti tal-Imġarr, li huwa sinonimu mal-qasam agrikolu f’Malta. Is-sit fejn jinsabu dawn it-tempji mhux biss joffru xeni mill-isbaħ tal-ambjent rurali Malti iżda jfakkru lill-viżitatur fl-ambjent li kien imdawwar bih dawn it-tempji.

Aqra aktar

Herkules f’Selmun!

Nhar il-Ħadd li ġej, Selmun Residents Association  se torganizza attività bl-isem ta’ Operation Herkules, the battle at Selmun, fl-inħawi tal-Palazz ta’ Selmun.

Waqt din l-attività li tibda fl-għaxra ta’ filgħodu u tibqa sejra sa filgħaxija se jkun hemm wirjiet ta’ vetturi, ta’ armi li kienu jintużaw mill-Ġermanizi u l-Ingliżi fit-tieni gwerra dinija, taħditiet informattivi kif ukoll battalja bejn il-Ġermanizi u l-Ingliżi u ħafna iktar għall-familji kollha.

L-attività qed tiġi organizzata flimkien mall-Kunsill Lokali tal-Mellieħa, Arkeo, Battlefront Living History Group Malta u Military Vehicle Collector Club.

 

Famużi madwar id-dinja bl-ewfonju u issa ġejjin Malta

Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet, K&G (Kurun & Gilbert) Mouthpieces bi pjaċir iħabbru li nhar l-Erbgħa 19 t’April David Thorthon u Daniel Thomas, żewġ mużisċisti li jdoqqu l-ewfonju ta’ fama internazzjonali ser jesegwixxu kunċert fil-Każin Malti fejn waqt xi siltiet se jkunu akkumpanjati mill-pjanista Ingliża Ruth Webb.

Waqt dan il-kunċert ser jindaqqu diversi stili ta’ mużika minn 21st Century Euphonium għal xogħol romantiku. Se jindaqqu ukoll diversi siltiet premier li ġew miktuba apposta għal dawn l-artisti fenomenali. Huma se jkunu qed idoqqu fuq bażi individwali, bħala dwett kif ukoll akkumpanjati mill-pjanista.

Għal aktar informazzjoni idħlu fuq www.kandgmouthpieces.com

Talenti mużikali f’Malta mill-Belarus

Żewġ mużiċisti stabbiliti se jesprimu t-talenti tagħhom fil-Valletta Campus Theatre. Fuq inizjattiva ta’ Dr Reuben Pace, il-pjanista Natalia Malnach u Yauhen Shymanovich bil-klarinett se jkunu qed idoqqu fil-preżenza tal-kompożitur Dr. Katsiaryna Shymanovich, ukoll mill-Belarus.

Għal żewġ siltiet se tkun qed tingħaqad magħhom il-mezzo-sopran Maltija Clare Ghigo. Se tkun interessanti ferm l-interpretazzjoni tagħhom ta’ biċċiet Maltin bħal “Fil-Qosor” u “Victoria’s Lament” tal-organizzatur, Dr Pace.

Dettalji tista’ ssibhom hawn.

Aqra aktar

L-irxoxt tal-Kalkara wara nuqqas ta’ 18-il sena

Wara nuqqas ta’ 18-il sena, il-Kalkarizi jerġgħu jiċċellebraw Ħadd il-Għid b’dimostrazzjoni bil-vara ta’ Kristu rxoxt mat-toroq tar-raħal pittoresk tal-Kalkara.

Il-vara msawwra minn idejn l-iskultru u statwarju Alfred Camilleri Cauchi hija propjeta’ tal-Għaqda mużikali San Ġuzepp, liema għaqda li fi ħdanha nsibu l-Banda San Ġuzepp li din is-sena qed tiċċellebra it-tletin sena mit-twaqqif tagħha, u l-anniversarju mit-twaqqif tal-ewwel banda fir-raħal tal-Kalkara.

Aqra aktar

Awguri, Fra!

• Wieħed mill-iktar karattri memorabbli twieled ħamsin sena ilu

Kien l-10 ta’ April 1967 meta twieled karattru simpatiku li għadu mnaqqax fil-qlub ta’ dawk li żmien il-primarja kien idur miegħu: Fra Mudest.

Aqra aktar

Fil-Forti Sant’Anġlu, jgħidu li tidher ‘is-Sinjura l-Griża’

Wara li s-sieħba tal-Kastellan de Nava heddet li tikxef ir-relazzjoni sigrieta tagħhom, hi nqatlet u ndifnet f’wieħed mill-ħitan tal-Forti Sant’Anġlu. Jingħad li s-Sinjura l-Griża bdiet tidher f’dan il-forti … sal-lum.

Wara l-interess qawwi li ntwera fis-sensiela ‘Dark Tales’, Heritage Malta se torganizza attività oħra simili bbażata fuq misteri u stejjer sopranaturali marbuta mal-Forti Sant’Anġlu. Minbarra li hu ġawhra fl-istorja kulturali ta’ Malta, dan il-forti għandu ħafna misteri u leġġendi marbuta mal-istorja twila tiegħu.

Aqra aktar

“U fit-tielet jum qam”

Is-Soċjeta Filarmonika Ġ.M. Fra. Antoine De Paule, Banda Kristu Re (Raħal Ġdid) jistiednuk tiġi żżur il-Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira “U fit-Tielet Jum Qam”, li se ssir fil-Kantina tal-Każin għas-26 sena konsekutiva, mit-Tnejn 10 ta’ April sal-Ġimgħa 14 ta’ April 2017.

Il-Wirja hija maqsuma f’erbgħa taqsimiet. Ċenaklu “Life Size”, replika tal-liżar ta’ Kristu, sett vari ta’ l-artist Għawdxi Joe Cutajar Żahra u l-passjoni ta’ Kristu mekkaniżata. Id-dħul għal din il-wirja huwa b’xejn. Ftuħ uffiċjali tal-wirja nhar it-Tnejn 10 ta’ April fis-7:30pm mill-Kappillan tal-Parroċċa Kristu Re, Dun Marc Andre’ Camilleri flimkien ma Sindku ta’ Raħal Ġdid Domnic Grima. Il-wirja fost il-Ġimgħa tkun miftuħa mis-6:00pm sa 9:00pm, Ħamis ix-Xirka mill-5:00pm sa nofs il-lejl u fil-Ġimgħa l-Kbira mill-5:00pm sa 12:00pm.

“Miġruħ minħabba fi dnubietna”

Hekk qal il-profeta Iżaija fuq Sidna Ġesu’ Kristu.  U hekk jismgħa r-rappreżentazzjoni li l-Propera Avgesco Drama Group tal-Ħamrun ser ikun qed itella’ din is-sena fl-okkażjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa.  Din hija r-raba’ rappreżentazzjoni ħajja li ser ikun qed jorganizza dan il-grupp bis-sehem sħiħ tal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun, fejn għaldarba oħra iz-zuntier tal-parroċċa San Gejtanu ser jinbidel fil-belt ta’ Ġerusalem, biex twassal lil dawk preżenti l-ġrajja ta’ din l-akbar imħabba.

Aqra aktar

Send this to a friend