Missierna li x’aktarx inti fis-smewwiet

Set jittella’ l-ewwel dramm Malti għal din is-sena fit-Teatru Manoel. Wara s-suċċess li l-awtur Simon Bartolo kiseb b’ Jiena nħobb, inti tħobb, kif ukoll Ħabbilni ħa nirbaħ, se jerġa’ jirritorna b’xogħol ġdid u kontroversjali għall-aħħar.

Is-suġġett trattat se jkun l-abbuż sesswali. Suċċess garantit ieħor mingħand l-Istaġun Teatru Malti. Ser tittella’ fil-15, 16, 17 u fit-18 ta’ Frar li ġej.

Int dilettant?

Tistgħaġbux…u din is-sena iżjed tistagħġbux…għax iż-żmien itir u iva avolja għadu kif kien il-Milied, minħabba li ħafna festi se jiġu ċċelebrati kmieni, ħafna huma dawk li bħalissa anke f’dan il-ħin tal-lejl (22.58)  jibdew jintasbu fl-imħażen iħitu jew jaraw x’għandhom mis-sena li ghaddiet. Avolja jmiss il-karnival qabel.

Nirreferu għad-dilettanti tal-Ġimgħa Mqaddsa għax tajjeb li wieħed jiftakar li apparti l-iskop reliġjuż, din il-festa hija marbuta ħafna mat-tradizzjonijiet minsuġa fil-karattru Malti. Maż-żmien din evolviet u bdiet tinkludi pageants li jsiru f’diversi rħula li saru popolari mmens u l-poplu jkun jistenniehom. Dawn jitqiesu bħala tradizzjonijiet ġodda ta’ żmienna.

Aqra aktar

Approvat ir-restawr tal-loġġa ta’ Pinto f’Ħal Qormi

Il-Kummissjoni tal-Ippjanar tat permess biex isiru żewġ proġetti fil-lokalita’ ta’ Ħal Qormi; ir-restawr tal-loġġa ta’ Pinto fi Pjazza Narbona u ieħor ta’ tisbieħ fi Pjazza tal-Knisja ż-żghira ta’ San Bastjan.

Il-Loġġa ta’ Pinto tinsab biswit il-Knisja ta’ San Bastjan u kellha bżonn restawr immedjat. Inbniet oriġinrajment fl-1772 biex tfakkar il-31 sena minn meta Manuel Pinto de Fonseca sar Granmastru tal-Ordni. Din il-loġġa kienet tappartjeni għal dar akbar li kienet tinkludi wkoll l-istalel tal-Gran Mastru nnifsu. Il-kumpless kien ġie żviluppat bħala post għall-akkomodazzjoni soċjali fl-1981. Il-Leġġenda tgħid li l-gran Mastru kien ipoġġi f’din il-loġġa biex jistkenn mix-xemx waqt li jsewgi t-tlielaq taż-żwiemel.

Aqra aktar

Aġġornat: Dalgħodu fil-Ħamrun…

Il-Ħamruniżi matul din il-ġimgħa kellhom ċelebrazzjoni ad unur il-padrun San Gejtanu. Is-soltu l-festa tkun iċċelebrata f’Awwissu. Din il-parroċċa qed tiċċelebra l-500 anniversarju tad-dehriet mistiċi li esperjenza San Gejtanu waqt it-talb u l-meditazzjoni li kien jagħmel fil-Bażilika ta’ Santa Maria Maggiore f’Ruma. Fil-lejl ta’ qabel il-Milied tas-sena 1517, il-Madonna tat lill-Bambin Ġesu’ f’idejn San Gejtanu li hu magħruf bħala l-qaddis tal-Providenza.

Aqra aktar

Dati kmieni għal din is-sena. Ħu nota!

Propju llum kienet l-aħħar ġurnata sħiħa d-dar għall-istudenti li nhar it-Tnejn jirritornaw lura l-iskola, wara l-weekend. Dan wara ħmistax vaganzi tal-Milied. Issa jmiss li l-istudenti jibdew jaħsbu għall-eżamijiet ta’ nofs is-sena bil-mod il-mod u mingħajr stress żejjed, iżda ma jdumux ma jkollhom il-vaganzi tal-karnival u wara tal-Għid il-Kbir.

 

Din is-sena, iva, kollox ġej kmieni. Il-Ġimgha l-kbira se tiġi ċċelebrata fit-30 ta’ Marzu u l-Għid il-Kbir jaħbat fl-1 t’April. Ras ir-Randan se jaħbat propju f’jum San Valentinu, fl-14 ta’ Frar. San Pawl se jiġi ċċelebrat fis-27 ta’ Jannar. Fi żmien il-Ġimgħa Mqaddsa, il-festa tar-Redentur f’ħafna parroċċi se ssir fid-9 ta’ Marzu u d-Duluri tiġi ġimgħa qabel il-Ġimgħa l-kbira, jiġifieri fit-23 ta’ Marzu. Din tiġri kull tant snin, infatti biex terġa’ tiġi daqshekk kmieni l-Ġimgħa Mqaddsa, irridu nistennew is-sena 2023. Kif kienu jgħidu l-Maltin ta’ dari, ‘jekk int tħobb l-avvenimenti u l-iffesteġġjar, f’pajjiżna ma tagħmilx f’qalbek’ u din is-sena, se niċċelebrawhom malajr.

BIL-FILMAT: Kaxxa nfernali f’daqqa f’Napli

Hekk tibda s-sena f’Napli, fin-naħa t’isfel tal-Italja. Hija tradizzjoni fil-pajjiż li n-nar jitla’ kollu f’salt bl-iskop li kulħadd ikun qed jiċċelebra mument unit.

Sal-lum Napli għadha magħrufa għall-istil tat-toroq tagħha b’ambjent storbjuż u mċaqlaq u anke għall-presepju Naplitan. Hija magħrufa wkoll ghall-festi tradizzjonali bħal San Gennaro fejn id-demm tal-qaddis San Januarius jinħall darbtejn f’sena; f’Mejju u f’Settembru. Jekk dan ma jsirx, il-poplu Naplitan jibża’ li se jiġri avveniment mhux pjaċevoli matul is-sena. Bosta Maltin xi darba żaru dan il-pajjiż speċjalment għall-ikel u għax-xiri tal-pasturi.

15-il jum biss il-bogħod mill-Festa

Ninsabu biss 15-il jum bogħod minn dik li qed titqies bhala l-akbar ċelebrazzjoni fil-Kapitali Maltija mill-Indipendenza l’hawn. Bosta attivitajiet ma jaqtgħux, ħa joffru spettaklu lil kulħadd tul is-sena li għadha kemm bdiet, u li warajha se tħalli legat li se jibqa’ jissemma. Bosta attivitajiet ser jibdew mill-14 tax-xahar u jilħqu quċċata fl-20 ta’ Jannar permezz tal-attivita’ Erba’ Pjazez. L-ispettaklu se jsir kull siegħa fil-pjazez prinċipali Beltin: Pjazza Tritoni (Il-Qawma tat-Tritoni), Pjazza San Ġorg (Qalbna), Pjazza San Ġwann (Elfejn u tmintax) u Pjazza Kastilja (Minn Qiegħ l-Imgħoddi għall-Quċċata tal-Ġejjien)

Aqra aktar

Jannar iqaxxar ġild ta’ ħmar

Ħafna jqisu dan ix-xahar li ma jkunx fih tant attivita’ minħabba li jkunu għaddew il-jiem ta’ festi. Mhux l-istess din is-sena għaliex propju lejn l-aħħar ta’ dan ix-xahar se tkun iċċelebrata l-festa ta’ San Pawl Nawfragu minħabba li fl-10 ta’ Frar inkunu qegħdin waqt il-karnival.

Aqra aktar

Baqa’ festa oħra imma l-Maltin iżarmaw kmieni

Ħafna huma dawk li jżarmaw djarhom fit-tieni jum tas-sena. Propjament, baqa’ festa oħra għada biex żmien il-festi kif nafuh, ngħidu li ġie fi tmiemu, għalkemm ikun baqa’ l-gandlora fit-2 ta’ Frar li tfakkar meta Ġesu’ Bambin ġie ppreżentat fit-tempju. Ta’ kull sena ssib ħafna nies li jużaw mezzi soċjali biex ifakkru li baqa’ l-Epifanija imma bħal donnha din il-festa f’pajjiżna hija biss iċċelebrata fil-Knisja.

Aqra aktar

Il-Mina ta’ Notre Dame lura għall-glorja tagħha

Li żżur il-Mina ta’ Notre Dame fit-tarf tal-Birgu se tibda tkun esperjenza ġdida wara li ġew approvati xogħolijiet ta’ restawr mill-Awtorita’ tal-ippjanar. Ix-xogħol ser jinkludi r-restawr esterjuri tal-mina, skavar u rikostruzzjoni tal-foss li jdur madwar il-mina kif ukoll l-installazzjoni ta’ lift li se joffri veduta panoramika. Il-lift se jwassal lin-nies sal quccata tal-mina monumentali fejn se ssir pjattaforma apposta.

Il-proġett se jsir mill-Fondazzjoni Wirt Artna li għandha fil-kura tagħha dan il-post. Dan ġie wkoll milqugħ mis-Superintendenza tal-Wirt Kulturali u x-xogħol se jkun taħt sorvelljanza ta’ uffiċjali għall-konservazzjoni tal-wirt fi ħdan l-Awtorita’ tal-Ippjanar.

Dan il-monument kellu użu militari għal madwar 300 sena, mibni fuq stil Barokk, maqsum fuq ħames livelli u jinkludi wkoll bust tal-Gran Mastru Nicolas Cottoner.

Send this to a friend