Kultura – Page 56 – One News

Notifiki

Dati kmieni għal din is-sena. Ħu nota!

Propju llum kienet l-aħħar ġurnata sħiħa d-dar għall-istudenti li nhar it-Tnejn jirritornaw lura l-iskola, wara l-weekend. Dan wara ħmistax vaganzi tal-Milied. Issa jmiss li l-istudenti jibdew jaħsbu għall-eżamijiet ta’ nofs is-sena bil-mod il-mod u mingħajr stress żejjed, iżda ma jdumux ma jkollhom il-vaganzi tal-karnival u wara tal-Għid il-Kbir.

 

Din is-sena, iva, kollox ġej kmieni. Il-Ġimgha l-kbira se tiġi ċċelebrata fit-30 ta’ Marzu u l-Għid il-Kbir jaħbat fl-1 t’April. Ras ir-Randan se jaħbat propju f’jum San Valentinu, fl-14 ta’ Frar. San Pawl se jiġi ċċelebrat fis-27 ta’ Jannar. Fi żmien il-Ġimgħa Mqaddsa, il-festa tar-Redentur f’ħafna parroċċi se ssir fid-9 ta’ Marzu u d-Duluri tiġi ġimgħa qabel il-Ġimgħa l-kbira, jiġifieri fit-23 ta’ Marzu. Din tiġri kull tant snin, infatti biex terġa’ tiġi daqshekk kmieni l-Ġimgħa Mqaddsa, irridu nistennew is-sena 2023. Kif kienu jgħidu l-Maltin ta’ dari, ‘jekk int tħobb l-avvenimenti u l-iffesteġġjar, f’pajjiżna ma tagħmilx f’qalbek’ u din is-sena, se niċċelebrawhom malajr.

BIL-FILMAT: Kaxxa nfernali f’daqqa f’Napli

Hekk tibda s-sena f’Napli, fin-naħa t’isfel tal-Italja. Hija tradizzjoni fil-pajjiż li n-nar jitla’ kollu f’salt bl-iskop li kulħadd ikun qed jiċċelebra mument unit.

Sal-lum Napli għadha magħrufa għall-istil tat-toroq tagħha b’ambjent storbjuż u mċaqlaq u anke għall-presepju Naplitan. Hija magħrufa wkoll ghall-festi tradizzjonali bħal San Gennaro fejn id-demm tal-qaddis San Januarius jinħall darbtejn f’sena; f’Mejju u f’Settembru. Jekk dan ma jsirx, il-poplu Naplitan jibża’ li se jiġri avveniment mhux pjaċevoli matul is-sena. Bosta Maltin xi darba żaru dan il-pajjiż speċjalment għall-ikel u għax-xiri tal-pasturi.

15-il jum biss il-bogħod mill-Festa

Ninsabu biss 15-il jum bogħod minn dik li qed titqies bhala l-akbar ċelebrazzjoni fil-Kapitali Maltija mill-Indipendenza l’hawn. Bosta attivitajiet ma jaqtgħux, ħa joffru spettaklu lil kulħadd tul is-sena li għadha kemm bdiet, u li warajha se tħalli legat li se jibqa’ jissemma. Bosta attivitajiet ser jibdew mill-14 tax-xahar u jilħqu quċċata fl-20 ta’ Jannar permezz tal-attivita’ Erba’ Pjazez. L-ispettaklu se jsir kull siegħa fil-pjazez prinċipali Beltin: Pjazza Tritoni (Il-Qawma tat-Tritoni), Pjazza San Ġorg (Qalbna), Pjazza San Ġwann (Elfejn u tmintax) u Pjazza Kastilja (Minn Qiegħ l-Imgħoddi għall-Quċċata tal-Ġejjien)

Aqra aktar

Jannar iqaxxar ġild ta’ ħmar

Ħafna jqisu dan ix-xahar li ma jkunx fih tant attivita’ minħabba li jkunu għaddew il-jiem ta’ festi. Mhux l-istess din is-sena għaliex propju lejn l-aħħar ta’ dan ix-xahar se tkun iċċelebrata l-festa ta’ San Pawl Nawfragu minħabba li fl-10 ta’ Frar inkunu qegħdin waqt il-karnival.

Aqra aktar

Baqa’ festa oħra imma l-Maltin iżarmaw kmieni

Ħafna huma dawk li jżarmaw djarhom fit-tieni jum tas-sena. Propjament, baqa’ festa oħra għada biex żmien il-festi kif nafuh, ngħidu li ġie fi tmiemu, għalkemm ikun baqa’ l-gandlora fit-2 ta’ Frar li tfakkar meta Ġesu’ Bambin ġie ppreżentat fit-tempju. Ta’ kull sena ssib ħafna nies li jużaw mezzi soċjali biex ifakkru li baqa’ l-Epifanija imma bħal donnha din il-festa f’pajjiżna hija biss iċċelebrata fil-Knisja.

Aqra aktar

Il-Mina ta’ Notre Dame lura għall-glorja tagħha

Li żżur il-Mina ta’ Notre Dame fit-tarf tal-Birgu se tibda tkun esperjenza ġdida wara li ġew approvati xogħolijiet ta’ restawr mill-Awtorita’ tal-ippjanar. Ix-xogħol ser jinkludi r-restawr esterjuri tal-mina, skavar u rikostruzzjoni tal-foss li jdur madwar il-mina kif ukoll l-installazzjoni ta’ lift li se joffri veduta panoramika. Il-lift se jwassal lin-nies sal quccata tal-mina monumentali fejn se ssir pjattaforma apposta.

Il-proġett se jsir mill-Fondazzjoni Wirt Artna li għandha fil-kura tagħha dan il-post. Dan ġie wkoll milqugħ mis-Superintendenza tal-Wirt Kulturali u x-xogħol se jkun taħt sorvelljanza ta’ uffiċjali għall-konservazzjoni tal-wirt fi ħdan l-Awtorita’ tal-Ippjanar.

Dan il-monument kellu użu militari għal madwar 300 sena, mibni fuq stil Barokk, maqsum fuq ħames livelli u jinkludi wkoll bust tal-Gran Mastru Nicolas Cottoner.

Festival Internazzjonali tal-Milied fil-Mellieħa

The Mellieħa International Christmas Festival ser ikun qed jiġi organizzat mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa b’kollaborazzjoni mad-Dipartiment għall-Gvern Lokali, L-Awtorità Maltija Għat-Turiżmu, l-Fondazzjoni Valletta 2018, Reġjun Tramuntana u The Malta Christmas Festival. Din l-attività ser tilħaq il-qofol tagħha b’attivitajiet li se jsiru fi Triq Ġorġ Borg Olivier u Misraħ il-Parroċċa mis-7 ta’ filgħaxija.

Aqra aktar