Kultura – Page 52 – One News

Notifiki

Is-Sibt 17 u l-Ħadd 18 ta’ Frar jitkompla l-karnival ta’ Malta 2018

Festivals Malta flimkien mat-Tim Organizzattiv tal-Karnival tfakkar li l-Karnival se jibqa’ għaddej fi tmiem il-ġimgħa. Il-Karnival tat-Tfal se jsir nhar is-Sibt 17 ta’ Frar fid-9:30am fi Pjazza San Ġorġ, fil-Belt Valletta. Il-prezz tal-biljetti hu ta’ €5, b’numru limitat ta’ biljetti VIP li jiswew €10. Wara ssir attività oħra fl-istess ġurnata fit-3:30pm li tinkludi programm taż-żfin u sfilata bil-karrijiet. Il-prezz tal-biljetti hu ta’ €7 b’numru limitat ta’ biljetti VIP li jiswew €15. Il-Ħadd 18 ta’ Frar se jsir il-Gran Defilé fi Triq Sant’Anna, il-Furjana mis-2pm ’il quddiem.

Festivals Malta tħabbar li l-voti sottomessi b’konnessjoni mal-kompetizzjonijiet tal-Karnival ta’ Malta se jinfetħu nhar it-Tnejn li ġej, 19 ta’ Frar u b’hekk ir-riżultati tal-kompetizzjonijiet jitħabbru nhar it-Tnejn 19 ta’ Frar, kmieni waranofsinhar.

Kull min xtara biljett tal-Karnival u ma użahx se jiġi kkuntattjat minn www.ticketline.com.mt biex jingħata l-flus tagħhom lura. Għalhekk għall-attivitajiet il-ġodda tal-Karnival, li huma bil-ħlas, ma jistgħux jintużaw il-biljetti ta’ qabel imma jridu jinxtraw oħrajn ġodda. Il-biljetti l-ġodda jistgħu jinxtraw onlajn minn http://www.ticketline.com.mt jew miċ-ċinemas tal-Embassy, il-Belt, mill-llum il-Ħamis 15 ta’ Frar.

Għall-aġġornamenti kif ukoll ritratti tal-Karnival ta’ din is-sena żur http://www.karnivaltamalta.org jew https://www.facebook.com/karnivaltamalta.com/.

L-Istatwa antika ta’ San Ġużepp inkurunat lura mir-restawr

Fir-Rabat insibu statwa Inkurunat magħrufa mir-Rabtin u l-Maltin bħala San Ġużepp ix-Xiħ għaliex hija l-eqdem xbieha f’dawn il-gżejjer. L-oriġini ta’ din l-istatwa kienet bħala dekorazzjoni fuq xini tal-ordni ta’ San Ġwann mall-Karrakka Sant’ Anna. L-Istatwa ġiet regalata lil Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp mill-Ewwel Gran Mastru ta’ Malta Philippe Villiers de L’Isle Adam. Maż-żmien kibret id-devozzjoni lejha. L-Istatwa ħarġet f’bosta pellegrinaġġ meta kien ikun hawn nuqqas ta’ xita, li f’dan il-kas kienu iliebsuh Kapożża għaliex waqt jew wara l-pellegrinaġġ kienet tagħmel ix-xita. Meta Malta kellha il-mard tal-Pesta u l-Kolera il-poplu irrikorra bi ħġaru jitlob l-interċessjoni ta’ San Ġużepp. Matul il-bidu tas-seklu 20 bdiet tinħass il-ħtieġa għall-Inkurunazzjoni tal-Vara Devota u Mirakoluża ta’ San Ġużepp ix-Xiħ li fil-fatt saret fl-1949.

Aqra aktar

10 snin ta’ Centre Stage Academy f’Malta

Centre Stage Dance Academy qed tiċċelebra l-10 sena mit-twaqqif tagħha; skola taż-żfin lokali li ġiet magħżula biex tagħti wirjiet taż-żfin darbtejn; għal Dance Proms f’Londra u Disneyland f’Parigi.

Din hija ċelebrazzjoni ta’ korjografija, mużika, dwal , kostumi u kuluri , b iktar minn 250 żeffiena taħt id-direzzjoni ta Natalie Sciortino.

 

Fil-Karnival kien jintesa ftit id-dwejjaq tal-faqar…ikel, żfin u ċajt

Kif jaf kulħadd, il-Karnival huwa żmien ta’ blugħa, ċajt, ferħ, żfin u xalar. Iż-żmien naturali tiegħu huwa fi ħruġ ix-xitwa u d-dħul tar-rebbiegħa. F’pajjiżi Nsara, il-Karnival dejjem isir qabel ir-Randan, żmien il-ġabra u l-penitenza. Dari għal ġimgħa sħiħa, it-toroq ewlenin tal-Belt Valletta u l-irħula Maltin u Għawdxin kienu jkunu mimlija maskarati b’xi tamburlin tal-landa f’idejhom, jitfgħu l-perlini, kosbor u bċejjeċ tal-karta f’wiċċ in-nies; it-tfal b’wiċċhom imgermed, lebsin xi ġlekk ta’ missierhom jew dublett ta’ ommhom, jiġġennu minn triq għall-oħra. Mat-triqat kien jinstema’ jidwi d-daqq tat-trumbetti u sfafar. F’kelma waħda l-Karnival kien żmien li fih wieħed jinsa għal ftit id-dwejjaq u l-problemi tiegħu u jidħaq xi żewġ daħqiet. Dari, b’xi mod kulħadd kien jieħu sehem, anke n-nies meqjusa bħala serji, min biex jidħaq u min biex idaħħaq. Kultant xi ċajt żejjed kien iqajjem xi ġlieda wkoll, iżda malajr kien jintesa u jgħaddi kollox. Fil-Karnival kollox kien ittollerat.

Jingħad li hawn Malta, il-Karnival daħal mal-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann. Dokumenti storiċi jgħidulna li l-ewwel Karnival f’Malta sar fl-1560, meta għadd kbir ta’ iġfna tal-prinċpijiet Insara nġabru fil-port lesti biex isalpaw għal Tripli. Għal din l-okkażjoni, il-Gran Mastru ta l-permess li jintlibsu l-maskri fil-pubbliku, xi ħaġa li tat aktar kuraġġ lin-nies li joħorġu lebsin ta’ maskarati bla mistħija. Naturalment, l-entużjażmu tal-Karnival fost il-popolazzjoni kien jirrifletti l-istat li kienet tinsab fih Malta dak iż-żmien. Il-Karnival, bħal kull ħaġa oħra, maż-żmien biddel rixu u tilef ħafna mid-drawwiet tiegħu ta’ dari. Il-poplu llum m’għadux jistenna l-Karnival biex jiddeverti ftit għax hawn opportunitajiet ta’ divertiment is-sena kollha. Barra minn hekk, aktar mal-Karnival beda jiġi organizzat uffiċjalment, il-poplu aktar deher li beda jitlef l-interess tiegħu fl-element spontanju ta’ din iċ-ċelebrazzjoni.

Aqra aktar

Ara: Ir-Re tal-Karnival biċ-ċapċip fi triqtu lejn il-Ħamrun

Illum ir-Re tal-karnival se jallegra l-pubbliku fil-Ħamrun.

Dan il-filmat ittella’ waqt li r-Re kien fi triqtu u d-dilettanti esprimew il-ferħ tagħhom b’ċapċip.

L-attività tibda fid-9.30 fi Triq il-Kbira San Ġużepp.

Fil-karru, tispikka l-qanpiena tat-Tieni Gwerra Dinjija fuq wara.

 

Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Għaqda tal-Malti – Università qed jorganizzaw il-ħames edizzjoni tal-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus, li se jsir fil-21-22-23 ta’ Marzu 2018, u jibda fid-9am kuljum b’attività wara oħra sal-4pm. Il-Ġimgħa l-attivitajiet ser ikomplu sa tard filgħaxija.

L-għan ta’ dan il-Festival hu li jippromwovi l-letteratura filwaqt li jagħti spazju lill-pubblikaturi u d-distributuri tal-kotba fejn jiltaqgħu biex jippromwovu u jbigħu l-pubblikazzjonijiet tagħhom ma’ udjenza matura bħall-istudenti universitarji. Il-Festival huwa mimli b’attivitajiet li jvarjaw minn workshops u films marbuta mal-letteratura,sa qari u intervisti ma’ awturi, pitturi, illustraturi, kif ukoll diskussjonijiet dwar il-lingwa, dawriet iggwidati mal-Biblijoteka tal-Università, mużika lokali u għadd ta’ kollaborazzjonijiet ma’ għaqdiet oħra.

Il-mistieden speċjali tal-Festival huwa l-awtur Sloven Jasmin B. Frelih, rebbieħ tal-Premju Ewropew tal-Letteratura tal-2016 bir-rumanz tiegħu Na/Pol (In/Half). Hu se jkun magħna fil-Kwadranglu għal attivitajiet speċjali kuljum, b’workshop dwar il-kitba kreattiva fil-21 ta’ Marzub’diskussjoni dwar il-letteratura Slovena mal-kittieb u poeta Malti Immanuel Mifsud fit-22 ta’ Marzu, u b’intervista ma’ Noel Tanti fit-23 ta’ Marzu. Nhar il-Ġimgħa wara nofsinhar, Inizjamed se jtellgħu sessjoni miftuħa bil-mic bil-parteċipazzjoni ta’ Frelih. Il-festival se jagħlaq il-Ġimgħa stess filgħaxija b’mużika live minn Cryptic Street u Fuzzhoneys.Aqra aktar

Giovedi Gras; jitla’ s-separju tradizzjonali

Maskarata tini perlina
Għax warajk għandek xadina
Minflok waħda tini tnejn
Għax tiddobba xi daqqtejn.

Propjament il-karnival jingħata bidu llum fejn il-ġurnata hija magħrufa bħala Giovedi Gras.

Inbeda fiż-żmien il-Kavallieri ta’ San Ġwann u baqa’ jissaħħaħ maż-żmien.

Il-kelma karnival ġejja minn Carne Vale għax il-laħam tista’ tieklu f’dan iż-żmien minħabba li l-għada tal-jiem tal-bluha jibda r-randan.

Dari, in-nies kienu josservaw it-tradizzjonijiet reliġjużi ħafna aktar mil-lum u ma kienu jmissu l-ebda biċċa ħelu ma’ ħalqhom. wisq aktar laħam.

Din is-sena hawn stennija għal wieħed mill-aqwa karnivali li qatt ġie ċċelebrat fil-kapitali. Dan se jkun ukoll parti integrali miċ-ċelebrazzjonijiet tas-sena, li fiha l-Belt Valletta hija l-kapitali Ewropea.

Ġmiel ta’ Scarfs b’temi Maltin

Fuq il-mezzi tal-midja soċjali deheru jiċċirkolaw scarfs b’temi differenti; temi Maltin. L-artista tagħhom hija Julianne Marie Brincat.
                                                                  
ONE News tkellem ma’ Brincat fejn saħqet li l-arti fejn toħloq disinni kif ukoll il-pittura, jagħtu ħajja lill-iscarf bl-iskop li jsiru parti mill-individwu li jilbishom. Fil-ħsieb tagħha hemm l-idea, li l-individwu jilbes bicca arti għax hu magħmul minn bicca (jiġifieri drapp) fejn tkun trazmetta wkoll il-burdata, kultura u l-ħsibijiet permezz tagħha.

Aqra aktar

Send this to a friend